"-nál" English translation

HU

"-nál" in English

EN
EN

HU -nál
volume_up
{particle}

-nál (also: szerint, alapján, által, -ra)
volume_up
by {prp.}
A szárazanyag zsírtartalma nem lehet kevesebb 50%-nál.
The fat content by weight of dry matter must not be less than 50 %.
E vállalatok csupán 3%-nál nő az igazgatótanács elnöke.
Only 3% of these companies have boards headed by a woman.
A zsírmentes szárazanyag alapján kiszámított nedvességtartalma nem lehet kevesebb 65%-nál.
MOISTURE CONTENT , CALCULATED BY WEIGHT OF THE NON-FATTY MATTER IS NOT LESS THAN 65 % .

Context sentences for "-nál" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianNem az a benyomásom, hogy a CEPOL-nál időközben bármilyen javulás történt volna.
I do not have the impression that anything has improved at CEPOL in the meantime.
Hungarian. - tartósítószerek, ha az oldalható szárazanyag-tartalom 65%-nál kevesebb,
(iii) - preservatives, where the soluble dry matter content is less than 65 %,
HungarianAz előcsarnokban Stantz, Spengler és Winston Louis-szal és Janine-nal találkozott.
In the hall, Stantz, Spengler, and Winston passed Janine and Louis in the hall.
HungarianHa ebben a percben Morgaine-nál fegyver lett volna, végzett volna Uriensszel.
At that moment, if Morgaine had had a weapon, she would have struck Uriens down.
HungarianGondolom, most, hogy a doktor bennfentes Monsieur Poirot-nál, minden titkot tud.
I suppose that now the doctor's in with M. Poirot he knows all the secrets?'
HungarianA CIA-nál egyszerű volt az axióma, bár némileg nyers: az áruló mindig áruló marad.
The axiom in CIA was simple, if somewhat cruel: once a traitor, al- ways a traitor.
HungarianHa ugyan valóban így állt a dolog Morgaine-nal, s nem a képzelete játszott vele.
If indeed it had been so with Morgaine, and not a fantasy born of her own imaginings.
HungarianNem tudnátok legközelebb egy icipicit halkabbak lenni a bájos Miss Stone-nal?
Next time, could you and the delightful Miss Stone be just a wee bit quieter?
HungarianGeorge-nál volt, de ahelyett, hogy odaadta volna, táviratokat kezdett neki diktálni.
George had it, but instead of giving it up to Bill, he began to dictate telegrams.
HungarianHabár az emberek kiválasztása nem annyira szigorú mint a NASA-nál, mégis elég alapos.
While our selection process is not as rigorous as NASA, it's nonetheless thorough.
HungarianDe arra semmiképp nem lehetett felkészülni, hogy élő adásban leszek Oprah-nál.
But there was no way to prepare for the live television aspect of it, being on Oprah.
Hungariante műanyagból készült szemetesvödör, amilyeneket a Tru-Value-nál kapni a városban.
One of those black plastic garbage cans like they sell down at the Tru-Value in town.
HungarianMár akkor a projektben voltam a NASA-nál, mielőtt eladták volna a DBA-nak.
I was with the project when it was still with NASA, before it was sold to DBA.
HungarianNos, azt gondolja, hogy gyanús dolgok mennek végbe az Olive Branch-nál, ahol ő dolgozik?
So he thinks there's something fishy about this 'Olive Branch' he's working for?
HungarianMi beírjuk itt az üzenetet, az NHMK-nál kódolják, aztán átküldik az oroszoknak.
Fowler crab-walked his swivel chair the eight feet to the chief's place.
HungarianMiss Alison nem engedte meg neki, hogy a városban aludjon, se Mister Ike-nál, se másnál!
Miss Alison aint told him to stay in town with no Mister Ike nor anybody else!
HungarianEgyik lánya, Szvetlána, a GOSZPLAN-nál dolgozik; elvált, egy gyereke van.
One daughter, Svetlana, who works at GOSPLAN; she's divorced, with one child.
Hungariannal nyeregbe kell szállniuk, s mi velük lovagolunk, fejszével, karddal, íjjal.
The men of Rohan must ride forth today, and we will ride with them, axe, sword, and bow.
HungarianMondta, ami fontos volt neki, és nem törődött vele, mi történik Armand-nal.
She spoke of what mattered to her with no thought of what had befallen him.
HungarianAzelőtt a Pentagon-nál dolgoztam, most abban segítek, hogy beszerezd a csirkédet.
I used to work for the Pentagon, now I help you to get your chicken on.