"megnyúlt" English translation

HU

"megnyúlt" in English

HU megnyúlt
volume_up
{adjective}

volume_up
drawn {adj.}
Most hirtelen elcsöndesedett, és kissé megnyúlt az arca.
But he was quiet suddenly, and his face became a little drawn.
The wizard's face was drawn and haggard.
A nyaka megnyúlt, mint a megkopasztott csirkéé, a teste pedig még ormótlanabb, természetellenesebb lett tőle.
The neck was drawn out like a plucked chicken's, making the rest of him seem the more obese and unnatural by the contrast.
Teste megnyúlt, lábait kinyújtotta, majd visszahúzta a csupasz padlón.
His body elongated, his feet moved out over the bare boards and then contracted.
Feje megnyúlt, haja sem volt haj többé, hanem vonagló, kapálódzó kinövések tömege.
The head elongated, and the hair was suddenly not hair but straggling, twitching growths.
Végigszaladt az előszobán, s közben egy pillanatra megcsúszott Gary vérében, és megnyúlt lábnyom maradt utána.
He bolted back down the hallway, skidding momentarily in Gary's blood, leaving an elongated footmark behind him.
Teste megnyúlt, lábait kinyújtotta, majd visszahúzta a csupasz padlón.
His body elongated, his feet moved out over the bare boards and then contracted.
Feje megnyúlt, haja sem volt haj többé, hanem vonagló, kapálódzó kinövések tömege.
The head elongated, and the hair was suddenly not hair but straggling, twitching growths.
Végigszaladt az előszobán, s közben egy pillanatra megcsúszott Gary vérében, és megnyúlt lábnyom maradt utána.
He bolted back down the hallway, skidding momentarily in Gary's blood, leaving an elongated footmark behind him.

Context sentences for "megnyúlt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianSparhawk lapos pillantást vetett a megnyúlt arccal bámuló Martelre.
Sparhawk threw a covert glance at Martel, whose face was suddenly filled with chagrin.
HungarianA döbbenettől megnyúlt arcú jövevény terepszín anorákot viselt, és puska volt nála.
The newcomer, his face long with surprise, was dressed in a camouflage parka and holding a rifle.
HungarianA Bepillantás olvasói zabálnák a megnyúlt, ráncos, gyászoló arcot.
Inside View readers would have lapped up that long, lined, mournful face.
HungarianÉrezte, hogy férje keze végigcsúszik megnyúlt bőrén, amely egykor lapos, izmos hasát fedte.
She felt his hand Aide over the stretched skin of what had once been a flat, trim abdomen.
HungarianA fal, amely mentén tapogatózott, mintha egyre jobban megnyúlt volna.
The wall she was moving steadily along seemed to stretch on and on.
HungarianEz a hátborzongató kollázs, amely az egész ablakot beterítette, hirtelen megnyúlt.
This macabre collage, which filled the window from side to side, from sill to header, abruptly flexed.
HungarianKarja és lába megnyúlt, a testét fedő ruházat pedig fehér szőrbundává alakult át.
His arms lengthened, as did his legs, and the clothes covering his body changed to become a white pelt.
HungarianA fényfolt időközben megnyúlt, már olyan magas volt, mint ő maga, és vakítóan villogott.
The light was almost his own height now, and blinding bright.
HungarianDeke éppen a dinamitraktár ajtaját zárta, és megnyúlt képpel fordult Alanhez.
Deke was padlocking the door of the dynamite shack, and when he turned to Alan, his face was long and unhappy.
HungarianKeskeny fehér arca megnyúlt halálfejként függött a sötétben.
Its narrow white face hung in the darkness like a stretched skull.
HungarianA sötét sziluett összeugrott és megnyúlt, miközben egy kiszáradt, kavicsos folyómeder fölött libegtek át.
The dark outline slid away and lengthened as they crossed a dry, gravel-braided river bed.
HungarianKarikás szeme, megnyúlt arca fáradtságról tanúskodott.
He spoke in formal, courteous wise, but could not hide his exultation.
HungarianÁrnyéka a villámfénynél bolondul megnyúlt a fészer falán, mintha máris a levegőben táncolt volna.
Lightning blazed; his shadow jumped crazily on the shed wall, as if he were already doing the air-dance.
HungarianEgyszerre megnyúlt az aurája, és rácsapott az ősrégi burkolatra.
It lashed a field out and thumped the antique casing.
HungarianArca megnyúlt volt, keze remegett az idegességtől.
His blue jowls looked shrunken, and his hands trembled.
HungarianCsettent a gyújtó, a lángocska pislogott, megnyúlt, fényében kirajzolódott a szűk kamra, mélyen, nagyon mélyen a földben.
The illumination swelled around him, revealing the small chamber, cut deep, deep into the earth.
HungarianA láb egy pillanatra megnyúlt, akár a csáp.
Its legs for one instant were stretched like tentacles.
HungarianMielőtt még a vidámabb tájakon megnyúlt volna az árnyék, úton voltak megint, s csak mentek, mentek, alig álltak meg.
Before the shadows of evening were long in happier lands, they went on again, always on and on with only brief halts.
HungarianEgy könyvhalmokkal körülbástyázott széken, a sarokban lapos nemezkalapot viselő, megnyúlt képű öregember üldögélt.
On a stool in a corner, hemmed in by books, was an old man in a pork-pie hat with a large flat face like a stuffed fish.
HungarianSajnos egy kicsit megnyúlt a bőröm.
I do have a little bit of access skin though.