"mozgalom" English translation

HU

"mozgalom" in English

HU mozgalom
volume_up
{noun}

mozgalom (also: mozdulat, mozgás, működés, haladás)
A Bekaa-völgy azonban az iszlamista Hezbollah mozgalom egyik fellegvára.
However, the Bekaa Valley is a stronghold of the Islamist Hezbollah movement.
A "Kazahsztán 2012” baloldali mozgalom aktivistáit zaklatják és börtönbe zárják.
Activists from the left-wing movement 'Kazakhstan 2012' are being harassed and jailed.
Amint azt mindenki láthatta, az ellenállási mozgalom európai dimenziót öltött.
As we have seen, the protest movement has taken on a European dimension.
mozgalom (also: kampány, hadjárat)
That's a city-wide anti-drug campaign.
Hol van az a mozgalom, amely az európai integrációért harcol?
Where is the movement which campaigns for European integration?
Most jelentették meg a "Mozgalom a Független Britanniáért” (Campaign for an Independent Britain) által végzett közvélemény-kutatás eredményeit.
Madam President, a new opinion poll commissioned by the Campaign for an Independent Britain has just been published.
volume_up
drive {noun}
Mi...mi épp egy barátkozási mozgalom közepén vagyunk...
We're -- we're in the middle of a membership drive.
mozgalom (also: viselkedés, fedőnév, magatartás, arc)
volume_up
front {noun}
Lev Ponomarev, az Emberi Jogokért mozgalom elnöke, és Denis Bulinov, az Egyesült Polgári Front ügyvezető igazgatója szintén a letartóztatottak között volt.
Lev Ponomarev, the chairman of the For Human Rights movement, and Denis Bulinov, the executive director of the United Civil Front, were also among those arrested.

Context sentences for "mozgalom" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianNéhány hónappal ezelőtt, amikor a királypárti mozgalom megélénkült, újra felbukkant.
He turned up a few months ago when news of the royalist reaction got about.'
HungarianÉs a Biztonságos Uránt Mindenkinek Mozgalom, - a BUMM - elnökét, Mr Arthur Dunwellt.
And president of the Key Atomic Benefits Office Of Mankind - KABOOM, Mr Arthur Dunwell.
HungarianDe sajnálatos, hogy nem úgy tervezték hogy segítse az írókat egy mozgalom indításában.
But what a shame that it's not organized to help authors create movements.
HungarianMár azon voltam, hogy szétosszam, hiszen tudja, mindenféle dohányzásellenes mozgalom között.
I started to give it away, you know, like to some of those antismoking groups.
HungarianHa ez az elgondolás vagy mozgalom emberektől származik, magától felbomlik.
For if this council or this work be of men, it will come to nought:
HungarianA mozgalom tagjai a nemzetek feletti szervezetekkel szemben a kormányközi együttműködés hívei.
It is hostile to supranational organs and in favour of intergovernmental cooperation.
HungarianA "Nők fehérben” mozgalom tagjai anyák és feleségek; bebörtönzött ellenzéki aktivisták családtagjai.
The 'Ladies in White' are mothers and wives of imprisoned opposition activists.
HungarianAkkor kezdtem hozzá a Halhatatlanok ellen irányuló mozgalom elindításához.
Then it was I began the revolution against the Eternals.
HungarianA Szolidaritás mozgalom három óriási eredménnyel büszkélkedhet.
After all, Solidarność can look back on three great achievements.
HungarianEllenkezőleg, az iszlamista tálib mozgalom egyre erősödik.
On the contrary, the Islamist Taliban is growing in strength.
HungarianZimbabwe elnöke, Mugabe egykor a felszabadítási mozgalom hőse volt.
author. - (NL) Mr President, Zimbabwe's President Mugabe was once the hero of the liberation struggle.
HungarianA "Nők fehérben” mozgalom volt az, aki nem vehette át a díjat, mivel nem hagyhatják el Havannát.
It is the 'Ladies in White' who cannot collect the prize, because they are not being allowed to leave Havana.
HungarianNemzeti mozgalom indult ezen a héten: szedjük ízekre Jack Torrance-t?
National Let's Pick Jack Torrance Apart Week?
HungarianReneszánszunk éppen olyan előretekintő mozgalom, amire a fiatal, életerős bolygóknak szüksége van.
Tightbeam time was expensive, because the Imperial wormhole system had been impacted with flow for millennia.
HungarianA háború első néhány hónapjában Franco igazi ellenfele nem is a kormány, hanem a szakszervezeti mozgalom volt.
For the first few months of the war Francos real opponent was not so much the Government as the trade unions.
HungarianAzután jött a zöld mozgalom -- 2009.
These are some of the images and the characters of the film.
HungarianMásik aggasztó hír, hogy a "Nők fehérben” mozgalom kubai felvonulásán 30 embert letartóztattak.
There is a second piece of disturbing news: the arrest in Cuba of 30 participants in a demonstration by the 'Ladies in White' group.
HungarianInnentől kezdve van egy mozgalom.
So, notice that, as more people join in, it's less risky.
HungarianA reneszánsz mozgalom felrázta az embereket.
The eager, passionate talk of a renaissance.
HungarianA természetes szelekció elvének megfelelően a Qati-félék maradtak életben, és ez tovább növelte a mozgalom ütőerejét.
Those still alive, like Qati, were the survivors, the strong, clever, dedicated products of a Darwinian selection process.