"megszorítás" English translation

HU

"megszorítás" in English

HU megszorítás
volume_up
{noun}

megszorítás (also: korlátozás, tilalom, kikötés, bezárás)
megszorítás (also: korlátozás, megkötés)
Túlságosan is sok megszorítás került bele.
Far too many restrictions have been introduced.
Ez a fajta megszorítás azt jelenti, hogy a szétválasztás valós fenyegetés marad, ugyanakkor nem lehet könnyedén alkalmazni.
With a restriction of this nature, such separation remains a tangible threat but one which cannot be imposed lightly.
Egyesek azt mondják, hogy megszorításokat szeretnének látni, míg mások szerint meg máris túl sok a megszorítás.
Some say they want to see restrictions, whilst others say we have far too many restrictions.
megszorítás (also: korlátozás, tolongás, szorítás, préselés)
megszorítás (also: megállapítás, feltétel, kikötés)

Context sentences for "megszorítás" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianBrüsszelben jelenleg ez a jelszó: megszorítás, megszorítás, megszorítás.
(PT) Mr President, the current watchword in Brussels is austerity, austerity, austerity.
HungarianA megszorítás értelemszerűen nem jelentheti azt, hogy a kiadások az infláció mértékével nőnek.
Austerity, however, cannot mean that expenditure rises in line with inflation.
HungarianNemzeti szinten a költségvetéseket egyetlen vezérszólam szerint alakítják, ez pedig a megszorítás.
At a national level, budgets are subject to a single watchword: austerity.
HungarianNem fogadjuk el, hogy a szűklátókörű megszorítás jelentené a kivezető utat.
We do not accept that single-minded austerity is the way out.
HungarianEgyesek azt mondják, hogy megszorításokat szeretnének látni, míg mások szerint meg máris túl sok a megszorítás.
Some say they want to see restrictions, whilst others say we have far too many restrictions.
HungarianNem hiheti, hogy a megszorítás önmagában növekedéshez vezet, ha egyidejűleg nem ajánlunk alternatívákat.
You cannot believe that austerity alone will lead to growth if we do not at the same time offer alternatives.
HungarianAz adminisztráció esetében a megszorítás kötelező.
For the administration, austerity is a must.
HungarianTúlságosan is sok megszorítás került bele.
Far too many restrictions have been introduced.
HungarianA megszorítás nem elv, hanem eszköz.
Austerity is not a principle, it is an instrument.
HungarianSzámos ilyen megszorítás érinti az oktatást.
Many such cuts would affect education.
HungarianEzért elmondhatjuk, hogy ez valódi megszorítás.
HungarianA 2012. évi uniós költségvetés mottójának ezért a "fenntarthatóságnak és felelősségnek” kell lennie a "megszorítás” helyett.
The motto for deciding on the EU 2012 budget should therefore be 'sustainability and responsibility' rather than 'austerity'.
HungarianÚgy hiszem azonban, hogy elfogadhatatlanul súlyos az Egész életen át tartó tanulás és az Emberi erőforrások (People) programot sújtó megszorítás.
However, I believe the scale of the cuts to the lifelong learning programme and the People programme is unacceptably severe.
HungarianAz egyik a megszorítás.
HungarianA kabotázzsal kapcsolatos összes megszorítás a dolog lényegéből fakadóan tulajdonképpen nem más, mint az európai belső piac szabályainak kirívó megsértése.
After all, restrictions of cabotage are, by definition, blatant violations of the rules of the European internal market.
HungarianAz euro több éves megszorítás után, szigorú és következetes felkészülési politikával jött a világra, és sikertörténetté vált.
After all, the euro was brought into the world following several years of dieting by means of a strict, consistent fitness policy, and it has been a success.
HungarianEközben a legéberebb figyelmet kell fordítani arra, hogy a Bíróság függetlenségével összefüggésben semmiféle megszorítás ne kerüljön bevezetésre.
In so doing, the strictest attention must be paid to ensuring that no restrictions are introduced in connection with the Court's independence.
HungarianÚgy tartják továbbá, hogy a megszorítás nem a helyes reakció válságos időkben, sőt éppen többet kell költeni az oktatásra, a megújuló energiákra stb.
It is also alleged that austerity is not the right answer in times of crisis, and that it is necessary to spend more on education, renewable energy, etc.
HungarianEz az ideológia most visszatért, és azt sulykolja, hogy a megszorítás nem elég, nominális bércsökkentésre és a munkaerőpiac további deregulációjára van szükség.
This ideology has returned to remind us that austerity is not enough, and that there needs to be a nominal reduction in wages and further deregulation of the labour market.
HungarianMeg kell hallgatnunk, hogy mit mondanak az európai polgárok, akik a válság gazdasági és szociális hatásait elsőként szenvedték el: a kizárólagos megszorítás elviselhetetlen.
We must listen to what European citizens are saying to us, they who have been the first to suffer the economic and social effects of the crisis: austerity alone is intolerable.