"nézet" English translation

HU

"nézet" in English

HU nézet
volume_up
{noun}

nézet (also: vélemény)
A matter of opinion, said Poirot indifferently.
Ezen a vasárnap estén azt vitatták, hány tanút idézzen még meg a felperes, és ami a soron lévő teendőket illeti, mint rendesen, most is nyolc önálló nézet csapott össze.
The issue Sunday night was the number of witnesses left to be called by the plaintiff, and as usual, there were eight separate opinions about what to do next.
volume_up
eye {noun}
A második, talán mélyebben rögzült nézet szerint az értékek vesznek el.
The second, possibly more deeply held sentiment was that there was a loss of values.
volume_up
sight {noun}
nézet (also: elképzelés, elmélet, teória)
volume_up
theory {noun}
nézet (also: kilátás)
volume_up
view {noun}
Elfogadott nézet, hogy az igazi értékhez teremteni kell, dolgozni kell.
There is a basic view that real value involves making things, involves labor.
Átvált a mintanézet és a normál nézet között, ha a fődokumentum nyitva van.
Switches between master view and normal view if a master document is open.
A múlt héten 31 000 tudós szállt síkra e nézet mellett az Oregon Előterjesztésben.
Last week, another 31 000 scientists endorsed that view in the Oregon Petition.

Context sentences for "nézet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA demokráciában és egy demokratikus parlamentben azonban sokféle nézet érvényesül.
However, in a democracy and in a democratic parliament, all sorts of views are heard.
HungarianEz a nézet a közösségi vívmányok részét képezi, amelyet mindenkinek tiszteletben kell tartania.
This framework forms part of the Community acquis and everyone must respect it.
HungarianA két Obarskyr szoborként nézet utána, míg be nem zárult mögötte az ajtó.
The Obarskyr women stood watching him like grave statues until the doors closed behind him.
HungarianA WTO-ban a "Mindent, kivéve a fegyvereket” nézet az uralkodó, és ehhez kéne tartanunk magunkat.
In the WTO, we have the 'Everything But Arms' issue, and that should be the standard.
Hungarian- Eltűnt, miután létrehozta Carfilhiotot és Melancthe-t; legalábbis ez az általános nézet.
She disappeared, after creating Carfilhiot and Melancthe; that is the general understanding.
HungarianJól tudom, hogy ebben a házban a szabadkereskedelemmel kapcsolatban mindenféle nézet megtalálható.
I am well aware that in this House there are all kinds of views regarding free trade.
HungarianNégy nézet közül lehet választani:MemóriaVisszafejtett kódRegiszterekProgramkönyvtárak
There are 4 views available:MemoryDisassembleRegistersLibraries
HungarianAz volt az általános nézet, hogy csak stricik, drog kereskedők és kurvák vannak Dél-Bronxban.
The common perception was that only pimps and pushers and prostitutes were from the South Bronx.
Hungarian- Lovat adnak az alá az általános nézet alá, hogy a rendőrség ostoba.
'They encourage the universal idea that the police are stupid.
HungarianReich hirtelen lebénult, csupa üveges tekintet nézet vissza rá, s ettől megrettent.
Reich faltered, alarmed by the blank looks around him.
HungarianBoldog születésnapot kívánt, és azt mondta, délután hoz egy csupor nézet ajándékba.
He wished me many happy returns of the day and said he was bringing me a pot of honey as a present this afternoon.
HungarianSajnálom, hogy ezeket a módosításokat elfogadták, mert ez a nézet a menekültügy kifigurázása.
I regret that these amendments were adopted, because this perspective on asylum is out of all proportion.
HungarianElfogadott nézet, hogy a gyermekek korai oktatása fekteti le az egész életen át tartó sikeres tanulásuk alapjait.
It is agreed that early years learning lays the foundation for successful lifelong learning.
HungarianÚgy tűnik, az az általános nézet, hogy nincs másra szükség, mint egy nyilatkozatra és egy közös álláspontra.
There is a mindset that seems to think that a statement and a common position are all that is needed.
HungarianKétségtelen, hogy számos nézet létezik arról, hogyan oldjuk meg ezeket a problémákat és a javaslatban foglalt többi kérdést.
No doubt there are various views on how to resolve this and other problems in this draft.
HungarianÁltalánosan elfogadott nézet, hogy a gazdasági válság egy széles körű értékválság logikus következménye volt.
There is a general agreement that the economic crisis was a logical outcome of a widespread crisis of values.
HungarianRá se nézet Ravelstonra, bevonult a hálószobájába, lerúgta a cipőjét, és végigvágta magát az ágyon.
Without even looking at Ravelston he went straight into his bedroom, kicked off his shoes, and flung himself on the bed.
HungarianA globalizációhoz való alkalmazkodás sokkal helyénvalóbb politikai nézet, mint a globalizációval való szembehelyezkedés.
Adjustment to globalisation is a more appropriate political option than opposition to globalisation.
HungarianA nézet minden égtáj felől megtekinthető, hogy a várost és az épületek homlokzatát háromdimenziósan lássák.
This can be viewed from any of the cardinal directions to show you the 3D structure of the city, all the facades.
HungarianRendkívül sokféle nézet és elképzelés létezik.
'Well, there are all sorts of different beliefs.