"mese" English translation

HU

"mese" in English

HU mese
volume_up
{noun}

De bárki fia vagy, jól tudod, hogy Robin Hood a mese, és én vagyok a valóság.
But whoever you are, you know very well that Robin Hood is the fable and I am the reality.
What a fable it was.
Volt-e joga neki, az Újjáalakult Egyesült Államok históriája kitalálójának, a Küklopsz-mese aktív cinkosának megköveznie őket?
Did he, inventor of the fable of the Restored United States, collaborator in the hoax of Cyclops, have any right to cast stones?
Hogy lássam, igaz-e a régi mese, és ha igen, akkor pusztuljunk el mind a tűzben!
To see if it was true, the old story, and if it was true, then let us all die in flames.'
Rendkívül ostoba, idétlen mese és persze, a rosszindulat szüleménye.
It's a very silly, clumsy story--spiteful, of course.
- Nem, azt nem hiszem - nevetett Trufa: - De ez más mese, ez várhat ebéd utánig.
'But that is another story, which can wait until after lunch.'
mese (also: elbeszélés)
volume_up
tale {noun}
Mindent összeszedtél, a bizonyítékokból majd csak kikerekedik valami tudományos mese.
You've gathered them all up, and the evidence will tell some scientific tale.
És mégis, ez a hihetetlen mese várakozást ébresztett benne.
But something about the way this apocryphal tale lingered confounded expectation.
Ezen mese tekintetében csupán abban volt biztos, hogy a Maszkos hazudik.
Nothing was sure about this tale beyond the fact that his masked Master was lying.
mese (also: fonal, történet, fonál)
volume_up
yarn {noun}

Context sentences for "mese" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianNincs mese, kisebbségi komplexussal és irtózatos hátfájásokkal kell innen távoznom.
That's what I would leave Ivory with: an inferiority complex, and chronic back pain.
Hungarian- Én is megutáltam - tódította Garp, és Helen lelkében a mese ellen fordult.
Helen felt herself turn against the storyit had such an obvious conclusion.
HungarianNincs mese: magának is éppúgy meg kell szoknia az autókat, mint másoknak.
You might as well give you got to get used to automobiles like everybody else.
Hungarian- Clive eleddig azt hitte, sikerült követnie a mese szálát, ám ezen a ponton megakadt.
Clive thought he had followed everything up to this pretty well, but here was a thicket.
HungarianMegszámlálhatatlan mese szól az óriásokról, a magasak, a lángeszűek, a szépek népéről.
Tales abound of giants in the earth, of the tall, the fair, the gifted.
HungarianSusan a céltudatosabb, de ha Rosamund a fejébe vesz valamit, nincs mese.
Susan has determination, but Rosamund is so wonderfully single-minded.
HungarianA máguskirályt komoly megrázkódtatás érte, és nagyon nem tetszett ez a mese az ajándékról.
The Warlock King was badly shaken, and I like not this talk of a gift.
HungarianAttól tartok, hogy végül hosszúra nyúlik ez a mese mondtam szelíden.
I'm afraid it's getting to be one of those long stories after all, I said, rather gently.
Hungarian(DE) Elnök úr, a most hallott mese után szeretnék visszatérni a valósághoz.
(DE) Mr President, after the fairytale that you have just heard, I would like to return to reality.
HungarianMindenféle buta, ócska mese egy ajtóról, aminek semmi értelme sincs.
`Stupid old legends about a doorway and they don't mean anything.'
HungarianValóban élvezte, vagy ez is csak az a fajta mese-mese-meskete, amilyennel évek óta ámítod magad?
Most of my life I've been using the phrase 'I don't give a shit.'
HungarianSzavakész elbeszélő volt, a mese fordulatai illettek egymáshoz, ahogy írta.
Garp was a natural storyteller; he could make things up, one right after the other, and they seemed to fit.
HungarianNew Orleans-i mese, Mohawk, Rocketship X-M és a többiek...
'It Happened in New Orleans, Mohawk, and Rocketship X-M among others.'
HungarianAndropov azonban tudni akarta, hogyan lehet a pápa közelébe jutni, így hát nem volt mese, meg kellett csinálni.
And Andropov himself wanted to know how to get physically close to the Pope.
Hungarian- A szerelem szép mese a női termekben vagy a kandalló mellett.
Love is a diversion for the bower and the winter fireside.
HungarianMegint egy új mese a gyűrűről kiáltott fel elkeseredetten Liz.
Anothertale about that ring, Liz cried in exasperation.
HungarianÉs el kell ismernie, hogy ha ez a mese igaz, nekem semmi közöm sem lehet Armstrong eltűnéséhez.
You've got to admit that if it's true, I can't possibly have had anything to do with Armstrong's disappearance.
HungarianOlyan sok szép mese kering az apácákról, akik a buszon szőrös kézzel fizetik ki a viteldíjat.
There have been so many good stories going around about nuns paying their fares in buses with hairy muscular arms.
HungarianMég csak nem is igazi titok, csak egy sietve összefabrikált mese, amely nem állna ki semmiféle próbát.
It was not even a true secret, either, just a hastily constructed fabrication that could not stand scrutiny.
HungarianÓ, miért eresztheti ilyen mélyre a horgát egy mese?
Oh, how is it such a fantasy could get its hook so deep?