"névtábla" English translation

HU

"névtábla" in English

HU

névtábla {noun}

volume_up
névtábla
A fiatalembert az íróasztalán álló névtábla szerint Clint Van Hoosernek hívták.
A nameplate on the desk identified him as Clint Van Hooser.
Az asztalon álló névtábla szerint Louise Chenaultnak hívták.
The nameplate declared her to be Louise Chenault.
A névtábla tanúsága szerint Peggy Youngnak hívták.
The nameplate proclaimed her to be Peggy Young.
névtábla (also: tábla, klisé, lemez, tányér)
Az íróasztalon álló névtábla szerint Marcia Riggle-nek hívták.
The plate on her desk gave the name as Marcia Riggle.
A real fashion plate.
Egy nővér, a mellén viselt kicsiny névtábla szerint Miss Hendrie, tért be a folyosóról finoman nyikorgó krepptalpú cipőben, óvatosan kerülgetve az előcsarnokban szétszórt játékokat.
A nurse, Miss Hendrie according to the small name-plate on her breast, walked up the corridor on faintly squeaking crepe soles, weaving her way gracefully among the toys which littered the hall.
névtábla (also: azonosító kártya)

Context sentences for "névtábla" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianEgy sarki névtábla szerint a Tizennyolcadik utcán jártunk.
A sign at the corner said it was Eighteenth Street.
HungarianA bölcsőn levő kis névtábla mellett a csecsemőosztályon levő fegyveres rendőr is elárulta kilétét.
The name card in the slot on the front established his identity, helped somewhat by an armed policeman in the nursery.
HungarianEgy egyenruhás nő, aki egy papírlapot tartott a kezében, és akit az ingéhez erősített névtábla szerint Doreennak hívtak, odajött a pulthoz.
A uniformed lady with a clipboard and a plastic tag declaring her to be Doreen stopped them.
HungarianMostantól fogva, azok alkalmazása új névtábla, a "Lisszaboni Szerződés” cégére alatt történik, de még azelőtt, hogy utóbbi ratifikálására, életbe léptetésére sor került volna.
From now on their application comes under the new name 'Treaty of Lisbon' before it has even been ratified or entered into force.
HungarianFelkapaszkodott a roskatag falépcsőn, megkereste a névtábla nélküli ajtót, megállapította, hogy a szűk folyosón a többi ajtó sem árulkodik a tulajdonosról, majd halkan bekopogott.
He climbed the sagging wooden stairs, stood before her unmarked office door, took notice of the other unmarked doors in the cramped hallway, and gently knocked.