"nagykorú" English translation

HU

"nagykorú" in English

EN
HU

nagykorú {adjective}

volume_up
nagykorú (also: fő-, jelentős, fontosabb)

Context sentences for "nagykorú" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMind a hármuknak alá kell írniuk: Dotnak, Buddynak és Donny Raynek is, hiszen nagykorú.
It needs to be signed by all three Blacks-Dot, Buddy and Donny Ray, since he's an adult.
HungarianAmikor nagykorú lett, végrendeletet készített; könnyen lehet, hogy nevelőanyja biztatására.
It seems that when he came of age he made a will, possibly urged by his adopted mother to do so.
HungarianNem verhettek össze, ahogy egy nagykorú törvénysértőt összevertek volna, mert még utóbb ez részvétet kelt irántam.
But they couldn't beat me up, as they might have beaten up an adult offender, since that might evoke sympathy.
HungarianAzt mondta, ezt a fejenkénti három aranyat már akkor ki akarta nekik adni, amikor nagykorú lett, de az öreg császár megtiltotta.
The armies were awarded the same bounty as under Augustus's will, but this time it was paid promptly.
HungarianHogy távol tartsa tőled, míg nagykorú nem lesz.
To keep her from you until she comes of age.
HungarianNincs jelen semmilyen felelős vagy közvetlen vezetőség, amely biztosítaná, hogy a játékban résztvevő nagykorú és jogában áll játszani.
There is no responsible or immediate management present to ensure that the gambler is of age and acting legally.
HungarianBingley nagykorú lett, amikor egy véletlen ajánlás arra bírta, hogy megszemlélje a netherfieldi kastélyt.
Mr. Bingley had not been of age two years, when he was tempted by an accidental recommendation to look at Netherfield House.
HungarianMég nem is voltam nagykorú.
HungarianS mihelyt nagykorú lesz a fiú, a kötött birtok is felszabadul, s az özvegy és a fiatalabb gyermekek majd gond nélkül élhetnek.
The son was to join in cutting off the entail, as soon as he should be of age, and the widow and younger children would by that means be provided for.
HungarianÚjabb elutasítás a felügyeleti osztálytól, mert a biztosító fizetési kötelezettsége nem áll fenn, tekintve, hogy Donny Ray, nagykorú lévén, nem tartozott a háztartáshoz.
Denial from underwriting based on the fact that Donny Ray was not a member of the household since he was an adult.
HungarianElsőnek Germanicus lett nagykorú, szeptember harmincadikán volt a tizennegyedik születésnapja, de a nagykorúsági ünnepségeket mindig márciusban tartották.
First Germanicus came of age-September the 10th was his fourteenth birthday, but the coming-of-age celebrations always took place in March.
HungarianAugustusnak most már egyetlen nagykorú utóda sincs Ganymedes kivételével, és ő sem nem elég népszerű, sem nem elég erőskezű, hogy császár legyen.
And there are no other descendants of Augustus left now of an age to become Emperor, except Ganymede, and he's not got the popularity or the necessary force of character.
HungarianA betegek nagykorú polgárok, akiknek az egészség a legfontosabb érték, és akiknek joguk van a rendelkezésre álló legjobb és legbiztonságosabb kezelésekre és gyógyszerekre.
Patients are responsible citizens whose health is their most important asset and who are entitled to have the best and safest treatments and medicines at their disposal.
HungarianA még nem nagykorú fiatalokra kirótt és rajtuk végrehajtott halálbüntetés az iszlám köztársaság nemzetközi kötelességeinek és kötelezettségeinek durva megsértése.
The death sentences imposed and carried out on young people who have not yet attained their majority is a severe breach of the Islamic Republic's international obligations and commitments.
HungarianMég egy jó év volt hátra a voltaképpeni házasságunkig, mert a család úgy döntött, hogy csak tizenöt és fél éves koromban lehetek nagykorú, és addig még sok minden történhet.
There was still a year before we were actually to marry, for the family had decided that I should not come of age until I was fifteen and a half, and much might happen in that time.