"megszűnik" English translation

HU

"megszűnik" in English

HU megszűnik
volume_up
{verb}

megszűnik (also: megszüntet, abbahagy, abbamarad)
Európa vagy egy nagyszerű eszme lesz, vagy pedig megszűnik létezni.
Europe will either be a great ideal, or it will cease to exist.
És akkor ez a Morolto család megszűnik létezni.
And the Morolto crime family as we know it will cease to exist.
Az elvált feleség jogosultsága megszűnik, ha volt férje halála előtt újból házasságot köt.
The divorced wife's entitlement shall cease of she remarries before her former husband dies.
Akkor egyszerűen megszűnik az erőszak minden formája.
All forms of random violence will very simply come to an end.
A bányabezárások miatt az adott térségekben gyakran megszűnik a fő megélhetési forrás.
Mine closures often mean the end of an area's main source of livelihood.
Doing so will end her existence.
Talán félóráig ha tartott, bár ilyenkor megszűnik az idő.
Probably it was no more than half an hour that this went on.
Ha megszűnik a remegése, egy kicsit összeszedettebb lesz.
He'll be more or less coherent when his hands stop shaking.'
Másodsorban igyekeznie kell biztosítani, hogy nem lesz több áldozat, hogy a terrorizmus megszűnik.
Secondly, to strive to ensure that there are no more victims, so that this terrorism can stop.
megszűnik (also: abbahagy, abbamarad, felhagy, letesz)
Thad úgy hívta ezt: "nézzük-meg-az-élő-krododilokat szindróma", és úgy vélekedett, egy-két héten belül megszűnik.
Thad called it the 'see the living-crocodiles syndrome' and said it would peter out in another week or two.

Context sentences for "megszűnik" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA fogoly azonnal érezte, hogy az égető érzés megszűnik; a sav újra borrá vált.
The prisoner abruptly felt the burning stop as the acid turned once again to wine.
HungarianA legtöbb lényeges akadály már az egyezmény hatályba lépésének napján megszűnik.
The most substantial barriers will be removed from day one of the agreement.
HungarianLába a szó szoros értelmében ki fog csúszni alóla, és az egész világ megszűnik körülötte.
But her legs were literally going out from under her and things were going dim.
HungarianLekapcsoltam a hármas számú generátort... így talán megszűnik a lecsapódás.
But I shut down the number-three generator... and that should reduce the condensation.
HungarianAmit én elfelejtek, nem csupán megszűnik létezni, de nem is létezett soha a valóságban.
What I forget not only ceases to exist, but never really existed in the first place.
HungarianEzzel a szöveggel megszűnik a veszély és a kockázat fogalma körüli zűrzavar.
With this text, there can no longer be any confusion between the concepts of danger and of risk.
HungarianRöviden, ha belépnek abba a templomba, megszűnik a világ.
In essence... if theyŽre allowed to enter that church... theyŽll unmake the world.
HungarianÓh-óh, pont itt kell átszelnünk ezt a helyet, ahol a jég megszűnik.
Uh-oh, we have to transit this place right here where the ice stops.
HungarianAmennyiben tarvágás történt, a mintaterület mindaddig megszűnik, ameddig új állomány nem alakul ki,
If clear-cut, the sample point ceases to exist until a new stand has been established,
HungarianRemélem, hogy 2010-ben számukra is megszűnik a vízumkötelezettség.
I hope that in 2010, they will also be able to see the visas waived.
HungarianAmennyiben az Európai Parlament cenzúrázza a politikai megjegyzéseket, úgy megszűnik parlamentnek lenni.
If the European Parliament censors political comment, it ceases to be a Parliament.
Hungarian2002 elején sokan már azt hitték, hogy a Quanta Plus rövidesen megszűnik.
In early 2002 many people thought that Quanta Plus was dead.
HungarianTeljes lakossága megsemmisül, egészében a létezése megszűnik.
Its every living inhabitant terminated, its entire existence eradicated.
HungarianAckbar admirális hajója gyakorlatilag védtelenné válik, ha a védőpajzsa megszűnik.
Admiral Ackbar's ship sat practically defenseless, without shields, in the midst of the deadly enemy fleet.
HungarianKövetkezésképp a képviselőcsoport e bejelentés elhangzásától kezdődő hatállyal megszűnik létezni.
As a consequence, the group ceases to exist with effect from the moment of this announcement.
HungarianHa lehúzzák a redőnyt, munkahelyek szűnnek meg, és az utasok számára is megszűnik az utazási lehetőség.
If they go out of business, jobs are lost and the facility for passengers is also lost.
HungarianLehet, hogy a probléma megszűnik, ha újra elvégzi %2 beállítását.
If you reconfigure %2, it may be possible to fix the problem.
HungarianMiután egy törzs nagy részével végzett, a járvány megszűnik.
Having killed most of the tribelet, the epidemic then disappears.
HungarianAz egyik tényező az volt, hogy a nappali világosság este megszűnik.
One thing was that the daylight disappears in the evening.
HungarianAdatbázis beágyazása projektfájlba Figyelem: ezzel megszűnik a tranzakciós és adatintegritási védelem!
Embed database into projectfile WARNING: You will lose transactional and integrity protection.