"mi járatban" English translation

HU

"mi járatban" in English

volume_up
mi járatban [example]

HU mi járatban
volume_up
[example]

mi járatban

Similar translations for "mi járatban" in English

mi pronoun
English

Context sentences for "mi járatban" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianCade, mi járatban volt itt? - kérdezte Caterham élénk érdeklődéssel.
'Yes, Mr Cade, what were you doing?' said Lord Caterham with lively interest.
HungarianUram, kérem, mondja el végre, mi járatban van itt nálam" szóltam mert az időm drága."
'I beg that you will state your business, sir,' said I; 'my time is of value.'
Hungarian- Talán legyen szíves elmondani, hogy mi járatban van? - mondta Virginia türelmetlenül.
'Will you please state your business?' she said, with a touch of impatience.
HungarianEgy jól öltözött kamarás fogadta, a nevét tudakolta, és hogy mi járatban van.
A well-dressed chamberlain greeted her, asking her name and business.
HungarianFeltételezem, titokban szeretné tartani, hogy mi járatban vannak errefelé.
I've gathered that you might prefer to keep this business of yours more or less confidential.'
Hungarian- Még azt sem tudod, mi járatban vagyunk - mondta a vékony asszonynak.
He said to the thin woman, You don't even know where we are bound.
HungarianFeltéve, hogy megmondod, mi járatban vagytok az ország legveszedelmesebb zugában?
If you would tell me what it is, exactly, that brings you to this most dangerous part of the country...?
Hungarian- Mi járatban van hát? - szólt Victor atya nem minden érzés nélkül, amint a láma arcát vizsgálta.
'What is it then?' said Father Victor, not without feeling, as he watched the lama's face.
HungarianAztán tekintett bele Myrtle arcába jobban... és megértette, mi járatban voltak mind a ketten.
Then she looked more closely at Myrtle's face ... and understood.
Hungarian- És nem tagadhatom, azt is tudom, mi járatban vannak.
And, of course, I cannot pretend to be ignorant of the object of your visit.
HungarianAz volt a feladatuk, hogy kérdezzék meg az illetőtől, mi járatban van, aztán szóljanak be az épületbe.
Their business was to ask en-trants what they wanted, and then check inside the em-bassy.
HungarianErnie-nek csak akkor jutott az eszébe, hogy megkérdezze tőle, mi járatban van.
Ernie then remembered to ask her why she had come.
Hungarian- Udvariasan üdvözöld a csapatot, és tudakold meg, mi járatban vannak!
Meet these folk with courtesy and inquire their business.
Hungarian- Amit mondani akartam, megmondtam: mi járatban vagytok, s magatokról mit tudtok mondani?
'As for what I wished to say, I have said it: What may you be doing, and what tale can you tell of yourselves?
HungarianTe nem azért jöttél ide, hogy igyál... akkor, mi járatban vagy?
You did not come here to drink, so what's your reason?
Hungarian- Remélem, nem túl korai órában zavarom - szólt Hardcastle -, de gondolom, tudja, mi járatban vagyunk.
I hope I have not called at too early an hour, said Hardcastle, but I imagine you know what it is about.
Hungarian- Azt hiszem, tetszik tudni, mi járatban vagyok, Mrs. Banks?
You realise what this is about, Mrs Banks? he said.
HungarianHa például Octavia Kinsolving felhívta őt, hogy megyek, azt is elmondhatta, mi járatban vagyok nála.
If Tavia Kinsolving had called the old lady to say I was coming, she might have told her why I was coming, too.
HungarianNos, mi járatban vagy, Lizzie? kérdezte az öregúr.
So what have you been up to, Lizzie? the old man said.
HungarianMi járatban van? kérdezte Mrs. Folliat csöndesen.
Then she asked in a quiet voice: Why have you come ?