HU nehéz
volume_up
{noun}

Az iroda bezárásán munkálkodott, ami igencsak nehéz feladatnak bizonyult.
He was in the process of trying to close the office, a most difficult task.
Képzeljék el, milyen nehéz lehet egy nyilvános tárgyaláson erre kapásból válaszolni.
Imagine trying to answer this on the spur of the moment in open court.
Megpróbáltam megírni a feladatom a váróteremben, de túl nehéz volt.
I kept trying to write my paper in the waiting room, but it was too hard.

Context sentences for "nehéz" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianVanye az ajtókerethez érintette a kard markolatát, és a nehéz kőajtó félresiklott.
Dust choked them, and when it cleared a mass of rubble partly blocked the entry.
HungarianAzt a két disznót megkötözni nem volt túl nehéz, hogy elnyerd a Nap Szépe címet.
Roping two pigs together isn't a talent fit for winning miss catch of the day.
HungarianHa ez nem volna itt kint, olcsó zsákmánya lennék a nehéz fiúknak mondta derűsen.
I'm a pushover for a heist mob here except for that thing, he said cheerfully.
HungarianMeg kell mondanom, hogy nehéz volt átrágni magam ezen a jelentésen.
Madam President, I have to say that this was not an easy report to wade through.
HungarianA zene lüktetett, a háttér elegáns volt, párnák és nehéz drapériák díszítették.
Background music surged; the setting was plush with cushions and thick drapes.
HungarianNehéz helyzetbe hoztam, és mielőtt összeszedhette volna magát, már ott is hagytam.
Her manner then had been normal enough considering - well considering everything.
HungarianNémelyik fickót nagyon nehéz megpuhítani, legalábbis a levelek számából ítélve.
Some of these guys, it's like pulling teeth, judging by the number of letters.
HungarianNem valami nehéz mutatvány, ha az illető felnőtt ember, nem pedig valami kölyök.
No particular trick to do that, if it was a full-grown man, that was, and not a kid.
HungarianDe, gondolom, némelyik galaktikus nehéz perceket élhetett át ebben a pszi-viharban.
But I imagine some of the Galactics had a rough t-time weathering that psi-storm!
HungarianA jelenlegi rendkívül nehéz körülmények között ezt találtuk a legjobb megoldásnak.
This was the best solution we could find under very challenging circumstances.
Hungarianásrészt a fegyvert így elképesztően nehéz kiszedni egy elszánt ember kezéből.
Kenny held a knife with a twelve-inch blade and two wickedly sharp cutting edges.
HungarianMilliószámra van belőlük, és nem lesz nehéz megjósolni, merre vonulnak a kínaiak.
We have millions of mines, and the route the Chinese will take is easily predicted.
HungarianKurva nehéz ezt a liftet működésben tartani mondta Watson, és az akna felé bökött.
That elevator's a bitch to keep runnin, Watson said, jerking his thumb at it.
HungarianHirtelen olyannak látszott, mint egy gyermek, aki nehéz kirakójátékkal viaskodik.
She looked like a child suddenly, a child wrestling with an enormous puzzle.
HungarianA seregnek kevésbé volt nehéz megtartania a jó embereket, mint a többi szolgálatnak.
The Army had less trouble than the other services in holding on to good people.
HungarianEgy ilyen helyzetben nem nehéz alábecsülni az ellenfél esélyeit válaszolta Thad.
'In a situation like this, I guess it's easy to underestimate,' Thad said.
HungarianEzt hívták Potomacláznak, ezt a betegséget könnyű elkapni, de nehéz gyógyítani.
It was called Potomac Fever, a disease easily caught and less easily cured.
HungarianA részletek kidolgozásával kapcsolatos nehéz munka itt a Parlamentben zajlik.
The rigorous work on the details takes place here in the European Parliament.
HungarianA tagállamok a nehéz pénzügyi időszakokkal szemben is nagyobb védettséggel bírnak.
The Member States are also better equipped to respond to a financial crisis.
HungarianElég nehéz volt Mamouliant gyerekként vagy pattanásos kamaszként elképzelni.
It was impossible to imagine this Mamoulian as a child or a pimply adolescent.