"megindul" English translation

HU

"megindul" in English

Context sentences for "megindul" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hungarian- Ha ez az invázió valaha tényleg megindul, az itteni népeknek nincs esélyük.
If this invasion ever really develops, these locals haven’t got a chance.
HungarianMegindul majd a roham a vakcinákért, amin Steve Berg és laborja dolgozik.
That would cause a run on the vaccines Steve Berg and his shop were developing.
HungarianTavasszal megindul az olvadás, amitől a völgy egy összefüggő tó lesz, aztán a Silverbe ömlik.
Every spring the ice along the range melts and turns Simil Valley into a lake.
HungarianS megindul Keselyüstök, nagyokat szökkenve, mint a biztos lábú szarvas.
Down leaped Shadowfax, like a deer that runs surefooted in the mountains.
HungarianAztán parancsot kaptunk, hogy indítsunk el egy ezredet, mielőtt a nagy támadás megindul.
Then we were ordered to commit one regiment before the attack started.
HungarianÉrezte Jonesy üres tekintetét, látta, amint Jonesy keze megindul a kilincs és a zár felé.
He sensed Jonesy's blank eyes, could see Jonesy's hand moving toward the knob and the lock.
HungarianHa akkor megindul Massiliában a föld, kétlem, hogy észrevettem volna.
There might have been an earthquake then in Massilia, and I doubt I would have noticed it.
HungarianÚgy látszott, megindul a támadás, és minden pillanatban szükség lehet tartalékosokra.
It seemed that the attack was beginning and they were likely to call for reserves at any moment.
HungarianAmikor odakint lesz a vízen, és valóban megindul vele a deszka, talán majd felvillant feléjük egy mosolyt.
When he was out there on the crests, really moving, he'd maybe flash them a smile.
HungarianJúnius végére megindul a nyilvánossággal és az érdekeltekkel folytatott széleskörű konzultáció.
By the end of June, a broad consultation of the public and of the stakeholders will be launched.
HungarianHa Otha megindul, mindenképpen szükségünk lesz azokra a katonákra.
If Otha starts to move, we're going to need him there anyway.
HungarianS egyszerre - erős rántás, a kötél megindul fölfelé.
Suddenly there was a strong pull, and they began to haul the rope up.
HungarianMost megindul majd á piszkos munka ezekkel a levelekkel.
There'll be dirty work at the crossroads over those letters yet.
HungarianHallottam, ahogy megindul a felvonó, s lefelé halad.
I heard the elevator lurch into motion and move in the shaft.
HungarianUram, úgy hallom, hajnalban megindul az elf hadsereg.
My Lord, the Elven army marches in the morning, I am told.
Hungarianajd hallotta, hogy a kefélőgép megindul újra.
Behind him, the soft drone of the floor-buffer recommenced.
HungarianHa a felperes nyer, és nagy összegű kártérítést ítélnek meg neki, megindul a lavina az egész dohányfronton.
If the plaintiff wins this case and there's a big verdict, it will open the floodgates of tobacco litigation.
HungarianAzt látta, hogy valaki jön ki a Hasznos Holmikból, és megindul a bolt előtt álló három kocsi egyikének.
She saw someone coming out of Needful Things and heading toward one of the three cars parked in front of the store.
HungarianA rövidke folyosón valahol kinyílik egy ajtó, és megindul felénk egy férfi, aki nem visel zakót, és feltűrte az ingujját.
A door opens down the brief hallway, and,a coatless man with his sleeves rolled up walks toward us.
HungarianA holnisták offenzívája újrakezdődik, amint megindul az olvadás, akár kicsikarják belőle a kompromisszumot, akár nem.
The Holnist offensive would begin again with the first thaw, with or without his compromised cooperation.