"megfigyelő" English translation

HU

"megfigyelő" in English

HU

megfigyelő {noun}

volume_up
Gyakorlatlan megfigyelő nem tudta volna megállapítani, milyen nemzetiségű az idegen.
An untrained observer could not have guessed his nationality.
Jelesül, az egyik megfigyelő szisztematikus vallási üldözésről beszélt.
Significantly, one observer has spoken of systematic religious persecution.
Egy jó megfigyelő ráérzett volna, hogy a szarkazmusa csupa mélabú.
But a keen observer would have been able to sense the melancholy behind the sarcasm.
- Bullshit, he's a lookout.
Megfigyelő jelentés, ismeretlen repülőgép kettes-egyes-ötösön jelentették.
Lookouts report unknown aircraft inbound nl I wo two live. n inlkri called.
A második kihívást maga az agyhullámokat megfigyelő eszköz jelenti.
The second challenge is the actual device for observing brainwaves.
Részt veszek a megfigyelő misszióban, és lelkiismeretesen kell figyelnünk a választásokat.
I am taking part in the observation mission, and we shall be observing the elections conscientiously.

Context sentences for "megfigyelő" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAz emberünk azt is látta, amint a gyilkos a megfigyelő kocsijához fut, és lelövi.
The latter man also saw the assassin rush toward the watcher's car and shoot him.
HungarianA választásokat megfigyelő európai uniós küldöttség vezetője Paweł Kowal volt.
The chair of the European Parliament election observation mission was Paweł Kowal.
HungarianAmint tudjuk, az Európai Unió teljes választási megfigyelő missziót küld ki.
As we know, the European Union will dispatch a full election observation mission.
HungarianHyde-White jó megfigyelő volt, és Glover meggyőződésének központjára tapintott.
Hyde-White was perceptive and had touched the truth of Glover's convictions.
Hungarian- A nő holttestét hivatalos megfigyelő jelenléte nélkül atomizálták - mondta Sinter.
She was given an atom-dispersal burial without official supervision, Sinter said.
HungarianE támogatások sorába illene, ha megfigyelő csoportot küldenénk a közeledő választásokra.
One such show of support could be an observation mission for the coming elections.
HungarianMegfigyelőink egy emberként dicsérik a megfigyelő misszió során tapasztaltakat.
Our observers are united in their praise for what they saw during the observation mission.
HungarianMegfigyelő jelentés, ismeretlen repülőgép kettes-egyes-ötösön jelentették.
Lookouts report unknown aircraft inbound nl I wo two live. n inlkri called.
HungarianA megfigyelő kamera órája 3 másodpercet késik a rendőrség órájához képest.
The clock on the surveillance camera is three seconds behind the 911 clock.
HungarianA megfigyelők hálózata nélkül nem volnának ilyen kiváló megfigyelő misszióink.
Without this network of observers, we would not have these excellent observation missions.
HungarianHa tudunk egy kicsit játszani a megfigyelő kamerákkal,. és közel juttathatunk valakit...
Then, if we can play some more with the surveillance cameras, and get a guy in close-
HungarianTámogatom a kérelmet, hogy szervezzünk egy Tibetbe küldendő megfigyelő missziót.
I support the request to organise an observation mission to Tibet.
HungarianÖn nagyon jó megfigyelő, uram bólintott Sparhawk, és szintén leszállt a lováról.
'You're perceptive, my Lord,' Sparhawk replied, also dismounting.
HungarianA park főmérnöke közben egymás után ki és bekapcsolta a megfigyelő kamerákat.
His explosives man set a small charge on the fire door at the bottom and nodded at his boss.
HungarianHa egy vadász vagy egy földi megfigyelő vizuálisan észleli, kampec.
If a fighter or ground missile site gets a visual on this thing, you're dead.
HungarianAz ECDC megfigyelő hálózatot működtet, amely figyelemmel kíséri a jelentett esetek számát.
The ECDC operates the surveillance networks which follow the number of cases reported.
HungarianA megfigyelő tovább gyengülvén imádkozni kezdett reménytelen kétségbeesésében.
The watcher, even more weak and light-headed, began to pray in agony, with fervent desperation.
Hungarian- Légi utántöltés befejezve - rádiózta a segédpilótának a fedélzeti megfigyelő.
Refueling complete, the boom operator radioed to the co-pilot.
HungarianA NASA-megfigyelő szünetet tartott, majd úgy döntött, feltesz egy kényes kérdést.
The NASA man paused, then decided to ask a sensitive question.
Hungarian. - (PL) A koppenhágai éghajlati csúcsot joggal tartja a legtöbb megfigyelő kudarcnak.
The Copenhagen climate summit was rightly considered by most observers to be a failure.