"mindig" English translation

HU

"mindig" in English

HU mindig
volume_up
{adverb}

mindig
volume_up
always {adv.}
Mindig léteznek a tagállamok által megszabott korlátok, és ez mindig is így lesz.
There are always limits imposed by Member States, and this will always be so.
Mindig van lehetőség tökéletesítésre, és én mindig hálás vagyok a javaslatokért.
There is always room for improvement and I am always grateful for suggestions.
- Légy mindig hűséges és igazságos, szolgáld mindig a trónt és az igaz ügyet.
Be always faithful and just, and serve the throne and the righteous cause always.
A gyanakvó Estios azt akarta, hogy a csapata egyik tagja mindig Hart mellett maradjon.
The suspicious Estios always wanted one of his party with Hart at all times.
A tündérköveket tartalmazó tasakot azért mindig kéznél tartotta.
He kept the pouch containing the Elfstones close to him at all times.
Tehát, mindig tiszteletben kell tartanunk a jogrendet éppúgy, mint az embert.
Therefore, at all times there must be respect for the rule of law and respect for human beings.
mindig (also: örökké, valamikor, valaha, egyre)
volume_up
ever {adv.}
Minden, ami volt, mindig lesz, és minden, ami lesz, mindig is volt.
Everything that ever was always will be, and everything that ever will be always was.
Az emberiség csak röpítette kifelé, mindig kifelé az előretolt ügynökeit.
Mankind flung its advance agents ever outward, ever outward.
A mindig diplomata, és közvetítő módjára viselkedő Lambert avatkozott közbe.
Lambert, ever the diplomat, the mediator, intervened.
mindig (also: változatlanul)
A "szabálytalanság” szó helyett majdnem mindig a "csalás” szót használja.
He invariably substitutes 'fraud' for the word 'irregularities'.
. - (EL) A romák szinte mindig a faji megkülönböztetés áldozatai.
. - (EL) The Roma are almost invariably victims of racial discrimination.
Nem szeretem, hogy Törökországot és Horvátországot mindig egy kalap alá veszik.
I do not like it when Turkey and Croatia are invariably mentioned in the same breath.
mindig
Remélem, hogy mindig emlékezni fogok rájuk.
I hope to remember them evermore.
mindig

Context sentences for "mindig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianVicces, hogy az ing mandzsettája még mindig milyen pipecül lóg ki a kabátujjból.
Funny the way the shirt sleeve was still neatly sticking out of the coat sleeve.
HungarianÉs határozott meggyőződésem, hogy ebben a témában még mindig nem látunk tisztán.
I genuinely believe that there has been a failure to shed light on this subject.
HungarianPalgrave őrnagyra nézett, aki még mindig túljátszotta a kedélyes ember szerepét.
She looked at Major Palgrave, still acting a bonhomie a little larger than life.
HungarianGusztustalan - mondta Shep, bár valószínűleg ő még mindig a Goldfishnél tartott.
'Disgusting,' Shep said, though he was most likely still talking about Goldfish.
HungarianTizenhét évvel a vérontás után még mindig holttestek százai várnak azonosításra.
Seventeen years after the massacre, hundreds of bodies have yet to be identified.
HungarianMég mindig fennáll ugyanis az a lehetőség, hogy vendégségben töltik az éjszakát.
It's still perfectly possible that she could be spending the night with someone.'
HungarianMég mindig azt kell elhitetnem önökkel, amit én elhiszek, legalább egy kis időre.
It's still about making you believe what I believe, at least for a little while.
HungarianMég mindig megvolt a téglaburkolata, mely a középen található rács felé lejtett.
It was still paved with brick and still sloped down to a grating in the middle.
HungarianNem kapott választ az oktatótól, aki még mindig a fegyverfülkében tartózkodott.
Davin didn't get an answer from his instructor, still back in the weapons cache.
HungarianÉs a folyadék még mindig áramolt a Jaff parancsára, hogy egyesüljön a tömeggel.
And still the waters came at the Jaff's call, each mote adding bulk to the body.
HungarianA munkahelyeken még mindig emberek halnak meg.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, people are still dying at the workplace.
HungarianÉs a mi haditengerészetünk még mindig felkészültebb, mint a tagállamok többségéé.
And our Navy still has more reach than those of most of the other Member States.
HungarianA PVC egy kicsit jobb, de még mindig nem olyan jó, mint a fa, amit választottunk.
Now, PVC is a little bit better, but still not as good as the wood that we chose.
HungarianA világegyetem Teremtője mindig megpróbál rájönni, mit fog aznap kiáltani Dwayne.
The Creator of the Universe would try to guess what Dwayne would yell each day.
HungarianVisszagondolt azokra az időkre, amikor mindig ide tért meg vándorlásait követően.
He thought back to the age when he had come here in pilgrimage and in procession.
HungarianA besúgók még mindig dolgoztak, és minden évben egyre több embert végeztek ki.
The informers were still busy and every year more and more people were executed.
Hungarian...hogy gödörbe, holttestek közé lőve és temetve még mindig próbáltak kimászni.
...who, shot and buried in soil and corpses, managed to crawl out, still alive.
HungarianA rák az orvostudomány fejlődése ellenére még mindig fennálló, globális probléma.
Cancer is a global problem that continues to persist, despite medical advances.
HungarianKis egérlyuk volt, de még mindig nagyobb, mint az asszisztenséé és a titkárnőjéé.
It was a cubbyhole, really, but larger than those of her secretary and assistant.
HungarianArra is rámutatott azonban, hogy más disszidensek még mindig rács mögött vannak.
It has also been pointed out, though, that other dissidents are still behind bars.