"néma" English translation

HU

"néma" in English

HU néma
volume_up
{adjective}

néma
volume_up
mute {adj.}
Mekare pedig, a néma, aki nem felelhetett, üvöltött, akár a megsebzett vadállat.
And Mekare, the mute one, who could not answer, roared like a wounded beast.
Mindeddig a telefon, két téves kapcsolástól eltekintve, néma maradt.
And so far the phone had been mute except for two wrong numbers.
Szívébe markolt a lány boldogtalan arcán tükröződő néma esengés.
The mute appeal in the girl's unhappy face touched her.
néma (also: buta, hallgatag)
volume_up
dumb {adj.}
Néma ékesszólással könyörgött, hogy menjek a barlangból, és hagyjam itt a maszkot.
He was begging me in dumb eloquence to get out of the cave and to leave the mask behind.
Te jobbára mindig a Néma Barátaink közé tartoztál, mint az emberi fajhoz!
You always did belong to Our Dumb Friends rather than to the human race!
Ott kellett hagynunk mint szökésünk néma tanúját.
We had to leave it there, a dumb witness to our escape.
Brian néma ámulattal figyelte pergésüket.
Brian watched the cards flash by, speechless with astonishment.

Context sentences for "néma" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA telefon néma maradt, a boltba lemenni nem mertem, hátha épp közben hív Belbo.
I didn't dare go out to buy anything, because Belbo might call while I was gone.
HungarianStark vezetője gondosan ügyelt rá, nehogy e néma íj és nyíl előtt haladjanak el.
Stark's guide took good care not to pass in front of that silent bow and arrow.
HungarianNéma csendben rázkódott, mintha most nyelne vissza mindent: vért, hangot, kínt.
He shuddered in perfect silence as if swallowing everything-blood, noise, pain.
HungarianSenki sem beszélt menetelés közben, a körülöttük elterülő néma erdőt vizslatták.
No one spoke as they marched, all eyes searching the silent forest about them.
HungarianA törzsi vadászok keze beszélni is tud körmondatokat fejez ki a néma csendben.
Among tribal hunters, they could speak, a flurry of gestures eloquent in silence.
Hungarian- Ide hallgass: a mi Néma Õreink már több, mint két napja nyugtalanok, azt tudom.
`See here our Silent Watchers were uneasy more than two days ago. that I know.
HungarianAz öregember reménytelenül csóválta a fejét, ahogy járta a néma, üres utcákat.
The old man shook his head hopelessly as he entered the silent, empty streets.
Hungarian...tartsunk néma tiszteletadást egy katona örökségének, akit soha nem feledünk.
...let us pause to honor the legacy of a soldier who will never be forgotten.
HungarianSzámtalanszor elolvasták, külön-külön, majd együtt, egyszerre, néma csendben.
They'd read it over and over, one by one, collectively, in silence, in unison.
HungarianA Farkas nyakában függő amulett néma és hideg maradt: nincs mágia a közelben.
The amulet around the Wolfs neck remained still and cool; there was no magic here.
HungarianShea néma egyetértéssel bólintott, de még mindig gyanakodott a kalandor indokaira.
Shea nodded in silent agreement, still wary of the adventurer's true motives.
HungarianMegint hallottam, miként könyörög az, aki azt hiszi, hogy néma, akár a sír.
Once again there came the plea from one who thought himself to be utterly silent.
HungarianRyan a fehér, néma kavargás látványával igyekezett nyugtatni felaj zott idegeit.
It took time to shake one of these off, watching his family die like that.
HungarianAz éjszaka teljesen néma volt, még békák sem brekegtek a közeli mocsárban.
There was no sound in the night, not even the calling of frogs from the marshes.
HungarianMary Kathleen engedelmeskedett néma karmozdulataimnak, és elbújt a fürdőszobában.
Mary Kathleen, obeying my silent arm signals, hid herself in the bathroom.
HungarianA taktikai kijelző néma volt: a birodalmi légvédelem nem fogta be a hajót.
His tactical display remained silent - no Imperial ground defenses tracked him.
HungarianÉs elérkezett a dermedt és néma pillanat, mikor ott álltam az ajtó előtt.
And finally there came the still and silent moment when I stood before the door.
HungarianA pap és a papnő, akik nem hallották ezt a néma társalgást, tovább beszéltek:
The Priest and Priestess, unable to hear this silent exchange, pursued their course.
HungarianBremen egy pillanatig nem válaszolt, néma volt, akár a kő, azután lassan bólintott.
Bremen did not respond for a moment, as still as stone, then nodded slowly.
HungarianÚgy tűnik te és a családod örökre ottragadtok azon a néma dombon, haver.
Looks like you and your family are stuck on that tuneless hill top forever, pal.