HU

megdöbbent {adjective}

volume_up
Sir Hune először megdöbbent, majd szörnyű haragra gerjedt; hol marad a kihallgatás, amelyben annyira bízott?
Sir Hune was dumbfounded and outraged; where was the call to parley he had so confidently expected?
Sheelah looked dumbfounded.

Context sentences for "megdöbbent" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA gondolat mégis olyan erővel nyilallt ki belőle, hogy még ő maga is megdöbbent.
Still the thought arrowed out of him with a force he never would have believed.
HungarianA nővér megdöbbent, rémült tekintettel meredt rá, aztán gyorsan elkapta szemét.
The nurse glanced at him with startled, horrified eyes; then quickly looked away.
HungarianAlan maga is megdöbbent, mikor rájött, hogy ez igaz vagy legalábbis annak hiszi.
A funny tenseness had begun to creep over him, a feeling that things were happening.
HungarianTúlságosan megdöbbent és elszörnyedt a látványon, amely betöltötte mögötte az eget.
She was too astonished, and appalled, at the sight that filled the sky behind her.
HungarianMég csak formálódott bennük a megdöbbent válasz, amikor Menion fölemelte a kezét.
The words of astonished reply were still forming on their lips as he held up one hand.
HungarianCandy annyira megdöbbent, hogy egy pillanatig képtelen volt mozdulni, gondolkodni.
Candy was so stunned that he was unable to move for a moment or think what to do next.
HungarianHátba veregette Sandyt, és megdöbbent, amikor az elhúzódott a keze ügyéből.
He gave Sandy a pat and looked shocked when Sandy shrank away from his touch.
HungarianRichard Stone úgy megdöbbent, hogy elfelejtette megnyomni a mikrofonja gombját.
Richard Stone was so surprised that he forgot to press the mike button.
Hungarian- Baszd meg az Urat - felelte nyűgösen Perlmutter, és Kurtz kissé megdöbbent.
'Fuck the Lord,' Perlmutter said sullenly, and Kurtz was mildly amazed.
HungarianMorgaine Accolonra mosolygott, de olyan nyíltan, hogy Gwenhwyfar megdöbbent.
She smiled to Accolon too, who returned the smile so openly that Gwenhwyfar was shocked.
HungarianRendkívül megdöbbent az olaszországi baloldalhoz tartozó képviselők viselkedése.
I am truly appalled at the behaviour of Members of the Italian left.
HungarianGray kétszer is említette a magnót, de Velmano annyira megdöbbent, hogy elfeledkezett róla.
Gray had mentioned the recorder twice, but Velmano was too shocked to remember it.
HungarianVégtelenül megdöbbent a támogatások kérdése - itt számok versenyéről van szó.
I am absolutely astonished about the financing - it is a numbers race.
HungarianAzt hiszem, maga is kitalálhatta volna, csak túlságosan megdöbbent.
He could have figured it out for himself, 1 suppose, but he was just too stunned.
HungarianAzzal végezte, hogy mennyire megdöbbent, amikor Holmest ismerte fel a halottban.
He finished up with his own astonished recognition of 'Mr Holmes'.
HungarianAztán olyan keserű nevetésben tört ki, hogy Darcy egészen megdöbbent.
Then she uttered a laugh so bitter it was shocking — at least to Darcy it was.
HungarianNem mondhatott vagy tehetett volna semmit, ami jobban megdöbbent.
I could not have been more astonished at anything she might have said or done.
HungarianAmi engem azonban ennél is jobban megdöbbent, az az Európai Bizottság álláspontja.
I am yet more shocked by the position of the European Commission.
HungarianSzóval olyan megdöbbent voltam, hogy azt se tudtam, hova megyek, mit teszek.
In short, I was under such a surprise that I still knew not wither I was going, or what to do.
HungarianVictoria megdöbbent, de kiderült, hogy a pincér keresztneve Jesus.
Victoria looked startled, but it appeared that Jesus was the barman's Christian name.