HU meghal
volume_up
{verb}

1. general

meghal
Ráadásul, ha az anya meghal, akkor tízszer nagyobb a valószínűsége, hogy a gyermeke is meghal.
What is more, when the mother dies the child is 10 times more likely to die too.
Ha sok-sok méh felébred, mind meghalunk, de ő meghal első és legborzasztóbbnak.
If de bees wake up from dey dream we all die, but she die firs' and de mos' horrible.
Végül miután mindannyian teljesítettük a kötelességünket a királynőd is meghal.
Eventually when we have each and every one given all we can - your Queen will die.'
meghal (also: elfogad, bevezet, halad, megelőz)
Ha egy gazdag ember meghal, az összes őrült előkerül.
Some rich guy passes away and all the nuts come out!
Azt hiszem, ha az embernek van valamije, amikor meghal... átragad belőle valami a tárgyaira... mint... mint egy ujjlenyomat.
I think maybe when people own things and then they pass away, a part of themselves gets printed on those things, like... like fingerprints.
Ha majd anyánk meghal, lelke átszáll a szellemek birodalmán, akik örökre elveszítik, és egy darabig őrjöngeni fognak a fájdalomtól.
When she died, her ghost would rise and pass through the realm of the spirits and they would lose her forever and go mad for a while in their grief.
Ráadásul, ha az anya meghal, akkor tízszer nagyobb a valószínűsége, hogy a gyermeke is meghal.
What is more, when the mother dies the child is 10 times more likely to die too.
- Azért tűnhet ilyen élénknek, mert tudod, hogy talán hamarosan meghal.
She seems more alive to you because you know she might be fated to die young.
Minden alkalommal, amikor a tizenkét lovag egyike meghal, egyre hervadtabbnak látszik.
'Each time one of those twelve knights dies, she seems to wilt a little more.
meghal (also: kinyiffan, bekrepál)
meghal (also: kivált, elmegy, elhoz, elvisz)
meghal
meghal (also: kilép)
Valaki meghal, megsebesül vagy le lesz tartóztatva.
Somebody was gonna get killed, hurt, or arrested.
Azt hiszem, ha az embernek van valamije, amikor meghal... átragad belőle valami a tárgyaira... mint... mint egy ujjlenyomat.
I think maybe when people own things and then they pass away, a part of themselves gets printed on those things, like... like fingerprints.
Azt hiszem, ha az embernek van valamije, amikor meghal... átragad belőle valami a tárgyaira... mint... mint egy ujjlenyomat.
I think maybe when people own things and then they pass away, a part of themselves gets printed on those things, like... like fingerprints.
Ha majd anyánk meghal, lelke átszáll a szellemek birodalmán, akik örökre elveszítik, és egy darabig őrjöngeni fognak a fájdalomtól.
When she died, her ghost would rise and pass through the realm of the spirits and they would lose her forever and go mad for a while in their grief.
meghal (also: kioszt, elájul, kiad, végez)
meghal (also: kileheli a lelkét)
meghal (also: kileheli a lelkét)

2. "villamosszékben"

meghal (also: száguld, főz, , hajt)

Context sentences for "meghal" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAz összes jó játékot ott tartják, és ha meghal valaki, csokoládékrémet kapnak.
All the best toys are kept there, and they get chocolate cream on death days.
HungarianÉs biztosan sokat emlegetik, hogy övék lesz Longbourn, ha meghal az apátok.
And so, I suppose, they often talk of having Longbourn when your father is dead.
Hungarianhiszen, ha minden szereplő meghal, egyiket sem illő gáncsolni.
Neuer excuse; for when the plaiers are all dead, there need none to be blamed.
HungarianÕ majd eladja ezt az összes földet, ha az apjuk meghal, és visszatér Franciaországba.
He was for selling all this land when their father died and going back to France.
HungarianAztán ha a páciens meghal, mindig azt hiszik, hogy a sebész hibájából történt.
Then, when the patient dies, they always consider it's the surgeon's fault.
HungarianSzámukra a király az, aki évente meghal az őzek között, de a királynő örök.
For them, the king is he who dies yearly among the deer, but the queen is eternal.
HungarianHa az elkövetkező csatában meghal, akkor a család neve eltűnik a földről.
If he died in the coming battle, the family name would disappear from the earth.
HungarianRövid tíz percre legyőőzi lelkiismereti aggályait, vagy meghal a családja.
The overcoming of your scruples for a brief ten minutes, against all their lives.
HungarianSzükség esetén majd egyenként megbirkózik mindegyikkel s ha nem, hát meghal.
. . these things mattered not at all, these things were only shadows behind the pain.
HungarianEszébe jutottak Kabe szavai: ha valaki meghal, az emberek mindig a napba néznek.
'People always look up to the sun at such moments,' he remembered Kabe pointing out once.
HungarianHa Courtann meghal, az elfek semmit sem tesznek, amíg meg nem választják az új királyt.
With Courtann dead, the Elves will not do anything until a new king is chosen.
HungarianÉs ahogyan a Föld meghal, emlékezz vissza: Én örökre Shinzon maradok a Remus-ról!
And as Earth dies, remember, I will always forever be Shinzon of Remus.
HungarianHa ezt mi most nem tesszük meg, nagyjából húsz éven belül minden és mindenki meghal.
I mean, we do this now, or in about twenty years, hell, everything and everybody dies.
HungarianElég félreérthetetlenül közölte, hogy aki lemegy a Katlanba, az meghal.
Certainly he had made it clear enough that it was death to go into the Hollows.
HungarianValahol a világban minden percben meghal egy nő terhesség vagy szülés miatt.
Every minute a woman dies somewhere in the world as a result of pregnancy or childbirth.
HungarianNéhány csepp az italába, aztán egy tósztot mondok, és ő még a desszert előtt meghal.
A few drops in his drink, then I'll propose a toast, and he will be dead before dessert.
HungarianHa egyszer az anya meghal, miért hagyna ki ez a Lasher nevű mumus egy ekkora esélyt?
When her mother finally goes, why would this spook Lasher miss an opportunity like this?'
HungarianPedig így igaz, ha meghal egy fiatal leány, csupa ilyesmit hallunk róla.
And it is very truewhen a young girl is dead, that is the kind of thing that is said.
Hungarian- Amikor végül meghal, biztosan akarjuk tudni, hogy az injekció ölte-e meg.
When he finally dies, we'll want to know for sure it was the injections that killed him.
HungarianMegnyugtató érzés lehet, ha nem kell mulasztással vádolnunk magunkat, amikor valaki meghal.
It is pleasant indeed to have nothing with which to reproach oneself after a death.