HU megtörténik
volume_up
{verb}

megtörténik (also: történik, előfordul, adódik, megesik)
A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével ez automatikusan megtörténik majd.
If the Treaty of Lisbon comes into force, this will happen automatically.
Nem gondolom, hogy ez most megtörténik, és felteszem, hogy a jövőben sem fog.
I did not think this would happen now, and do not suppose it will happen.
Mindenféle megtörténik még a jó családokban is, nem igaz?
Ah, there's no saying what things happen or can happen in families.
megtörténik (also: történik, előfordul, ér vkit vmi)
- Ami az egyikünkkel megtörténik, az azonnal megtörténik a másikkal is.
Things that befall one of us also befall the other, at the same time.
Nem, ne gondolj semmi rosszra... bár néhány elf nővel megtörténik ez is.
. . though with some of the maids I danced with, such could have befallen.
- Ne hibázz, Nagyuram: a Nyitás, ha megtörténik, elpusztíthatja a Nép legnagyobb birodalmát.
For make no mistake, Lord: your Opening, if it befalls, will destroy this mightiest realm of the People.
megtörténik (also: leszakad, sikerül, lejön, létrejön)
megtörténik (also: történik)
Mindez megtörténik majd, ha nem jártok sikerrel.
It is what will come to pass ifyou should fail.
Callahorn városai nem eshetnek el, különben a Földeket elvágják egymástól, és megtörténik a legrosszabb, amitől Allanon félt.
The cities of Callahorn must not fall or the lands would be divided and the very thing Allanon feared most would come to pass.
megtörténik (also: kiesik, sorból kilép)
Ez a fájdalmas egyedüllét megtörténik mindannyiunkkal, minden túlélővel?
Does this pain-ridden separation occur to each and every one of us - us survivors?
Ha azok a fegyverek léteznek, és ha nem tesznek valamit holnap éjjel, akkor megtörténik az átrakás.
If the weapons existed and if something wasn't done by tomorrow night, the transfer would occur.
Remélhetőleg mire ez megtörténik, már nem tehet semmit.
Hopefully, when that finally occurs, it will be far too late.
megtörténik (also: elfogad, bevezet, halad, megelőz)
Mindez megtörténik majd, ha nem jártok sikerrel.
It is what will come to pass ifyou should fail.
- Ha mindez megtörténik, és ha fiam lesz Lancelet-tól, akkor esküszöm, hogy a lányát megkapod Avalon számára.
At last Elaine said, If all this comes to pass, and if I have Lancelet's son, then I swear you shall have his daughter for Avalon.
Callahorn városai nem eshetnek el, különben a Földeket elvágják egymástól, és megtörténik a legrosszabb, amitől Allanon félt.
The cities of Callahorn must not fall or the lands would be divided and the very thing Allanon feared most would come to pass.
Remélem, hogy ez azonnal megtörténik, amint a program elfogadásra kerül.
I hope this will take place as soon as possible after the adoption of the programme.
Szerencsére a Bizottság visszakozott és ezt most már megtörténik.
Fortunately, the Commission has retraced its footsteps and this will now take place.
A Szerződést ratifikálni kell, ami - úgy hiszem -, néhány héten belül megtörténik.
The Treaty must first be ratified, and I believe ratification is to take place within the next few weeks.
Ha ez megtörténik, a püspökföveg az én fejemre kerül.
If so much transpires, I may well wear the mitre.

Context sentences for "megtörténik" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAmikor ez megtörténik, a műűszer biztosítéka kiolvad, és megszakít egy áramkört.
When that happens, the devices will blow their fuses and a current will be cut.
HungarianHa ez megtörténik, az alapvető lépést fog jelenteni a szegénység megoldása terén.
In recognising this work, we will take a fundamental step towards solving poverty.
HungarianNem az a kérdés, megtörténik-e, hanem hogy mikor az olajtermelés tetőpontja.
So, it's not a question of if, but a question of when peak oil will come upon us.
HungarianDe nemsokára megtörténik, érezte a közeledtét, valahogy úgy, mint a tüsszentést.
But it would be soon, he could feel it coming on, something like a sneeze.
HungarianEz fiatal ország, és fiatal ország lesz akkor is, amikor az elszakadás megtörténik.
This is a young country and will be a young country once secession has taken place.
HungarianEzt várjuk a Bizottságtól, és ha ez megtörténik nagyon elégedettek leszünk.
This is what we expect from the Commission, and then we will be very satisfied.
HungarianHa ez megtörténik, akkor nincs kétségem afelől, hogy jó eredményt fogunk elérni.
If that happens then I have no doubt that we will achieve a good result.
HungarianElhagyták a hidat, a köd mintegy varázsütésre eltűnt, ahogy ez gyakran megtörténik.
They were off the bridge, and magically the fog had disappeared, as so often happened.
HungarianEzért van némi vita arról, hogy az információnyújtásra megtörténik-e vagy sem.
That is why there is some dispute as to whether or not the information is coming forward.
HungarianGyakran megtörténik ebben a régióban, hogy egy incidens válsággá fokozódik.
As frequently happens in this region, one incident can quickly escalate into a crisis.
HungarianAz első lépés a megfelelő módszerek kialakítása, és jó, hogy ez most megtörténik.
The first step is to establish the correct methods, and it is good that it is being taken.
HungarianAmikor ez megtörténik, rázúdulnak az elf népre és megkísérlik elpusztítani.
When this happens, they will converge upon the Elven nation and attempt to destroy it.
Hungarian- Ha ez megtörténik... úgy mész aludni, hogy tudod, te mindent megpróbáltál.
- If that happens... you go to sleep knowing you gave it your best shot.
HungarianAzonban ahogy az gyakran megtörténik, az EU tervei túl messzire nyúlnak.
However, as is so often the case, these plans from the EU go a step too far.
HungarianMielőtt megtörténik, tudatnom kell Mike Dubróval, mi folyik, hogy tehessen ellene.
Before that happens, we need to tell Mike Dubro what he's going to be able to do about it.
HungarianAmikor ez megtörténik, akkor megadhatjuk majd Albániának a tagjelölt státuszt.
When that happens, we will be able to grant Albania candidate status.
HungarianNincs kétségem afelől, hogy amennyiben módosítást kell bevezetni, az megtörténik.
I am in no doubt that if a change has to be introduced, it will be.
HungarianNem, ne gondolj semmi rosszra... bár néhány elf nővel megtörténik ez is.
. . though with some of the maids I danced with, such could have befallen.
HungarianAmennyiben ez megtörténik, a teljes költségvetési eljárást újra kell kezdeni.
When this happens, the entire budget procedure has to be re-started.
HungarianMegtörténik a tudás átadása is, s ebből a cégek és a polgárok egyaránt profitálnak.
There will also be a transfer of knowledge that will benefit our companies and our citizens.