"mentes" English translation


Did you mean: mentés
HU

"mentes" in English

EN

HU mentes
volume_up
{noun}

mentes (also: szabad, ingyenes, független, nyílt)
volume_up
free {noun}
Egy szabad piaccal, amely mentes a protekcionizmustól és a monopóliumoktól.
An open market, a market free of protectionism and monopolies.
- a "hivatalosan brucellózis-mentes állomány" minősítés visszavonása.
- withdrawing the qualification 'officially brucellosis-free herd or flock'.
Szeretnénk megvédeni a független, katonai szövetségektől mentes külpolitikát.
We would safeguard an independent foreign policy that is free of military alliances.
mentes (also: szabad)
volume_up
quit {noun}
mentes (also: üresség, érvénytelen, üres)
volume_up
void {noun}

Context sentences for "mentes" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAhogy az lenni szokott, a cimmurai királyi udvar sem volt mentes az intrikáktól.
As inevitably happens, the king's court at Cimmura was filled with intrigues.
HungarianA függőlámpát nézte, szeme összeszűkült, érzelemtől mentes hangja lehalkult.
She gazed at the hanging lamp, her eyes narrow, her voice muted, without emotion.
HungarianGondolom, ez nem volt nehézségektől mentes a jelenlegi Bizottságban ülők számára.
I imagine that this was not without difficulties for those within the current Commission.
HungarianÁm hadd mondjam el, hogy az EBESZ jelentése nem volt teljesen mentes a kritikától.
Let me say, though, that the OSCE report was not completely uncritical.
HungarianSzóval még a KGB sem mentes a politikai előítéletektől, gondolta Jack.
So, even the KGB is a prisoner of its own political prejudices, Jack thought.
HungarianGyönyörű volt az az elszakadás, de a mentés egyenesen csodába illő tette hozzá Jazov.
That was a beautiful breakaway, but the save was mar-velous, Yazov said.
HungarianMindig igyekezett tökéletesen stressztől és vitáktól mentes életet élni.
Always, she has sought a life utterly without stress, without con-tention.
HungarianA javaslat nincs hatással a Közösség költségvetésére és ellentmondásoktól mentes.
The proposal has no impact on the EU budget and is uncontroversial.
HungarianAzonban a hitelnyújtással kapcsolatos tapasztalataink szerint az EBB sem mentes a bűntől.
However, experience in contracting loans has shown us that the EIB is not without sin.
HungarianAkkor senki se képzelte a gyerekeket érzéki gerjedelmektől mentes ártatlanoknak.
Nobody then thought children were innocent of sensuous pleasures.
HungarianÍgy lehet biztosítani, hogy a mentés a legutóbbi változásokat tartalmazó állapotot mentse el.
This makes sure the backup is up to date with the last changes from your PC.
HungarianA téma ellentmondásoktól mentes jellegénél fogva ezt indokoltnak tartom.
I believe that this is justified given the non-contradictory nature of its subject matter.
HungarianA sűrűségmérőt minden rezgéstől mentes, teljes mértékben stabil felületre kell helyezni.
The densimeter is placed on a perfectly stable stand that is insulated from all vibrations.
HungarianAz aktuális dokumentumnál más fájltípust is lehet választani a Mentés másként... párbeszédablakban.
You may select another file type for the current document in the Save as dialog.
HungarianEgy olyan szervezetre van szükségünk, amely a lehető legésszerűbb és mentes az átfedésektől.
We need an organisation which is as streamlined as possible and avoids any duplication.
Hungarian- Ami azt jelenti, már nem érdekli őket a mentés - állapította meg Elliott.
Which means they're no longer interested in rescue, Elliott said.
HungarianMentés előtt próbálja meg kideríteni, mi történt, mert különben adatvesztés lehet az eredmény.
You should investigate before saving to make sure you are not losing data.
HungarianEddig mindössze húsz túlélőt találtak, de a mentés még folyik.
There are no more than twenty survivors, and rescue operations are underway.'
HungarianÉs végre kell hajtania a küldetést jegyezte meg a másik férfi érzelmektől teljességgel mentes hangon.
And a mission to accomplish, the man said without the slightest hint of emotion.
Hungarian- A kifürkészhetetlenség talán nem mentes a szándékosságtól - jelentette ki a hajdani pap.
This inscrutability is perhaps not unintentional, said the ex-priest.