"megye" English translation

HU

"megye" in English

HU megye
volume_up
{noun}

megye
volume_up
county {noun}
Enotah megye egyetlen közlekedési lámpája baljóslatúan pislogott a feje felett.
The only traffic light in Enotah county blinked balefully overhead.
Shelby megye körzeti államügyészének az irodája az épület harmadik emeletén van.
The Shelby County District Attorney's office is on the third floor of the complex.
Bertie megye egy nagyon jó példa a vidéki Amerika hanyatlására.
Bertie County is kind of a prime example in the demise of rural America.
megye
volume_up
shire {noun}
Újra meg újra elmondatta velük, hogy milyen a Megye és milyen a vidéke.
He made them describe the Shire and its country over and over again.
- A Megye időszámítása szerint március ötödike - mondta Aragorn.
'The fifth of March in the Shire-reckoning,' said Aragorn.
A hobbitokról A hobbitok itt élnek és dolgoznak a Megye négy Fertályában többszáz év óta.
Hobbits have been living and farming in the four Farthings of the Shire...

Context sentences for "megye" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianTulajdonképpen ez egy titkos hely, hivatalosan nem tud róla sem a megye, sem az állam.
It's some type of home here in the city, sort of a word-of-mouth place.
HungarianHosszabban kitartottam a pozíciókat, hogy megnézzem, megy-e még, és nagyon jólesett.
I stretched the movements farther, just to see if it would work that way, and it felt right.
HungarianHa a jó és a zöld eltűnik ebből a világból,...nem lesz többé Megye sem.
And all that was once green and good in this world will be gone.
HungarianMost már mindenütt remek országutak vannak, Yoknapatawpha megye határain túl is.
A man couldn't want better roads for a long trip like a automobile funeral or something than they are now.
HungarianA lista szűrhető a város, a megye és az ország neve alapján.
You may filter the list by the name of your city, province, and country.
HungarianLatcher ivadék ide vagy oda, anyám már alig várta, hogy láthassa Craighead megye legújabb polgárát.
Finally, when everyone was good and mad, he'd take a long bath, and then we'd head to town.
HungarianCsak bedugta az orrát egy gyárba, és máris meg tudta mondani, vajon rendben megy-e ott a munka, vagy sem.
He could smell a factory and tell if it was doing proper work or not.
HungarianElőbb azonban várjuk meg, megy-e egyáltalán bárki is.
But first we see whether or no any of us are to take the road.
HungarianAz aláírásokat mindössze 10 nap alatt sikerült összegyűjteni Kardzsali megye hét, önkormányzattal rendelkező településén.
This petition has been collected from the seven Kardzhali municipalities in just 10 days.
HungarianHa egy férfi kimegy a szobából, nem szoktunk utánalesni, hogy tényleg oda megy-e, ahová gondoljuk.
After all, if a man leaves the room, you don't follow him to see if he really is going where you think he is going.
HungarianAdja meg a kívánt helyhez tartozó megye (körzet) nevét.
Enter the Province name for the desired location.
Hungarian- Morgaine, gyermekem, velük mégy-e a bárkán?
Morgaine, my child, will you go with them in the barge?
HungarianLáttad a "Hazárd megye lordjait" tegnap éjszaka?
Did you see Dukes of Hazard last night?
Hungarian- Nem voltam biztos benne, hogy vele megy-e Mister D, de ment, szépen besorolt Shirley barna, lapos sarkú cipőjének nyomába.
I wasn't sure D would go with her but he did, walking neatly behind one of Shirley's brown low- heeled shoes.
HungarianÉppen le volt szedve az egyik kereke, és az uram még idegeskedett is, hogy nem megy-e el az illető egy másik taxival, mire ő odaér.
He had got one of the wheels off, and was worried in case the customer should leave and go in another taxi.
HungarianMaga a megye régebbi a tagállamok többségénél, és jól meglesz eztán is, akár ott lesz a területén ez az uniós ügynökség, akár nem.
It predates most of the Member States and it will be fine with or without this EU agency sited on its territory.
HungarianÉn csak arra volnék kíváncsi, megy-e végbe valami különleges, vagy tényleg olyan bolond az egész mindenség, amilyennek látszik.
What I want you to try and find out is, is there anything special going on or is it all just as crazy as it looked to me?
HungarianSorak kíváncsi volt, Tigra vajon velük megy-e, elfoglalva helyét a saját fajtájabéliek körében, de a tigone nem tágított mellőle.
Sorak wondered for a moment if Tigra would go with them and take its place among its own kind, but the tigone stayed by his side.
HungarianSuttont, megy-e még aznap este valahova a villanyoson".
Now a uniformed chauffeur emerged from the same fissure to ask Mrs. Sutton if she would be going anywhere in the electric that night.
HungarianAz egész megye tudja.