"miközben" English translation

HU

"miközben" in English

EN
HU

miközben {adverb}

volume_up
miközben (also: szerint, -be, -en, alatt, -ben, módon, -ban, belül, -on, -ön)
Miközben átköltözködött, Miss Marple gyermetegen csacsogott tovább:
As Miss Marple resettled herself, she went on talking in a childish and garrulous manner.
Luke beszélt Yodáról, miközben leszállt az űrhajójukkal a mocsaras dzsungelben.
Luke talked of Yoda as he brought their space yacht through a break in the canopy.
A melegség körülnyalábolta miközben pörögve süllyedt egyre mélyebbre a vízben...
Warmth bubbled past as he sank, tumbling in the warm, wet depths, slowing now as...

Context sentences for "miközben" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMiközben beszélt, két újabb élőholt botorkált ki az ajtón, s feléjük tartottak.
As she spoke, two more zombies came stumbling out the door, heading toward them.
HungarianA kubaiak hallották a motor zümmögését, miközben a csónak eltűnt a sötétségben.
They heard the trolling motor as he disappeared into the blackness of the Sound.
Hungariankérdi az egyikük, miközben kihúz egy széket az asztal alól, és ráül.
Can we sit down? one asks as he pulls a chair from under the table and sits down.
Hungariankérdezte a másik, miközben dobálták őket a hullámok.
Youre from the Hereafter, arent you? he said as they bobbed up and down together.
HungarianTudtam, hogy nem fogsz felelte Rowan halkan, miközben belépett a sötét könyvtárba.
`I knew you wouldn't,' she said softly as he followed her into the dark library.
HungarianBotorkálni kezdett hátrafelé, miközben a szék tompa puffanással a szőnyegre dőlt.
He stumbled backwards as the chair went over with a thud on the carpeted floor.
HungarianDe örültem, hogy egy velencei palazzóban lehetek, miközben otthon ezek történnek!
How glad I was to be in an ancient palazzo in Venice while all that was going on.
HungarianA cég vezetője folytatta monológját, miközben Mitch zavartan álldogált mellette.
The senior partner continued his monologue while Mitch stood awkwardly beside him.
HungarianGyorsan csatlakoztak a többiekhez, miközben az egész erdőt elborították a lángok.
The three quickly joined the others as the entire forest was enveloped in flames.
HungarianFészkeldtem, aztán a földre néztem, miközben a fekete csúzli szárát piszkáltam.
I fidgeted, then looked down, toying with the wrist-rest of the black catapult.
HungarianLégy jó fiú, Vader mondta David Kennessy, miközben áthaladt a kamera látóterén.
Good boy, Vader, David Kennessy said, moving across the camera's field of view.
HungarianMiközben libasorban beszállingóztak, odamentem Akasa jobbjára, mert ő így akarta.
As they filed into the room, I went to her right hand because she wanted me to.
HungarianPöffenetnyi kámforszag csapott ki a fiókokból, miközben a tartalmukat igazgatta.
Whiffs of camphor rose from the dresser drawers as she straightened their contents.
HungarianRémülten fickándozott, mint a kifogott hal, miközben agya elszakadni próbált.
Terrified, she gasped like a stranded fish while her mind fought for propulsion.
HungarianÉs miközben játszanak, megtanulják a társadalmi rendet, és a dolgok dinamikáját.
But when they're playing, they're learning the social order and dynamics of things.
HungarianTömjénillat gomolygott az ezüst füstölőből, miközben a pap körüljárta a koporsót.
The smell of incense rose from the silver censer as the priest circled the coffin.
HungarianCsak a férfi meleg teste az övéhez préselődve, miközben a bal kezével ringatta.
Only the warmth of his naked body against hers, as he cradled her in his left arm.
HungarianDeucalion óvatosan megsimogatta a madarat, miközben Carson és Michael felé fordult.
Gently stroking the bird, Deucalion turned as Carson and Michael approached him.
HungarianEz csakugyan igaz, gondolta Tay, miközben leült a királlyal szemközt, Jerle mellé.
It was true, Tay thought, seating himself across from the king and next to Jerle.
HungarianEz talán segít valamennyire Talennek, gondolta, miközben visszament a kardjáért.
That would help Talen a bit, he thought as he returned to retrieve his sword.