"monda" English translation

HU

"monda" in English

HU monda
volume_up
{noun}

Context sentences for "monda" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hungarian"Ezért örüljetek egek, s kik lakoztok bennük", mondá Szent János Jelenése.
Rejoice, you heavens and you that dwell in them commands St John in Revelation.
HungarianEzek styrek, Sir Sparhawk monda komolyan Berit , legalábbis a nagy részük.
'They're Styrics, Sir Sparhawk,' Berit said seriously, 'at least some of them are.
Hungarian- Hihetetlen - monda Elliott, amikor becsukta a kezében tartott szigorúan bizalmas anyagot.
It's incredible, Elliott said, closing the top secret file he held in his hand.
HungarianEgyiptomban mostanában is látni vélik az ősi monda Ramszesz vámpírját.
And in Egypt, the ancient tale of the vampire Ramses, seen again in this very time.
HungarianHeszed, monda Diotallevi, a malaszt és a szeretet szefirája, fehér tűz, déli szél.
Diotallevi used to say that Hesed was the Sefirah of grace and love, white fire, south wind.
HungarianEzek után pedig Alberto testvér távozni akart innét, s akkor mondá néki az atyafi:
The bargain struck, Fra Alberto signified a desire to be going.
HungarianNyugodj meg, Dregos monda Wargun király, és kezét megnyugtatóan a másik uralkodó vállára helyezte.
'Steady, Dregos,' King Wargun said, putting his hand on the other king's shoulder.
HungarianNeki tökéletesen világos volt a monda értelme, most, hogy belegondolt.
He understood the story completely, now that he thought about it.
HungarianAzonban - meg kell monda nom - nincs túlságosan ínyemre a dolog.
In a way - I don't mind telling you - I do dislike it a good deal.
HungarianMegvilágosító töprengés monda Diotallevi életfa, öröm, bíbor látszat.
As Diotallevi said: It is the light of understanding, the tree of life; it is pleasure, hale appearance.
HungarianBizonyos szempontból nézve ez így is van monda Egerton.
Looked at from one point of view I don't suppose she is, said Egerton.
HungarianInkább meghalnánk, mintsem hogy a lelkedbe gázoljunk, Sir Sparhawk monda Bevier faarccal.
'We would sooner die than offend you, My Lord Sparhawk,' Bevier promised with an absolutely straight face.
Hungarian- Örökké azokat ostorozod, akik simán írnak, bár monda: nivalójuk nincsen - dörzsölte az orra alá Helen.
You're always talking about people who write well but don't have anything to say, Helen said.
HungarianEnnek hallatára Ferondo fölöttébb jó kedvre derült s mondá:
Whereat Ferondo was overjoyed, and said:- -It likes me well.
Hungarian"És monda nékik: Kié ez a kép és a felírás?”
And [Jesus] saith unto them, 'Whose is this image and superscription?'
HungarianÉs metéljétek körül a ti férfitestetek bőrének elejét, mondá az Úr.
Circumcise ye your foreskins, saith the Lord.
Hungarianmonda a szószóló.
Yes, Madam, that is his couch, said the speaker of the two.
HungarianLátom, a vőlegény egy kicsit türelmetlen monda Emban.
'Our bridegroom grows impatient, I see,' Emban said.
Hungarian- Jézus monda... én vagyok a feltámadás és az élet...
Jesus said...I am the resurrection, and the life...
HungarianAkkor monda nékik: Adjátok meg azért ami a császáré a császárnak; és ami az Istené, az Istennek.”
And saith [Jesus] unto them: 'Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's; and unto God the things that are God's'.