HU megold
volume_up
{verb}

1. general

megold (also: feldolgoz, kezel, túllép)
megold (also: kibetűz, megfejt)
megold (also: kibont, meglazul, felold, elold)
megold (also: eldönt, rendez, elintéz, lezár)
Well, that settles it.
megold (also: kibont, tisztáz, megfejt, kibogoz)
Megold a közgazdaságtan mindent?
Will economics solve everything?
Vajon azt jelenti-e ez, hogy a tulajdonjogi szétválasztás minden ilyen problémát megold?
Does this mean that if we have ownership unbundling all of this will be solved?
A harmadik történet az az elképzelés, hogy a technika mindent megold, hogy a technikai átsegít ezen minket.
The third story is the idea that technology can solve everything, that technology can somehow get us through this completely.

2. "számtanpéldát"

megold (also: működik, művel, hat, feldolgoz)
Because after all, God is [working through] the messiah. He's going to fix all this."

Context sentences for "megold" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAz emberek azt várják, hogy a fejlesztési együttműködés mindig mindent megold.
People expect development cooperation to be able to do anything and everything.
HungarianVajon azt jelenti-e ez, hogy a tulajdonjogi szétválasztás minden ilyen problémát megold?
Does this mean that if we have ownership unbundling all of this will be solved?
HungarianMert valaki vagy valami talán nem akarja, hogy megöld ezt az embert?
That perhaps something or someone does not want you to kill this man?
HungarianEgyébként pedig az idő és a történelem úgyis mindent megold.
Besides, he told himself, history will find out a little, as it usually did.
Hungarian- Ez nem egy jó barátok közötti játék, ahol a gyors észjárás mindent megold.
This is far from a game of quick wits and good-fellowship!
HungarianÉs Gandalf, a Mithrandir, ezért és más okból is, megtiltaná, hogy megöld.
And Gandalf, your Mithrandir, he would have bidden you not to slay him for that reason, and for others.
HungarianHa valaki megfertőződik, kb. 15-20 másodperced van, hogy megöld.
If someone gets infected, you've about 20 seconds to kill them.
HungarianÉvekig kellett hallgatnunk a neoliberális dogmákat arról, hogy a piac majd megold mindent.
For years here we have had to listen to the neoliberal dogma that the market would sort everything out.
HungarianTulajdonképpen ügyesen ki van ez találva, a játék sok mindent megold.
Actually quite a neat system; the game solves a lot.
Hungarian- Csak azért vettél egyenruhát, hogy megöld a kutyát?
'Did you put on your uniform just for killing the dog?' she said.
HungarianA postai szolgáltatások erőltetetett liberalizálásának követelése több problémát okoz, mint amennyit megold.
The demand for forced liberalisation of the postal services creates more problems than it solves.
HungarianŐ majd mindent megold."
Because after all, God is [working through] the messiah. He's going to fix all this."
HungarianSzerinte, ha elég nagy lesz a baj, az amerikai üzlet majd a színre lép, és egy csapásra mindent megold.
According to him, when the problem gets bad enough, American businesses will suddenly come up with a miracle cure.'
HungarianIsten minden problémát megold a világban.
God is going to fix all the problems in the world.
HungarianAzt fogják hinni, azért jöttél, hogy megöld őket!
They'll think you've come to kill her.
HungarianBocsássanak meg, hogy ezt mondom, de ez a politikailag korrekt jelentés sokkal több problémát teremt, mint ahányat megold.
Forgive me for saying this, but this is a politically correct report that creates more problems than it solves.
HungarianAz ivásod egy módja annak, hogy megöld magad?
Is your drinking a way to kill yourself?
HungarianNos, ez mindent megold, nem igaz?
Well, that solves everything, doesn't it?
HungarianNem is akarom, hogy megöld, Bugybor!
HungarianÖnmagában passzív és nincs varázshatalma, de megold minden problémát, a létezés minden fázisát, az idő és tér összes titkát.
Passive in itself and not of sorcery, it elucidates every problem, each phase of existence, all the secrets of time and space.