"munka" English translation

HU

"munka" in English

HU

munka {noun}

volume_up
Az asszony tudta ezt, és gyűlölte is - A munka, a munka, a munka! -, mondogatta.
She knew that, and she hated it - 'the job, the job, the job,' she'd say.
Németországban védelmi miniszternek lenni a legkockázatosabb munka az országban.
Being Minister of Defence in Germany is the most risky job in the country.
Nagyon veszélyes munka bandatagnak lenni -- nem szeretik, a meglepetéseket.
This is a very dangerous job, being in a gang -- you don't like to be surprised.
volume_up
labor {noun} [Amer.]
Nem tudom, önként vállalt munka volt-e, de úgy döntöttem, jobb, ha nem firtatom.
I wondered if it were forced labor, and decided it was best not to ask.
Nehéz munka, a fa árát a gyerekeink szájától kell elvonnunk.
This is heavy labor, and our children starve to pay for the wood.
A szervezett munka megfeszítette izmait, s évek óta először okosan használta.
Organized labor was flexing its muscles, and doing it cleverly for the first time in years.
volume_up
labour {noun} [Brit.]
Nyújtanak végre védelmet a gyermekeknek a munka és kizsákmányolás ellen?
Are children being protected from labour and exploitation at last?
Lépések történnek a "munka általi átnevelés” rendszerének megreformálására.
There are moves afoot to reform the 're-education through labour' system.
Magyarország területén történő munkavégzésre vonatkozó általános szabályozást a Munka Törvénykönyve tartalmazza.
General labour regulations in Hungary are outlined in the Labour Code.
Könnyen engedett az anyag, de Floytnak még így is nagy munka volt legyengült állapotában.
It came away easily, but the task was still difficult for Floyt in his woozy condition.
Ettől fogva már viszonylag könnyű munka volt összeszedegetni Kowalski ködös szavainak az értelmét.
From then on the task of piecing together Kowalski's hazy meaning was easy.
Ennél sokkal fontosabb, hogy elkészüljön a munka.
It's more important to complete the task.
Halad tehát az erre vonatkozó munka: késésben vagyunk, de folyik a munka.
Work on this is therefore progressing - we have been delayed but the work is going on.
Ők kevesebbet dolgoznak, hiszen a háztartási munka a törvény előtt nem munka.
They work less, as household work is not acknowledged as legitimate work.
A háztartási munka, például a gondozási munka, kizárólag családi körben zajlik.
Domestic work - family caring, for example - takes place exclusively in the family home.
This brooch is of the same workmanship.'
A barlang közepén, egy oszlopon elefántcsont Erosz emelkedett, antik és csodálatos munka.
On a stele in the centre stood a little ivory Eros of wonderful antique workmanship.
Véleményem szerint sokkal kitűnőbb művészi munka, mint azok a corinthusi edények, amelyekért manapság olyan sok pénzt adnak a műgyűjtők.
It was, in my opinion, of far finer workmanship than any of the Corinthian vessels that collectors give such absurd prices for nowadays.

Context sentences for "munka" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianNem volt olyan szép munka, mint Robertsoné, semmi hasonlóság nem is volt köztük.
Nothing as elaborate as Robertson's tattoo, no similarity of style whatsoever.
HungarianGratulálok az ország eddigi eredményeihez, és remélem, ez a munka folytatódik.
I welcome the country's efforts towards accession and hope for these to continue.
HungarianA búza szép. csendesen növögetett magában, pillanatnyilag nem volt munka a földeken.
The grain was being left to grow, its planters and reapers about other business.
HungarianDespardról hallottam már olvastam az útikönyvét, és meg kell mondjam, remek munka.
I knew of Despard before - read his travel book, and a jolly good yarn it is.
HungarianA pénzügyi kötelezettségvállalás remek munka volt, természetesen már ha betartják.
Well done for the financial commitment - provided that it is adhered to, of course.
HungarianA Hárfások élete izzasztó munka, és az ember időnként bizony megszomjazik.
It was certainly time to stir the cauldron and see who bubbled to the top first!
HungarianEz a nagyköveti munka nem volt könnyű neki, de mindig csodálta a lengyeleket.
Taking this ambassadorship wasn't easy for him, but he's always admired the Polish.
HungarianMindketten szerették a zenét, és gyakran énekelgettek vagy dúdolgattak munka közben.
They both loved music, and occasionally one would hum while the other sang softly.
HungarianDélután, az egyhangú munka közben folyton csak Tallyre és Hankre gondoltam.
I spent the tedious afternoon thinking about Tally, then Hank, then back to Tally.
HungarianAmíg ez a munka folyik, kirendelek önnek egy KGB-sofőrt mondta halkan a főtitkár.
I will assign a KGB driver to you for the duration, said the General Secretary softly.
HungarianA légi közlekedés terén az ICAO-val való munka ez idáig nem járt valódi eredménnyel.
What has taken place in aviation with ICAO has so far failed to produce any results.
HungarianA jó legenda készítéséhez sok tucat ember és sok ezer órányi munka szükséges.
In the making of a good legend, scores of people and thousands of hours are expended.
Hungarian- Az a gyanúm, félszívvel remélte, hogy majd nemet mondok, mivel a munka sok.
I got an idea part of her was hoping I'd say no, there was too much to do.
HungarianSzámomra ez a munka a megélhetés forrása, számára műkedvelő játszadozás.
What is to me a means of livelihood is to him the merest hobby of a dilettante.
HungarianCsakhogy a munka mind olyan aktakukackodás, amihez a magamfajta ember egyáltalán nem ért.
But they're all admin jobs, and one simply isn't any good at that sort of thing.
HungarianEzért nem csak a munkamódszerek fontosak, hanem a munka tényleges tartalom is.
Therefore, not only is the working method important, but so is the merit.
HungarianDe a munka, amelyről szó van, nem Dél-Amerikában adódnék, hanem Angliában.
I tell you, Jimmy, I can be jolly useful in a revolution - to one side or the other.
HungarianEzért támogatom azt a tervet, hogy 2011-et nyilvánítsuk az önkéntes munka európai évének.
I therefore support the plan to declare 2011 the European Year of Volunteering.
HungarianWilliam Shakespeare-t keresem, az önök legnagyobb költőjét mondta olykor munka közben.
I am looking for William Shakespeare, your greatest poet, he might say as he worked.
HungarianKivételszótárral folyó munka esetében a Mire cserél mezőben lévő szót is hozzáadja.
The word in the Suggestion field is also added when working with exception dictionaries.