"messze" English translation

HU

"messze" in English

EN
EN
HU

messze {adverb}

volume_up
Messze mögöttük a gyorsítóhajó ponttá zsugorodott.
Far, far behind it, the tiny dot that was the superlifter shrank still further.
Egy szövetségi intézetbe akarok kerülni... messze Dr. Chiltontól. messze Dr.
I want to be in a Federal institution... far away from Dr. Chilton. far away from Dr.
mondta egy hang messze, messze, messze a sor végén.
Here we go again, kiddies, somebody said, far, far, far down the line.
Kevés olyan családot ismertem, ahol ilyesmi előfordult, de a szerencsétlenek jajveszékelése messze elhallatszott.
I was not conversant in many particular families where these things happened, but the outcries of the miserable were heard afar off.

Context sentences for "messze" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianLégi mentéshez a part túl messze volt, és más hajó nem tartózkodott a közelben.
It was much too far for a rescue aircraft to come out, at least in this weather.
HungarianA Garth barátságos világnak bizonyult, bár messze esett a többi földi teleptől.
Garth was a friendly world, though isolated far from other Earthling settlements.
HungarianMessze vagyunk mind a teljes foglalkoztatástól, mind a tudásalapú társadalomtól.
We are far away from achieving both full employment and a knowledge-based society.
HungarianA másik rész, amely messze a legnagyobb érdeklődést keltette ma fel, a 186. cikk.
The other part, which has aroused by far the most interest today, is Article 186.
HungarianTudta, hogy Marcsenko villája Peregyelkino közelében van, nem messze az övétől.
Karpov knew that Marchenko had a villa close to Peredelkino, not far from his own.
HungarianFülsiketítő sikolyok törtek fel a torkán, messze túl az emberi hallás határán.
His mouth pealed forth deafening screams that were beyond human auditory range.
HungarianNem messze tőle, még mindig Sagansky gallérjába markolva, egy másik férfi feküdt.
A little way from him, his hand still grasping Sagansky's jacket, lay another man.
HungarianCsak egy utasítás a gépésznek, és messze elmaradnak, bármilyen sebesen haladnak is!
With a few turns of her engine, the Terror would dart beyond their cannon shots!
Hungarian- Messze van innét a te ott honod, s népedet kevéssé érintik e föld gondjai.
'Far away is your home and small concern of yours are the troubles of this land.
HungarianA Gárda ezredese, akivel Nicosar korábban beszélt, az Uralkodótól nem messze állt.
The Guards colonel Nicosar had been talking to earlier stood near the Emperor.
HungarianNagyon sok kis- és közepes vállalkozás számára az előfinanszírozás messze túl nehéz.
Pre-financing is far too difficult for many small and medium-sized undertakings.
Hungarian- Most, ha nem lelte a helyét, átment a szigetekre, amelyek nem voltak túl messze.
When she got restless now she went to the islands, which weren't so very far away.
HungarianNem messze újabb fények gyúltak, és most testközelbl láttam a fájdalmat a szemében.
More light flickered to one side and, close up, I could see the pain in his eyes.
HungarianLeült egy sziklára, és várakozott, miközben szeme a messze nyúló völgyet figyelte.
He sat down upon a large rock and waited, gazing into the distances of the valley.
Hungarianmorogta Szivárvány hat az autójában ülve, nem messze a Vörös tértől.
RAINBOW SIX asked, sitting still in his personal car not far from Red Square.
HungarianA trónszéktől nem messze körülbelül egy tucatnyi rongyos, vászonruhás ember térdel.
There are a dozen or so burly fellows in loincloths squatting near the throne.
HungarianValahol messze lent hatalmas búzatáblák terültek el; még most is folyt az aratás.
Somewhere below them were the vast wheat prairies, even now being harvested.
HungarianDe már így sem járt messze a hajóra csempészett utolsó, a nyolcadik üveg fenekétől.
Even so, he'd come close to finishing all eight bottles that he'd smuggled aboard.
HungarianHa a járó szem itt van, akkor a tulajdonosai, a fivérek sem lehetnek messze.
If a mouth and eye were here, could the brothers that owned them be far behind?
HungarianA dolgok messze nem ilyen egyértelműek, és mindig újra meg újra kell próbálkoznunk.
Things are not nearly as clear-cut and each time we have to try and try again.