"női" English translation

HU

"női" in English

HU női
volume_up
{adjective}

női
volume_up
female {adj.}
Van egy pár tehetséges női játékos is, természetesen csak másodrangúak.
There are some capable female players, of minor rank, of course.'
Õ volt az egyetlen női főszereplő Kilgore Trout teljes életművében.
She was the only female leading character in any novel or story by Kilgore Trout.
Osztom ezen állásfoglalás női szegénységről szóló elemzését.
This resolution offers an analysis of female poverty that I share.
női
A női sikoly hátborzongatóan hasított át a ködön.
II The screaming--a woman's-was piercing the mist with a note of terror.
- szólalt meg egy női hang, bizonyára az az Elliot nevű nőszemély.
'General,' it was a woman's voice, probably that Elliot woman, SACEUR thought.
Fiúk, a női táska.... a női hatalom titkos forrása.
Guys, a woman's purse, all right-- it's her secret source of power.
női (also: gyengéd, nőies)
A női egyetértés szikrája villant fel köztük.
A flash of womanly understanding passed between them.
női
Mindebben természetesen kiemelkedő szerepük van a nőknek, a női döntéseknek.
In all this, women, and women's choices of course, have an exceptional role.
Ez egyértelmű állásfoglalás a mai nők és a jövő generációk női tagjai mellett.
This is a commitment to the women of today and also to the women of future generations.
A női szervezetek pedig ezért fordulnak gyakran a Bizottsághoz segítségért.
Women's organisations therefore frequently call on the Commission for help.

Context sentences for "női" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMegmutatok a tanúnak egy női kabátot, szürke színű... fekete bársonnyal szegett.
I am showing the witness one ladies' coat, colour grey... trimmed with black velvet.
Hungarian- Hacsak Douglas Keefer nem olyasféle szörnyeteg, aki szeret női ruhában járni.
'Unless, of course, Douglas Keefer is the sort of monster who likes to cross-dress.'
HungarianÁtázott, fekete gyapjút láttam, éjfekete bőrmellényt, női lastexnadrágot.
I saw wool, sodden and black, a leather jerkin blacker than ink, a pair of slacks.
HungarianDe a valódi változáshoz a világ vezetésében női energiákra van szükségünk.
But for real change, we need feminine energy in the management of the world.
HungarianÉrvényesülését az életben nem női vonzerejének köszönhette, hanem a rátermettségének.
She had made her way in the world not by her charm but by sheer efficiency.
HungarianSzavak nélkül is, női megérzéssel tudta, hogy a pénz ellen elkövetett bűn a végső bűn.
In her wordless feminine way she knew that the sin against money is the ultimate sin.
HungarianÁtkozta magát, mert engedte, hogy női hiúsága megzavarja a tisztánlátását.
She cursed herself for letting her judgment be clouded by sexual arrogance.
HungarianÚgy látszott, tele van női holmival, olyasmivel, amit üdülőhelyeken viselnek.
It seemed to be full of womens clothes of the sort they wear at resorts.
Hungarian- jegyezte meg Asmodeus, női ördögökből formálódott trónjából.
How amusing, Asmodeus observed from his throne of linked, living she-devils, and meant it.
HungarianPárban árulják őket, vagy esetleg sok önöknél a féllábú női zenekritikus?
'Do they come in matched pairs, or are there a lot of one-legged lady music critics?'
Hungariankezdte megint azon az érthetetlen, se nem női, se nem férfi hangon.
It was difficult for her to shape and expel words without the aid of lips.
HungarianValamilyen női ösztön azt súgta neki, hogy Gordonnak az ingén sincs gomb.
In some feminine way she had divined that he had no buttons on his shirt.
HungarianEmlékszem, Von Strelitz úgy vélte, sürgősen meg kell határozni a férfinemet és a női nemet.
He thought it was urgent, I remember, that mankind and womankind be defined.
HungarianA női mosdó levegőjében fenyőillatú fertőtlenítő és White Diamonds parfüm szaga keveredett.
THE WOMENS REST ROOMsmelled of pine-scented disinfectant and White Diamonds perfume.
HungarianKecses, gyönyörű, mágikus elf penge, egy karcsú női kézben... a Srinshee!
Slender, beautiful- an enchanted elf blade, held aloft in a slender arm... the Srinshee!
HungarianIsmerte ezt a női hangot, az ebben a szobában lakó asszony hangja volt.
One was a voice that she knew to be the occupier of the room in which she was standing.
HungarianSietni kell, mert elhatározásom Lágy női könnyben mindjárt elpotyog.
I must be breefe, least resolution drop Out at mine eyes, in tender womanish teares.
HungarianA pénz nem boldogít, búgta egy fátyolosan édes női hang a bömbölő rádióban.
Money is the root of all evil, a girl crooned in a husky-sweet voice over the blaring radio.
HungarianKülföldi utazás miatt sötétkék női kosztüm eladó... se a méretet, se az árat adja meg...
Lady going abroad will sell her navy two piece suiting ... no measurements or price given.
HungarianKét fehér selyemnadrágot, két selyemköntöst, néhány női bugyit talán hármat.
Two pairs of white silk trousers, two silk robes, some girl's underpants-three pairs, I think.