"miatt" English translation

HU

"miatt" in English

EN
EN
HU

miatt

volume_up
miatt (also: következtében)
Hamarosan elhagyom Velencét, miattad és még számos dolgok miatt.
I shall leave Venice soon, on account of you and on account of many things.
Hűvös közönnyel akartam viselkedni a verés miatt, de nem bírtam.
I wanted to be aloof and distant, on account of the whipping, but I couldn't be.
Erre nem magam miatt kérlek benneteket, hanem a birodalom érdekében.
I am not asking you this on my own account but for the sake of the Empire.

Context sentences for "miatt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianErre az adófizetők és a szabályokat betartók iránti tisztelet miatt van szükség.
This is for reasons of respect towards those who pay tax and abide by the rules.
HungarianÉs amint látják, az esés sebessége sokkal-sokkal kisebb a nagyobb felület miatt.
And as you see the fall rate is much much slower because of the bigger surface.
HungarianEz lett imádságom, mialatt az éjszaka hidege miatt közelebb kuporodtam a tűzhöz.
The word became my mantra as the night's chill made me huddle closer to the fire.
HungarianAz ügynökök, akiket Jack tavaly elkapott vesztegetés miatt, Mason barátai voltak.
The agents Jack brought down on bribery charges last year were friends of Mason.
HungarianNem szabad a jelenlegi gazdasági nehézségek miatt lecsúsznunk a második helyre.
It must not slip to number two as a result of the current economic difficulties.
HungarianSemmi olyasmi, ami miatt fölkelsz az éjszaka közepén, és levelet írsz a mamának.
Nothing you'd get up in the middle of the night and write home to mother about.
HungarianA pénzügyi vihar miatt szigorú intézkedéseket hoztak és munkahelyek szűntek meg.
Severe measures were taken because of the financial hurricane and jobs were lost.
Hungarian. - (IT) A következő okok miatt szavaztam az alábbi módosítások mellett.
These are the reasons that led me to vote in favour of the following amendments.
HungarianHamis az az érvelés, hogy a gazdasági válság miatt rá vagyunk erre kényszerítve.
The argument that we are forced to do this by the economic crisis is a fallacy.
HungarianA globális válság miatt azonban nem szabadna elfelejtenünk a múltbéli sikereket.
But that global crisis should not be allowed to forget the successes of the past.
HungarianBár Jody alighanem megszokta mostanára, hogy anyja örökké aggódik valami miatt.
Although by now, Jody would probably consider any look of concern normal for her.
HungarianEgy kis kalamajka azonban mégis támadt Sam miatt, de nem Ned rendezte, hanem Boon.
On the contrary, the trouble we were going to have about Sam would be with Boon.
HungarianÉs, öö, tulajdonképpen ez miatt Rudolph... úgy érezte, hogy másnak lenni nem baj.
And, uh, but that actually made Rudolph... feel like it was OK to be different.
HungarianAz éghajlatváltozás és a globális felmelegedés miatt nem vár ránk derűsebb jövő.
With climate change and global warming, the future does not look any brighter.
HungarianValóban az, és annak is kell lennie ennek a konkrét tárgynak a jelentősége miatt.
It is, and it needs to be because of the importance of this particular subject.
HungarianA kérdéssel kapcsolatos nagy érdeklődés miatt megkétszereztük a felszólalási időt.
Because of the great interest shown in this issue, we doubled the speaking time.
HungarianA fenti okok miatt támogattam a mai napon a Parlament elé terjesztett jelentést.
For the above reasons, I voted for the report brought before Parliament today.
HungarianMindazonáltal, brit konzervatívként, még mindig aggódom ennek végrehajtása miatt.
However, as a British Conservative, I do remain worried about its implementation.
HungarianAlighanem a transz miatt, meg azok miatt a szavak miatt, amiket a transzban írt.
It was the trance, he supposed, and the words he had written while in that trance.
HungarianEgy, a bizalommegvonás miatt kialakuló, klasszikus bankválság határán lehetünk.
We may be on the verge of a classic banking crisis of withdrawal of confidence.