"növelés" English translation


Did you mean: novel
HU

"növelés" in English

HU növelés
volume_up
{noun}

Context sentences for "növelés" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA becslések szerint 1%-os növelés akár több millió munkahely teremtését vonná maga után.
An increase of 1% has been estimated to create up to several million jobs.
HungarianEz a növelés szükségtelenné válik, ha az irányelvet végrehatják.
This increase will be unnecessary once the directive is implemented.
HungarianEgyfelől növelés, másfelől csökkenés.
On the one hand, there would be an increase, and on the other hand, a decrease.
HungarianA regionális fejlesztés területén kb. 3,2%-os növelés figyelhető meg, amit nélkülözhetetlennek tekintünk.
In the field of regional development, there is an increase of about 3.2%, which is considered essential.
HungarianKét problémára kell megoldást találni: a kvóták növelése, illetve a növelés mértéke és a támogatási intézkedések.
There are two problems to be solved: increasing quotas and the rate of increase, and support measures.
HungarianA 30%-ra való növelés a kvóták elárverezése által akár 8 milliárd eurós összeget is előteremthet az európai költségvetésekből.
Moving to 30% would potentially raise EUR 8 billion for European budgets by auctioning quotas.
HungarianA Parlament által kért növelés nem szeszély, hanem az Európai Unió polgárainak javát kívánja szolgálni.
The increase that Parliament is requesting is not a whim but is designed to benefit the citizens of the European Union.
HungarianA megegyezésben javasolt 1%-os növelés a legtöbb tagállamban nem elegendő a belföldi kereslet kielégítésére.
The 1% increase proposed in the compromise is not enough to meet the domestic demand of the majority of Member States.
HungarianMi, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport tagjai úgy gondoljuk, hogy túl nagy mértékű ez a növelés.
In the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe we believe that this increase is too big.
HungarianMire ez a növelés, amikor a források 10-15%-a felhasználatlan marad és a Bizottság megszorításokat követel minden tagállamban?
Why this increase, when 10% to 15% of resources remain unused and the Commission is demanding restraint in all Member States?
HungarianItt növelés szükséges.
HungarianJóllehet ez 5,71%-os növelés, a kifizetések csak a GNI 0,96%-át teszik ki, azaz 9,3 milliárd eurót a többéves pénzügyi keret szerint.
Although this is an increase of 5.71%, the payments are just 0.96% of GNI, i.e. EUR 9.3 billion under the multiannual financial framework.
HungarianEzért, véleményünk szerint, a legjobb megoldás a kötelező hat hét, ikerszülés és szoptatás esetére pedig 20 hétre történő növelés lenne.
That is why, in our opinion, the best solution would be six obligatory weeks and an increase to 20 weeks for multiple births and breastfeeding.
Hungarian"Pénisz növelés".
HungarianEz a növelés politikai kötelezettségvállalást jelent az Európai Parlament részéről; azt mutatja, hogy a támogatásoknak főképp a termelőkhöz kell eljutniuk.
This increase is a political commitment by the European Parliament; it shows that the subsidies ought to go mainly to the producers.
HungarianOtt van továbbá a Bizottság által a déli országok mezőgazdasága fejlesztésének támogatása részeként bejelentett növelés késedelmes végrehajtása.
There is also the late implementation of the increase announced by the Commission as part of its support for the development of agriculture in southern countries.
HungarianEz mellesleg azt jelenti, hogy a 2°C-os célt felül kell vizsgálnunk és hogy az üvegházhatást okozó gázok koncentrációját csökkentenünk kell a folyamatos növelés helyett.
This means, by the way, that the 2°C target has to be revisited and that greenhouse gas concentrations have to be lowered, rather than continuing to increase.