"mentési" English translation

HU

"mentési" in English

HU mentési
volume_up
{noun}

mentési
Bármennyire utálta beismerni, tudta, mentési akcióról most szó sem lehetett.
As much as Curtis hated to admit it, a rescue operation now was out of the question.
Először is kérte a mentési mechanizmus számos ponton történő megváltoztatását.
First of all, he asked for a number of changes to a rescue mechanism.
A segélykérés most már felülkerekedett a mentési láz válaszán.
The distress call was now pre-eminent over the rescue fever response.
mentési
Mentési munkálatok nemzetközi vizeken is folytathatók.
Salvage operations are permitted in international waters.
Mentési munkára megyek az aszteroidamezőbe.
'It's a salvage job in the asteroids.
Újra és újra figyelmeztettem, mi vár ránk, ha kiderül, hogy nincs semmi csalás a Trikkala mentési kísérlete körül.
I warned him again and again what it meant if we discovered there was nothing phoney about the Trikkala salvage attempt.
mentési

Context sentences for "mentési" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianBiztosan vissza szeretné tölteni a Pilot adattartalmát a mentési könyvtárból (%1)?
Are you sure you want to completely restore your Pilot from the backup directory (%1)?
HungarianVégül meg kell szerveznünk a nemzetközi mentési munkálatok összehangolását.
Lastly, we have to organise the coordination of international relief efforts.
HungarianAz Európai Uniónak részt kell vennie a mentési és újjáépítési kettős erőfeszítésben.
The European Union must participate in this twin emergency and reconstruction effort.
HungarianKudarcot vallott a mentési kísérlete, annyit ért el, hogy rab lett maga is.
His attempt to save them had failed; he had only succeeded in becoming a captive himself.
HungarianA konfigurációs fájlban felsorolt nem mentési adatbázisok formátumának kiigazítása megtörtént.
The no backup databases listed in your configuration file have been adjusted to the new format.
HungarianMentési tanácsadóVálassza ki a beolvasott kép mentési formátumát.
Save AssistantSelect an image format to save the scanned image.
HungarianEz mindenkinek egyértelmű, aki látta a mentési erőfeszítéseket.
This was self-evident to anyone who saw the relief effort.
HungarianAz Európai Unió által megállapított segély célja a globális mentési munkálatok konszolidálása és megerősítése.
The European Union's stated aim is to consolidate and strengthen the global relief effort.
HungarianItt beállíthatja a hang-CD-k beolvasási mintáját, amely a beolvasott számok mentési fájlneveit határozza meg.
Here you can setup the audio CD ripping pattern which states how your ripped tracks will be saved.
HungarianNe kérdezzen rá a mentési formátumra, ha már meg van adva.
Don't ask again for the save format if it is defined.
HungarianKattintson a "Mégsem" gombra a mentési folyamat félbeszakításához.
Click CANCEL to stop the backup process.
HungarianA katasztrófa után néhány órával az EU 3 millió eurónyi segélyt biztosított az azonnali mentési munkálatokra.
A few hours after the catastrophe, the EU provided EUR 3 million of aid for the initial relief operations.
HungarianDaniel, haladéktalanul irányítsa a Nemzeti Gárda egységeit Palawanra, s vegyenek részt a mentési munkálatokban.
Daniel, you will immediately dispatch National Guard forces to Palawan to assist in the recovery efforts.
HungarianA mentési műveletek nem a kellő sebességgel haladnak, bár egyesek szerint ez óráról-órára javul.
Relief operations are not flowing as speedily as one would wish, although one sees that this is getting better by the hour.
HungarianA harmadik természetesen az ország újjáépítési terve, amelyben tovább kell látnunk az azonnali mentési fázison.
Third is, of course, the plan to reconstruct the country, where we have to look beyond the immediate relief phase.
HungarianMegváltozott a nem mentési adatbázisok formátuma.
Changed format of no-backup databases.
HungarianTudta, mi fán terem a mentési láz.
HungarianEbben a válságban nem EU-tagállamok kérik fel a MIC-et, hogy kiderüljön, hogyan tudnak részt venni a mentési munkálatokban uniós felszerelésekkel.
In this crisis, non-EU Member States are calling the MIC to see how they can contribute to the relief effort with EU facilities.
HungarianA mentési napló: