"mielőtt" English translation

HU

"mielőtt" in English

EN

HU mielőtt
volume_up

mielőtt
volume_up
ere {prp.}
A hír ismeretében azonban megrohanhatta őket a hadseregünk, mielőtt még felkészülhettek volna...
Upon them, because of that news, and ere they were ready, fell our Army.'
Várjatok Edorasban, mielőtt még elfogyna a hold.
Look for me in Edoras, ere the waning of the moon!'
Te is hallhattad, mit mondott, mielőtt elhagyta a Tharixant.
You recall what he proclaimed ere the fleet left Tharixan.

Context sentences for "mielőtt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianÚgy érzem, meg kell tudnom ezeket, mielőtt felfedezhetném, mi dolgom az életben.
I feel that I must know these things before I can discover a purpose in my life.
HungarianKét és fél órát kellett eltöltenie valahogy, mielőtt újra visszaindul a hotelbe.
She had two and a half hours to fill before she had to leave for the hotel again.
HungarianBoaz és Unk egy földi évet töltött együtt az űrhajóban, mielőtt útjaik elváltak.
Boaz and Unk had separated after one Earthling year together in the space ship.
HungarianIdőnként lazításképpen úszott egy-egy kört Creideikivel, mielőtt folytatta volna.
Occasionally, she paused and sped alongside him for a stretch before continuing.
HungarianHosszú percig rám bámult, és megnyalta az ajkát, mielőtt beszélni kezdett volna.
She stared at me for a long moment and she moistened her lips before she spoke.
HungarianMajd hívják, ha tudnak valamit, mondta Takkata-Jim, mielőtt bontotta a vonalat.
They'd call her when they knew anything, Takkata-Jim had said before signing off.
HungarianMielőtt hozzálátott volna az ebédjéhez, Lucy felhívta Miss Marple-t telefonon.
Before getting her own lunch Lucy went to the telephone and rang up Miss Marple.
Hungarian- Azok odafönt mindkettőnket megölhettek volna, mielőtt észbe kaphattunk volna.
Our friends up there, he said, they could've killed both of us before we knew it.
HungarianUdvariatlanság elhagyni az asztalt, mielőtt a vacsora véget nem ért intette Dan.
It is impolite to leave the table before the meal is finished, Dan admonished him.
HungarianA FÉRGEK: AZ A FAJTA, AMIHEZ TI IS TARTOZTATOK, MIELÕTT ABSZTRAHÁLTAK BENNETEKET
[THE VERMIN ARE THE KIND YOU WERE] [BEFORE YOU TWO WERE ABSTRACTED] Joan frowned.
HungarianGyönyörű dolgokat kapott egy napra vagy kettőre, mielőtt elásták volna a földbe.
You had beautiful things for a final day or two before they put you in the ground.
HungarianMindezt tisztázni kell, még mielőtt elindíthatnánk egy jogalkotási folyamatot.
All this would need to be clarified before we could start a legislative process.
HungarianMég mielőtt elérte volna, egy gondolat született a fejében: ezzel végem is van...
Even as he went he found himself thinking: this is going to be the end of me...
HungarianNem az lesz-e a kedvező pillanat, hogy rajtuk üssünk, mielőtt védekezni tudnának?
Would not that be the time to surprise them, before they could defend themselves?
HungarianElhatározta, hogy megenged magának egy sört, mielőtt visszaindulna az asszonyhoz.
He decided to allow himself one beer after all before starting back to the woman.
HungarianMielőtt elment, megcsókolta az arcomat, és még mindig érzem az ajka érintését.
She gave me a little kiss before she left, and I can still feel it on my cheek.
HungarianLecterrel... mielőtt a biróság beutalta volna hozzá terápiára?
Had you ever seen Dr. Lecter... before the court assigned you to him for therapy?
Hungarian. - Mielőtt nekikezdenénk, van egy bejelentésünk a ma délutáni vitákra vonatkozóan.
We have an announcement before we start with regard to this afternoon's debates.
HungarianMeg kell találnotok a másik fülbevalót és egyesíteni őket, mielőtt telihold lesz.
You've got to find that other earring and unite them before the full moon end.
Hungariankarmai közül; ebben a házban kezelték őket, mielőtt hazavitték őket a szülőkhöz.
The apartment was owned by California Paladin and was used as a 'safe house.'