HU

növekszik {verb}

volume_up
növekszik (also: , növeszt, termeszt)
Fontosságuk jelentéktelenségbe hanyatlik majd, ahogy növekszik az erőnk.
Their importance diminishes to insignificance as we grow in strength.
A kifogott hal mennyisége már most növekszik évente, és ezért továbbra is növekedni fog.
The quantities of fish caught are already increasing yearly and will therefore continue to grow.
Megeshet, hogy kicsit túl gyorsan növekszik, és akkor kiszalad a kezükből.
It may grow a bit too fast, and then it'll get out of hand.
növekszik (also: növel, kibővít, )
Az egészség jelentősége az elöregedő társadalomban egyre inkább növekszik.
The significance of health will continue to increase in our aging society.
Európában növekszik a toxinok és vegyszerek mezőgazdasági célú felhasználása.
The use of toxins and chemicals in agriculture is on the increase in Europe.
Növekszik a behozatal is, beleértve a kétes minőségű borok behozatalát, a közegészség kárára.
Imports will increase, including wines of dubious quality, at the expense of public health.
növekszik (also: felszaporodik)
növekszik (also: , meghízik)
növekszik (also: , hízik)
Érdekes módon ha a közösség mérete növekszik, az egyének nem közelednek egymáshoz, hanem éppen távolodnak.
And curiously, in these systems, as they grow larger, the systems don't converge; they diverge more.
A szabálytalanságok szintje aránytalanul növekszik Lengyelországban, Romániában és Bulgáriában.
There is a disproportionate rise in irregularities in Poland, Romania and Bulgaria.
Igen, van, de paradox módon az a jó, ha a kibocsátás növekszik.
Yes, they do, but paradoxically, when emissions rise ... so that is good.
És a dolgok furcsasága valahogy együtt növekszik az intelligenciájuk szintjével.
The peculiarity of the acts seems to rise in direct ratio to the intelligence of the man or woman so afflicted.
Önmagát táplálja, addig növekszik, dagad és tombol, míg szét nem rúgja börtönét és akkor elszabadul.
It nourishes itself, grows within its confinement, swells and rages until it works loose, and then... then it runs free.
. - (DE) Az ősi iszlám hagyományokkal rendelkező párhuzamos társadalmakban növekszik az erőszak.
in writing. - (DE) Violence thrives in parallel societies with an ancient Islamic tradition.

Context sentences for "növekszik" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMinél gyakrabban fertőzzük újra a kölyköt, annál gyorsabban növekszik ez a folt.
The more frequently the kid is reinfected, the faster the parietal spot grows.
HungarianA jelerősség növekszik; a keresőradarjuk bármelyik pillanatban ránk bukkanhat.
Signal strength is increasing-their search radar might pick us up any second.
HungarianAutomatikusan tépelődni kezdett azon, hogy nem növekszik-e benne valami rossz.
It made him wonder automatically if anything bad was growing inside himself.
HungarianEzután az a végeredmény, hogy négy kibocsátás közül három gyorsan növekszik.
The outcome, then, is that three out of every four emissions are increasing rapidly.
HungarianA Vibrio gyorsan terjed, és a halottak száma exponenciálisan növekszik.
The vibrio is spreading rapidly, and the number of dead is rising exponentially.
HungarianMásodszor, mindjobban növekszik az összegyűjtött adatokkal való visszaélés veszélye.
Secondly, there is an ever-increasing danger of all the data collected being misused.
HungarianBár a biogáztermelés általában növekszik, úgy vélem, világos, hogy ennél többet tehetünk.
Overall biogas production is increasing but I think that we can clearly do more.
HungarianAz elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak mennyisége állandóan növekszik.
The amount of waste electrical and electronic equipment is constantly increasing.
HungarianEz jó pénzt jelent az iparágnak is, mert folyamatosan növekszik a forgalmuk.
It also gives good money to the industry because their traffic is rising continuously.
HungarianA hamisított gyógyszertermékek száma gyorsan növekszik valamennyi európai országban.
The number of falsified medicinal products is rising sharply in all European countries.
HungarianJemen népessége jelentősen növekszik, és a fiatalok egyre inkább elégedetlenek.
Yemen has substantial population growth and an increasingly discontented young population.
HungarianAz ellenük irányuló erőszak egyre növekszik annak ellenére, hogy egyre kevesebben vannak.
The violence against them just goes on increasing, despite their shrinking numbers.
HungarianEnnek érdekében növekszik a nyomás és a zsarolás (bővítés, kétsebességes EU, stb.)
To do so, pressure and blackmail are being piled on (enlargement, the two-speed EU, etc.).
HungarianA második, hogy az Európai Unióban növekszik az energia iránti igény.
Secondly, we also have a growing requirement for energy within the European Union.
HungarianAhogyan azt Önök is észrevehették, a felnőttkori tanulás jelentősége egyértelműen növekszik.
As you have recognised, the importance of adult learning is clearly increasing.
HungarianMásodszor, a részt vevő országok száma növekszik, amint azt Lehideux úr is mondta.
Secondly, the number of countries is increasing, as Mr Lehideux said.
HungarianAhogyan nő a piac, úgy növekszik a világon a szerencsejátékból származó általános bevétel.
Just as the market grows, so too do the general revenues from gambling in the world.
HungarianE pénzeszközök új tagállamok általi abszorpciója folyamatosan növekszik.
The absorption rate of these funds in the new Member States is continuously increasing.
HungarianSam figyelte, hogyan növekszik a pap izgatottsága, ahogy előrehalad a történet.
Throughout the tale, Sam observed the priest's growing agitation.
HungarianVegyük észre, ahogy növekszik a micélium, először területet hódít, és utána hálót alkot.
And notice that as the mycelium grows, it conquers territory and then it begins the net.