"-n" English translation

HU

"-n" in English

EN
-n (also: -en, -on, -ön, -én)
A büntetés vonatkozik minden férfira, nőre, és gyermekre a Gummidgy-n téged és engem is beleértve.
Penalty to apply to every man, woman, and child on Gummidgy -- you and me included.
n) megfelelő szellőzés és páraelszívás azon helyiségekben, ahol hússal dolgoznak;
(n) adequate ventilation and steam extraction in rooms where work on meat is done;
Pillanatnyilag erőteljesen az EU-n belüli gazdasági versenyre összpontosítunk.
At the moment we are concentrating strongly on economic competition within the EU.

Context sentences for "-n" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAzonnal tisztázták, hogy nincs kiadva semmiféle vezetői jogosítvány az 1353 N.W.
They learned at once that there was no license for Robert J. Taylor of 1353 N.W.
HungarianN. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
HungarianMár láttam őt egyszer, a Central Avenue-n, egy Florian's nevű néger csehóban.
I had seen him before, over on Central Avenue, in a Negro dive called Florian's.
HungarianA heveder szélességének 980 daN terhelés alatt legalább 46 mm-esnek kell lennie.
THE WIDTH OF THE STRAP UNDER A LOAD OF 980 DAN SHALL NOT BE LESS THAN 46 MM .
Hungariann) megfelelő szellőzés és páraelszívás azon helyiségekben, ahol hússal dolgoznak;
(n) adequate ventilation and steam extraction in rooms where work on meat is done;
HungarianPillanatnyilag erőteljesen az EU-n belüli gazdasági versenyre összpontosítunk.
At the moment we are concentrating strongly on economic competition within the EU.
HungarianAz N2 és az N3 osztály járműveinél megengedett egy belső tükör felszerelése.
AN INTERIOR REAR-VIEW MIRROR MAY BE FITTED TO VEHICLES IN CATEGORIES N2 AND N3 .
HungarianAmi az EU-n kívüli dolgokat illeti: Ön beszélt erről és diagnózisával egyetértek.
As for outside the EU, you talked about this and I agree with your diagnosis.
HungarianA Boulevard Charner-n mentem felfelé, amikor utánam szólt a Club-étteremből.
I was going up the Boulevard Charner* when his voice called to me from Le Club.
HungarianEgyütt kell működnünk, egységet kell mutatnunk EU-n kívüli partnereink előtt.
We must work together and present a united front to our partners in the world.
HungarianÉs az is idegesíti őket, hogy mi van, ha ezek a cégek az EU-n kívülre távoznak.
Equally, if these companies move outside the EU, they also have concerns about that.
HungarianEz a haszon vonatkozik az EU-n kívüli partnerekre is, különösen a szegény országokra.
This benefit also covers partners from outside the EU, especially poor countries.
HungarianAz EU-n belüli, érzékelhető feszültségekkel teli időkben össze kell tartanunk.
At a time of considerable tensions within the EU, it is important to stick together.
Hungarian- kérdezte a n, és gömbölyöd hasára tette a kezét.
'What about the child?' the woman asked, touching the bulge of her swollen belly.
Hungarian- Gabrielle - mondta Haiman, gyönyörűen kiénekelve a nevet - Lestat-n nem segíthetünk.
Gabrielle, Khayman said, pronouncing the name exquisitely, we cannot help Lestat.
HungarianFinnország a NATO-n kívül Svédországgal, Ausztriával és Svájccal jó társaságban van.
Finland outside NATO is in good company with Sweden, Austria and Switzerland.
Hungariann) kártevők (rovarok, rágcsálók stb.) elleni védelemre alkalmas felszerelés.
( N ) PROPER EQUIPMENT FOR PROTECTION AGAINST PESTS ( INSECTS , RODENTS , ETC . ) .
HungarianMiss Birdie végre megszabadítja N. Elizabeth Ericksont Boscótól és a problémáitól.
Miss Birdie finally frees N. Elizabeth Erickson of Bosco and his problems.
Hungariann) megfelelő szellőzés és páraelszívás azon helyiségekben, ahol hússal dolgoznak;
(n) adequate ventilation and steam extraction in rooms where work on meat is undertaken;
HungarianGyorsan meg kell találnia a megoldást, hogy segíteni tudjon Melanie-n, amíg nem késő.
He had to find some answers quickly, before he was too late to help Melanie.