"megerősödik" English translation

HU

"megerősödik" in English

HU megerősödik
volume_up
{verb}

megerősödik
megerősödik (also: megerősít, felépül, felújít, toboroz)
Katonailag valószínűleg meggyengül, politikailag azonban megerősödik.
Possibly it will come out debilitated militarily, but strengthened politically.
Ezért örülnünk kell annak, hogy a rendszer megerősödik.
So we should be glad that the system will be strengthened.
Ráébrednek, hogy erőfeszítéseik végül gyümölcsöt hoznak és moráljuk is megerősödik.
They will realise that their efforts will eventually bear fruit and their morale will be strengthened.

Context sentences for "megerősödik" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMindezen felül megerősödik a Bizottságnak a Szerződések őreként betöltött szerepe.
Moreover, the role of the Commission, as guardian of the treaties, will be enhanced.
HungarianKatonailag valószínűleg meggyengül, politikailag azonban megerősödik.
Possibly it will come out debilitated militarily, but strengthened politically.
HungarianEnnek köszönhetően az EU-n belül megerősödik az élelmiszerbiztonság és a fogyasztóvédelem.
Food safety and consumer protection in the EU will thus be reinforced.
HungarianMegerősödik az Európai Parlament szerepe is az intézményi egyeztető eljárásokban.
The role of the European Parliament in the institutional conciliation procedure is also reinforced.
HungarianA CE-jelölés és a CE-projekt jelentősen megerősödik ahhoz képest, hogy mi is van ma.
The CE marking and the CE scheme will be significantly improved compared with what we have today.
HungarianRáébrednek, hogy erőfeszítéseik végül gyümölcsöt hoznak és moráljuk is megerősödik.
They will realise that their efforts will eventually bear fruit and their morale will be strengthened.
HungarianEzért örülnünk kell annak, hogy a rendszer megerősödik.
So we should be glad that the system will be strengthened.
HungarianMindannyian megszenvedjük, ha tovább nő a protekcionizmus, ahogy mindannyian nyerünk azáltal, ha a gazdaság megerősödik.
All of us will suffer if protectionism increases, just as all of us will gain if the economy picks up.
Hungarian- Majd akkor dolgozzon, ha megerősödik egy kissé."
Come back to your duties when you are stronger.
HungarianA Fantom nagyra nő tőle, megerősödik...
And the Specters get bigger and stronger as they do...
HungarianHa majd megerősödik, nem feledkezem meg magáról.
If it grows more solid, I won't forget you.
HungarianTalán megerősödik a Kör.
HungarianMiniszterelnökként éppen ő volt az, aki megvonta a birodalmi támogatást ettől az élénk és pezsgő rendszertől, mert félt, hogy függetlenné válik és túlságosan megerősödik...
As First Minister, he had cut off Imperial support for that vigorous world, lest it grow independent and too powerful...
HungarianMegerősödik a biztonság és a védelem, mivel a Szerződésnek köszönhetően az Európai Unió fokozni fogja a terrorizmus és a bűnözés elleni harcot.
Safety and security shall also be reinforced, because the European Union intends to step up the fight against terrorism and criminality, thanks to the Treaty.
HungarianEzáltal megerősödik és értékessé válik a részt vevő felek szerepe, megmutatva a polgármesterek szövetsége által elvégzett koordináció sikerét.
The role of the various parties involved will thus be strengthened and valued, demonstrating the success of the coordination carried out under the Covenant of Mayors.
HungarianA kislány nyolcéves korában Annias úgy döntött, elszakítja tőle Sparhawkot, mert attól félt, hogy Ehlana annyira megerősödik, hogy később már képtelen lesz irányítani őt.
By the time she was eight, he decided that he had to get her champion away from her before he could make her so strong that he wouldn't be able to control her.
HungarianA közösségi jog végrehajtása arra a reményre indíthatja az európai polgárokat, hogy a demokrácia, a jog és a rend megerősödik, és az uniós hatóságok közelebb kerülnek hozzájuk.
The implementation of Community law allows European citizens to hope that democracy, law and order will be strengthened, and that the EU authorities will become closer to them.
HungarianNyugodjanak meg, hogy nem lesz ilyen bukás, hanem megerősödik az Európai Unió és az euróövezet szívében található szolidaritás melletti politikai kötelezettségvállalás.
Rest assured that such a failure will not come about, but that the political commitment to solidarity at the heart of the European Union and at the heart of the euro area will be reaffirmed.
HungarianAz alapok összeolvadása és a master feeder struktúrák lehetségessé válnak, valamint a felügyelő hatóságok közötti együttműködés megerősödik, amit a biztos is említett.
The merger of funds and master-feeder-structures will be possible, and cooperation between supervisory authorities will be strengthened, something that was also mentioned by the Commissioner.
HungarianAz ilyen jellegű túlszabályozás egyetlen következménye az lehet, hogy Európa versenyképessége meggyengül és az Európai Unión kívüli kitermelési ipar helyzete mindenhol megerősödik.
The only consequence of such hyper-regulation can be a weakening of Europe's competitiveness and a stronger position for the extraction industry everywhere outside the European Union.