"munkaerő" English translation

HU

"munkaerő" in English

HU munkaerő
volume_up
{noun}

munkaerő (also: dolog, szülés, vajúdás, munka)
volume_up
labour {noun} [Brit.]
A munkaerő szabad mozgása fontos prioritás az Európai Unió számára.
The free movement of labour is an important priority for the European Union.
Ők olcsó munkaerő, és krónikus, gyógyíthatatlan betegségekben szenvednek.
They are cheap labour, and suffer from chronic incurable diseases.
Kimerítően beszéltünk a rugalmasság szerepéről a munkaerő-piaci politikában.
We have spoken extensively about flexibility in labour market policy.
munkaerő (also: dolog, szülés, vajúdás, munka)
volume_up
labor {noun} [Amer.]
Először is, idényenként változó munkaerő-kínálatot biztosít.
First, it involves seasonally pulsed inputs of labor.
A munkaerő-elvándorlás is csak még inkább azt bizonyította, hogy a még lábon álló termésnek befellegzett.
The exodus of labor was further evidence that the crops were finished.
Az egyre olcsóbb munkaerő és az egyre gyorsabb gépek.
Ever-cheaper labor and ever-faster machines.
1. munkaerő forrásokat (szakember állomány; munkaerő stb.);
1. manpower resources (specialist staff; task forces, etc.);
...a munkaerő, az élelmiszer-ellátás számára.
...our manpower, our food supply.
Men who are only units of manpower - that is.

Context sentences for "munkaerő" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA nők, először a történelem során, többségbe kerültek az amerikai munkaerő piacon.
Women, for the first time this year, became the majority of the American workforce.
HungarianA magánszektorban dolgozó összes munkaerő kétharmadát a kkv-k foglalkoztatják.
Two thirds of the total workforce in the private sector are employed by SMEs.
HungarianIdén ősszel a klímaválság mellett egy munkaerő-piaci válsággal is meg kellett küzdenünk.
This autumn, we have had both a climate crisis and a jobs crisis to contend with.
HungarianÍrország nyugati részében a munkaerő közel 70%-át kisvállalkozások foglalkoztatják.
In the west of Ireland, around 70% of the work force are employed by small businesses.
HungarianEzek a változások nagyobb mobilitást és átképzést eredményeznek a munkaerő terén.
These changes are enforcing greater workforce mobility and retraining.
Hungarian- Akkoriban épp nem volt munkaerő az egyik háznál, ugyanebben a sorban...
A house on the same side as mine was having trouble with help at the time.
HungarianA viszonylag magas szintű technológia és a képzett munkaerő miatt.
Hence the relatively high level of technology and good quality of human capital.
HungarianArról, hogy képzett munkaerő álljon a rendelkezésünkre, hiszen tudjuk, hogy szükségünk van rá.
It is about having a trained workforce, which is something that we know we need.
HungarianHasonló számadat jellemzi a szolgáltatásnyújtásban foglalkoztatott munkaerő arányát is.
A similar figure is given for the proportion of the workforce engaged in service provision.
HungarianA fenntartható gyártás jövőjében bízó megfelelő munkaerő alapvető fontosságú.
Having the right workforce which can believe in a sustainable manufacturing future is essential.
HungarianAz irányelv hatályát kiterjesztettük a munkaerő-kölcsönző cégekre is.
We have included temporary work agencies in the scope of the directive.
HungarianA lényeg, hogy mindez a munkaerő egészségi állapotának és biztonságának károsítása nélkül történjen.
What is crucial is that it is done without impairing worker health and safety.
HungarianEz azonban azt jelenti, hogy gondoskodnunk kell a munkaerő tanításáról és továbbképzéséről.
However, this means that we need to educate and provide further training for our workforce.
HungarianKettő volt Isleworth-ban és kettő Twickenham-ben, csak női munkaerő.
He had two in Isleworth and two in Twickenham, and all full of girls.
Hungarian. - Támogatom a munkaerő-kölcsönző cégeken keresztüli munkáról szóló irányelvet.
in writing. - I support the Directive on temporary agency work.
HungarianA munkaerő-kölcsönzés keretében végzett munka több mint hárommillió munkahelyet jelent az Unióban.
Temporary work accounts for more than three million jobs in the Union.
HungarianIdősebb, mogorva, zsörtölődő teremtés, de igen rendesen ellátja a dolgát, kiváló munkaerő.
Elderly, very crabbed, and very cross, but has been in good service and is a first-class housemaid.
HungarianA munkaerő a szakszervezetekben nem saját szabad akaratából tag.
The workforce is not members of trade unions of its own free will.
HungarianA szóban forgó munkaerő nagyrészt olyan nőkből áll, akik eddig láthatatlanok voltok.
The workforce that we are talking about is mostly made up of women and they have previously been invisible.
HungarianHatályba lép a munkaerő szabad mozgásáról szóló első rendelet.
The first regulation on free movement of workers comes into force.