"megillető" English translation

HU

"megillető" in English

HU megillető
volume_up
{adjective}

megillető (also: igazságos, jogos, törvényes, kijáró)
Ez tényleg történelmi pillanat volt, és valóban óriási lehetőség Európa számára, hogy elfoglalja az őt megillető helyet a nemzetközi politikában.
This was indeed a historic moment, and indeed a great opportunity for Europe to take its rightful place in international politics.
Tény, hogy megoldást kell találnunk bizonyos jogi és alkotmányos korlátozásokra ahhoz, hogy az új európai parlamenti képviselők elfoglalhassák az őket megillető helyüket.
It is a fact that there are legal and constitutional constraints to be overcome in order for the new European parliamentarians to take their rightful seats.
Sephrenia ellentmondást nem tűrő mozdulattal a trónra mutatott, és Ehlana bizonytalan léptekkel, botladozva feltámolygott az emelvényre, hogy elfoglalja az őt megillető helyet.
Imperiously, Sephrenia pointed at the throne, and Ehlana stumbled, even staggered, up the steps of the dais to assume her rightful place.

Context sentences for "megillető" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEzért bátorkodom megjegyezni, hogy meg kellene kapnia az őt megillető négy percet.
I therefore take the liberty of pointing out that he should have his four minutes.
HungarianAz európai polgárokat megillető szabad mozgás jogát egységes alapon kell kezelni.
European citizens' freedom of movement must be treated on a uniform basis.
HungarianMinden egyes intézmény a Szerződés értelmében őt megillető hatáskörökön belül jár el.
Each institution acts within the limits of the powers conferred on it by the Treaty.
HungarianAzokkal a mágusokkal végzett ő, hogy visszakapja - és továbbadja - az őt megillető trónt.
The same mages he had defeated in the end, to claim-and then renounce-his throne.
HungarianElnök úr, mi a jogok Európáját képviseljük, a mindenkit megillető jogokat.
Mr President, we are representing a Europe of rights and of rights for all.
HungarianBiztosítanunk kell, hogy az egyes személyeket megillető alapvető jogok valósággá váljanak.
We need to ensure that the fundamental rights of each person can become a reality.
HungarianMelegen üdvözlöm a világhálón vásárló fogyasztókat megillető fokozottabb jogokat.
I very much welcome improved rights for consumers purchasing online.
HungarianAz Alvilágban az ilyen híreket az őket megillető gúnnyal fogadták.
In the Underground that kind of news was received with the derision it deserved.
HungarianLegyen övék a nyílt út, s ha ott futok, nem foglalok el többet az engem megillető helynél.
I concede that the open road is theirs; when I train there, I keep my place.
HungarianA szabadság nem képezheti alku tárgyát, a szabadság minden embert megillető egyetemes jog.
Freedom is not something to be negotiated, it is a universal right for every human being.
HungarianA vallásszabadság minden embert megillető egyetemes jog, akárcsak a vallástól való szabadság.
People have a universal right to freedom of religion as well as freedom from religion.
HungarianAlá kell írnia egy nyilatkozatot, amiben lemond a meritokratákat megillető jogairól.
There's going to be a waiver of meritocratic rights to sign, too.
HungarianÍgy Ön biztosan az Önt megillető legnagyobb összegű ellátást kapja.
In this way, you are ensured of receiving the maximum benefits to which you are entitled.
HungarianAz Európai Uniónak következetesnek kell lennie, ha felvállalja az őt megillető fontos szerepet.
The European Union will need to be consistent if it is to carry the weight it deserves.
HungarianA belső piacon a betegeknek is meg kell kapniuk az őket megillető jogokat.
Patients, too, are to have their rights in the internal market.
Hungarian(HU) Véleményem szerint ebben a jelentésben az atomenergia nem kapta meg az őt megillető helyet.
(HU) In my opinion, nuclear energy has not received the place it deserves in this report.
HungarianFontosságuk ellenére azonban nem kapják meg az őket megillető pénzügyi befektetést.
However, despite their importance, they have not been granted the financial investment that they merit.
HungarianAz Önt megillető munkanélküli-ellátások időtartama és teljes összege változatlan marad.
The duration and total amount of the unemployment benefits you are entitled to will remain unchanged.
HungarianEz fennáll a nőket megillető kvóták esetében, és e témakör esetében is.
It applies to the quotas for women and it also applies here.
HungarianÍgy Ön biztosan az Önt megillető legnagyobb összeget kapja.
In this way, you are ensured of receiving the maximum benefits to which you are entitled.