"megfoghatatlan" English translation

HU

"megfoghatatlan" in English

HU megfoghatatlan
volume_up
{adjective}

Context sentences for "megfoghatatlan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA szerencse valami megfoghatatlan dolog: nem lehet megvenni ellopni vagy elkészíteni.
An intangible, is Luck; an attribute one can neither buy, steal, nor manufacture.
HungarianDe mint a hajó parancsnokának, neki megfoghatatlan dolgokra is oda kellett figyelnie.
But as ship's master, he was the one who also had to deal with the intangibles.
HungarianMegfoghatatlan, hogy a pusztítást egy állítólag nyugati nemzet tartja fenn.
That the devastation is perpetuated by a supposedly western nation is unfathomable.
HungarianMerre vándorolhat a völgylakó, míg hajszolja Shannara megfoghatatlan Kardját?
Where had the Valeman wandered in his futile search for the elusive Sword of Shannara?
HungarianA megfoghatatlan, rejtélyes kard visszakerült a király derekára csatolt hüvelybe.
The Sword was back in its sheath, strapped to his waist, an uncertain, enigmatic presence.
HungarianEz legalább annyira megfoghatatlan volt, mint az, ami Gordont nyugtalanította.
It was something as undefinable as that which made him nervous.
HungarianÉs mégis, ugye, az a kis megfoghatatlan adat nem számolódik bele a GDP kalkulációinkba.
And yet, of course, that little intangible piece of data doesn't factor into our GDP calculations.
HungarianÁm egyszer csak... egy megfoghatatlan alak tűnt fel, olyan, akár a fekete árnyék a sötét víztükrön.
Then ... into view came a shape as elusive as a night shadow floating across black water.
HungarianAnnyira megfoghatatlan az egész, annyi olyan kérdés van, amit egyszerűen képtelen megválaszolni.
There were so many imponderables in all of this; so many questions to which he had no answers.
HungarianEzt az utolsó mondatot tűnődő hangon mondta, amellyel valami megfoghatatlan benyomást tett rám.
He said the last sentence in a musing tone of voice which made an indefinable impression upon me.
HungarianAztán a lény lehajolt a táskáért, és keskeny, megfoghatatlan arca szerencsére ismét eltűnt.
Then it bent over to grasp its case, and its narrow, incoherent face was mercifully lost from view again.
HungarianMegfoghatatlan volt, hogy valaki a Gungáról ne tudjon semmit.
It was inconceivable that anyone should be ignorant of Gunga.
HungarianPróbálta meghatározni, forrását fölfedezni, de elsiklott előle, megfoghatatlan volt és makacs.
He tried to give it defini- tion, to place its source, but it slipped away from him, elusive and defiant.
HungarianUdinász sikoltani szeretett volna, szabadon engedni a szomorúságot, s a mögötte rejlő megfoghatatlan eredetű haragot.
Udinaas wanted to scream, let loose his grief, and the sourceless anger beneath it.
HungarianAz alacsony égbolt szinte visszhangozta megfoghatatlan félelmeit: a súlyos felhők hirtelen esővel fenyegettek.
The lowering sky echoed her vague dread; heavy, as if at any moment rain would fall on them.
HungarianA hangjában volt valami megfoghatatlan remegés, ami aggasztotta Tonyt.
Her voice contained a tremor that disturbed him.
HungarianMeg kell találnunk a barátaidat, Shea, és az ő segítségükkel talán rálelünk erre a megfoghatatlan Kardra.
We've got to find your friends, Shea, and perhaps with their help we can locate this elusive Sword.
Hungarian"Kék csillagfény hullt rám, mint kézzel megfoghatatlan hódara."
'Blue starlight fell on me like intangible sleet.'
HungarianEkkor azonban valami megfoghatatlan nyugtalanság fogta el.
There was a single unopened letter on his desk blotter.
HungarianRory Sutherland: Nem vagyok benne biztos, hogy nem ez a legtökéletesebb példa a megfoghatatlan érték létrehozására.
Rory Sutherland: I'm not sure this isn't the most perfect example of intangible value creation.