"-nak" English translation

HU

"-nak" in English

EN
HU

-nak {preposition}

volume_up
-nak (also: -ba, -be, felé, -hez)
Kowalski nem bon-nak nevezte a kérdéses külföldit, hanem blond-nak, azaz szőkének.
Kowalski had not referred to the foreigner as bon but as `blond'.
Miért is ne lehetne Oroszország a tagja egy megreformált EU-nak vagy a NATO-nak?
Why should Russia not one day belong to a reformed EU or NATO?
Már megtanulták, hogy minden felnőttet a nemétől függően uram-nak vagy asszonyom-nak kell szólítaniuk.
They'd learned whenever a boy spoke to a grownup he had to say sir or ma'am, depending.
-nak (also: felé, -hez, -hoz, -höz)

Context sentences for "-nak" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianA tavalyi évben már ki tudtuk adni az első webes változatát a Wolfram Alpha-nak.
And last year we were able to release the first website version of Wolfram Alpha.
HungarianAz EU-nak a szerződéssel most is tartó románca felér a politikai nekrofiliával.
The EU's ongoing love affair with the Treaty is an act of political necrophilia.
HungarianMiss Blacklock szót fogadott, aztán megmutatták Miss Marple-nak a golyók nyomát.
Miss Blacklock obeyed, and then Miss Marple was shown the actual bullet holes.
HungarianIgen, az a bizonyos Geoffrey Chaucer, 1391-ben, 11 éves fiának, a kis Lewis-nak.
Yes, that Geoffrey Chaucer, in 1391, to his little Lewis, his 11-year-old son.
HungarianCarse-nak mégsem akaródzott Boghaz tanácsát megfogadni s Rhiannon kardjába dőlni.
But he was not going to take Boghaz's advice and fall upon the sword of Rhiannon.
HungarianA férfi és a kutya egészségi állapota minden egyes esetben jó-nak minősíttetett.
The states of health of the man and his dog were invariably appraised as good.
HungarianHarvey-nak avval a Collinsonnal semmi dolga nem volt és Collinsonnak sem ővele.
Harve didn't have anything to do with those Collinsons, with neither one of them.
HungarianAz EU-nak egyre inkább a világbéke létrehozásának fő irányítójává kell válnia.
The EU must increasingly come to be the principal driver in building world peace.
HungarianA Társak készséggel beleegyeztek, bár váltig nem hitték, hogy Argrow-nak sikerül.
The Brethren readily agreed, though they did not believe Argrow could pull it off.
HungarianTudja, hogy ültetvényük volt Haitin, amikor azt még Saint-Domingue-nak hívták?
`You know they had a plantation in Haiti when it was still called Saint-Domingue.
HungarianUgyanilyen modora volt annak a Wallace-nak is, akit az esküdtek bűnösnek találtak.
That kind of manner made the jury bring in a verdict of Guilty against Wallace.
HungarianCharlotte-nak pedig hadd mondjam, anyja nevében, hogy vesse a smaragdot a tengerbe.
Let me tell her, at the behest of her mother, to drop the emerald into the sea.'
HungarianMegérted, mit mondok, és hogy miért kell átadnod Charlotte-nak ezt az üzenetet?
`You understand what I am saying to you, and why you must convey this to her?'
HungarianHa az előbbit választja, akkor nem tudja hírül vinni Boone-nak, hogy Decker üldözi.
If she chose the former she would not be able to warn Boone of Decker's pursuit.
HungarianÉppen ellenkezőleg, most kell magának az EU-nak nagyobb felelősséget vállalnia.
On the contrary, it is now that the EU itself is assuming yet more responsibility.
HungarianAz EU-nak az eddigieknél jóval nagyobb szerepet kell vállalnia ebben a kérdésben.
The EU should play a much greater role in this issue than it has done to date.
HungarianMademoiselle Angle Blanche levele René Dupont-nak, Poste Restante, Bordeaux:
Letter from Mademoiselle Angele Blanche to René Dupont, Poste Restante, Bordeaux.
HungarianAz EU-nak következetes üzenetet kell képviselnie, hogy megőrizze szavahihetőségét.
The EU must maintain its consistent message so as not to lose its credibility.
HungarianAzt írd Charlotte-nak, hogy nem szenvedtem a lángokban, akkor is, ha nem igaz.
`Tell Charlotte that I did not suffer in the flames even if this is not true.'
HungarianEgy üdítőitalos dobozokkal teletömött hűtőszekrény előtt, Joe-nak háttal álltak.
He stood for a moment at the head of the aisle, waiting for them to turn toward him.