HU

merev {noun}

volume_up
Kirov olyan volt, mintha karót nyelt volna, merev és hivatalos.
Kirov was ramrod-stiff, formal, unbending.
Megérintette Rowant, de mintha merev acélba ütközött volna a keze.
But she felt like something made of steel, unbending, when he touched her.

Context sentences for "merev" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMindig az volt a benyomásom, hogy a bűnözők elég merev erkölcsi felfogást vallanak.
I always got the impression the criminal classes were quite puritanical at heart.
HungarianAz amerikai rémült, merev tekintettel bámulta a horrorfilmbe illő jelenetet.
The American was staring at the spectacle, a horrified expression on his face.
HungarianMerev tekintettel nézett rám, minden érdeklődés nélkül, és poharát az ajkához emelte.
He looked at me with a level uncurious gaze and raised his glass to his lips.
HungarianSzerén figyelte Quillast és Nifadaszt, akik merev arccal vonultak ki a teremből.
Seren watched Quillas and Nifadas walk stiffly from the throne chamber.
HungarianÚjra rápillantott az arcra, a merev vonásokat keresztező ajkak zord vonalára.
He looked at the face again, the grim set of the mouth with its firm chin.
HungarianA tündét zavarta a lények merev tekintete, ezért inkább visszatért az anyagi síkra.
Discomfited by their stare, Glasgian shifted back to mundane perceptions.
HungarianNem mozdult, csak nézte őket, és megpróbált szabadulni merev pillantásuktól.
He merely looked at them, and tried to pull loose from their staring eyes.
HungarianA testőrök arca ugyanolyan merev és kifejezéstelen volt, mint helybeli kollégáiké.
Their stoic-looking New Republic escorts remained as stony-faced as the sailbarge guards.
HungarianMelancthe merev arccal elvette az egyik kelyhet, és letette az asztalra.
With a still face Melancthe took one of the goblets and set it on the table.
HungarianRoyde tűnődve nézett rá, de merev arca semmiféle változást nem árult el.
Royde looked thoughtfully at her, but his poker face showed no recognizable reaction.
HungarianAz asszony merev testtel állt a vezérlőteremben, a kezét a háta mögött tartva.
She stood firm at the control station, arms clasped behind her back.
HungarianAzután négy szolgálatos, meg Sandy és a merev arcú Wilcox rendőr néhány tömlővel bement.
Then four Troopers, led by Sandy and a stony-faced Trooper Wilcox, went in with hoses.
HungarianA merev arcú idegen uniformist viselt, és a vállán valami jelzés volt látható.
The placid-faced alien piloting it wore some sort of uniform with insignia on the shoulders.
HungarianJerle Shannara feszülten hallgatta, szeme, merev arca maga volt a figyelem.
Jerle Shannara listened carefully, his strong face intense, his gaze fixed and unwavering.
HungarianKifejezéstelen, merev arccal figyelte a magyarázatait soroló belgát.
The face remained impassive, studying the Belgian as he completed his explanations.
HungarianTatzel merev arccal nézett fel rá, mintha nem hallotta volna a kérdést.
Tatzel looked up at him blank-faced as if she had not heard the question.
HungarianDorsk 81 merev arccal nézett az égre, majd felemelte a kezét, és széttárta ujjait.
Dorsk 81 tilted his smooth face up to the sky and held his hands at his sides, fingers spread.
HungarianA haja puha volt, mégis merev szálú, több helyen látszottak a varratok.
Its hair was soft, yet brittle, and the stitching of the wig was visible in many spots.
HungarianOlyan mint egy szerzetes cellája: egyetlen keskeny ágy, egyetlen merev támlájú szék.
It's like a monk's cell: just a narrow bed, one straight-back chair.
HungarianKiitta Anya összes tejét a fa alatt, miközben Anya merev szemmel bámult.
She had drunk all of Mother's milk as Mother lay staring under the tree.