"megnövekedett" English translation

HU

"megnövekedett" in English

HU megnövekedett
volume_up
{adjective}

megnövekedett (also: felnőtt, megnőtt)
volume_up
grown {adj.}
Megnövekedett az erőnk és a befolyásunk, és növekedett a jómód és a sokféleség.
We have grown in strength and influence, and we have grown in prosperity and diversity.
1990 óta ugrásszerűen megnövekedett a világkereskedelem.
Since 1990, world trade has grown exponentially.
Ugyanakkor Irán iraki befolyása megnövekedett, mivel az iraki lakosok többsége is síita muszlim.
However, the power of Iran in Iraq has grown because the majority of the inhabitants in Iraq, too, is Shiite Muslim.
A nőknek fizetett összegek - a megnövekedett támogatásokat is hozzáadva - a szegénységi küszöb alatt vannak, és 2006 és 2007 között csökkentek.
The amounts paid to women, including with regard to extended benefits, are below the poverty threshold and actually fell between 2006 and 2007.

Context sentences for "megnövekedett" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianKözös sajátosság, hogy sok ország néz szembe megnövekedett finanszírozási igénnyel.
One common feature is the increase in the financing needs of many countries.
HungarianEz május közepe táján volt, amikor a feszültség megnövekedett köztük.
This bad been in mid-May, when the tensions between them had been running high.
HungarianA kígyó megnövekedett és bőre elsötétedett, szárnyak emelkedtek ki az oldalából.
The snake grew larger and darker, and wings began to sprout from it.
HungarianA kölcsönök iránti megnövekedett igény ki fogja meríteni a kikölcsönözhető pénztartalékokat.
The rise in borrowing would deplete the supply of money that could be borrowed.
HungarianA megnövekedett használati értéket összehasonlító vizsgálattal mérik fel.
Improved value for use shall be assessed by means of comparative testing.
HungarianAz északi-sarkon lebonyolított kereskedelmi és turisztikai tengeri forgalom megnövekedett.
Maritime traffic in the Arctic, both commercial and tourist, is on rising.
HungarianEzúttal a fokozatos elmozdulás helyett egyszerűen megnövekedett.
This time, though, rather than gradually shifting or rotating, it simply increased.
HungarianNagyot nyelt, és várta a mellkasában megnövekedett nyomás következtében jelentkező fájdalmat.
He swallowed, and waited out the sudden increased pressure in his chest.
HungarianUgyancsak hangsúlyoztam jelentésemben az Ügynökség megnövekedett szerepét.
I have also emphasised the Agency's increased role in my report.
HungarianEz lényegében azt jelenti, hogy a megnövekedett költségeket tulajdonképpen maga a halász viseli.
This in essence means that the increase in cost is actually borne by the fisher himself.
HungarianAz EU külső határain fekvő országokat érintik a legsúlyosabban a megnövekedett migrációs hullámok.
Countries on the EU's external borders are worst affected by increased migration flows.
HungarianÖrömteli, hogy megnövekedett az Európai Unió területére beutazók száma.
It is satisfying to see that the number of people travelling to the European Union has increased.
HungarianA műtrágya ára drámaian megnövekedett az elmúlt 12 hónapban.
The price of fertiliser has gone up dramatically over the last 12 months.
HungarianEz is egy módja lehet tehát az ijesztő mértékben megnövekedett diszlexia visszaszorításának.
This might be one way of curbing the alarming rise in dyslexia.
HungarianA tér kitágult, s kimondhatatlanul végtelenül megnövekedett.
Space swelled, and was amplified to an extent of unutterable infinity.
HungarianMegnövekedett energiafelhasználást észlelek a helyről, ahol most vagy jelentette be Peerssa.
There is increased power usage from your locus, said Peerssa.
HungarianA Lisszaboni Szerződés következtében kétségtelenül megnövekedett az Európai Parlament munkaterhelése.
The work in the European Parliament has undoubtedly increased because of the Treaty of Lisbon.
HungarianMindazonáltal a veszély megnövekedett, efelől semmi kétség.
Nevertheless, the dangers had increased, there was no doubt of it.
HungarianAz utóbbi évek során a városokban élők száma jelentősen megnövekedett.
In the course of recent years the number of people living in towns and cities has increased considerably.
HungarianA népesség, és ezáltal a munkavállalók elöregedésével megnövekedett nyomás nehezedik a munkaerőre.
Increased pressures apply to the workforce because, as the population ages, so too do the workers.