"-nél" English translation

HU

"-nél" in English

EN
EN
HU

-nél {particle}

volume_up
-nél (also: szerint, alapján, által, -ra)
Bennet megint csak azon buzgólkodott, hogy Bingley egyedül maradjon Jane-nel.
The same anxiety to get them by themselves was visible again in the evening.
Amúgy, ha a CalTech-nél tanulsz -- ők ugyanúgy csak a delfineket képesek meglátni.
By the way, if you're also a student at CalTech -- they also tend to just see the dolphins.
A KGB-nél töltött utolsó évében komoly csapást jelentett neki a Wojtyla-ügy kudarca.
He had been badly shaken by the dismal failure of the Wojtyla Affair.

Context sentences for "-nél" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hungarian- Kíváncsi vagyok, lesz-e bátorsága közölni Lady Catherine-nel, hogy mi vár őreá.
Shall you ever have courage to announce to Lady Catherine what is to befall her?
HungarianÕ végzi a tervezést a Qual-A-Tec-nél, nekem meg nem kéne senki más hangtompítója.
He does the design work for Qual-A-Tec, and I wouldn't use anybody else's silencer.
HungarianA számjegyek tényleges vagy látszólagos magassága nem lehet kisebb 4 mm-nél.
The actual or apparent height of the figures must not be less than 4 millimetres.
HungarianA KLSZ-nél inkább az önfegyelem a fontos, semmint a felülről erőszakolt fegyelem.
The accent in the SAS is on self-discipline rather than the externally applied kind.
HungarianEURONORM 11-80: 3 mm-nél vékonyabb acéllemez és -szalag szakító vizsgálata;
EURONORM 11-80 : tensile test for steel sheet and strip less than 3 mm thick;
HungarianTudom, így volt Igraine-nel, így volt velem, s azt hiszem, így van minden nővel.
I know it was so with Igraine, it was so with me, I suppose it is so with every woman.
HungarianKisurrant Boghaz is, Carse kettesben maradt Ywain-nel a hatalmas teremben...
Boghaz had slipped out and Carse and Ywain were alone in the great empty room.
HungarianA litván arány elfogadhatatlan és sokkal magasabb az uniós átlagnál, 70-nél.
This Lithuanian rate is intolerable and much higher than the EU average of 70.
Hungarian"Mindennap elmegyek a Shelley Monument-nél,... "de mindig csak szomorúság fog el."
Although I pass the Shelley Monument every day... its sadness strikes me every time.
HungarianÖt perc múlva már mindketten ott ültek Bensonnal és Irvine-nel a társalgóban.
In five minutes both were sitting with Benson and Irvine in the lounge area.
HungarianDewayne-nel sikerült átfurakodnunk a tömegen, hogy közelebb kerüljünk az arénához.
Dewayne and I snaked our way through the mob, anxious to see some violence.
HungarianAz IMF-nél Strauss-Kahn úr egyedül nem garantálhatja az ésszerű döntéshozatalt.
At the IMF, Mr Strauss-Kahn alone is not a guarantee of a sensible policy.
HungarianElhagyni a hadsereget negyvenegy éves őrnagyként, és késői jövevénynek lenni a MI5-nél.
Leave the Army as a forty-one-year-old major and become a late entrant into MI5.
HungarianA számjegyek tényleges vagy szemmel látható magassága nem lehet kisebb 4 mm-nél.
The actual or apparent height of the digits must not be less than 4 mm.
HungarianBeleszédülök a gondolatba, hogy Jonathan Lake-nél dolgozhatom ebben a pazar környezetben.
The thought of working for Jonathan Lake in this opulent setting makes me dizzy.
HungarianBaromi üzletet csináltál belóle, mikor eladtad a srácoknak az Aquinas Peep-nél.
You made a fuckin' fortune... selling 'em to those kids at Aquinas Prep.
HungarianSybelle-nél nem tanulás és beszélgetés a szerelem lényege, hanem a meghittség.
With Sybelle, education and discussion are not the substance of our love.
HungarianValamint együtt fogok dolgozni az ENSZ-nél a Civilizációk Szövetségével.
Also, I would be working with the Alliance of Civilizations at the United Nations.
HungarianEURONORM 12-55: 3 mm-nél vékonyabb acéllemez és -szalag hajlító vizsgálata;
EURONORM 12-55 : bend test for steel sheet and strip less than 3 mm thick.
HungarianMindazonáltal, ez a magasság terheletlen jármű esetében nem lehet több 60 cm-nél.
The height must not, however, exceed 60 cm when the vehicle is unladen.