"neheztel" English translation

HU

"neheztel" in English

HU

neheztel {verb}

volume_up
1. general
Nem neheztel rá, amiért ilyen kínos helyzetbe hozta?
'You don't resent the fact that he's put you in this invidious position?'
Mindig azt hittem, neheztel azért, mert köztünk élsz.
I always thought that she resented your presence among us.
Egy gyerek, aki neheztel azért, hogy egy ilyen káosszal teli világba született, és hiába próbálta megtalálni a rendet.
The child who resented being born into such a disordered world, who saw chaos and yearned to find order in it.

Context sentences for "neheztel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianHercule Poirot nyugtalanul megkérdezte: - Nem neheztel érte, monsieur Blake?
Hercule Poirot said anxiously, It is not displeasing to you, Mr Blake?
HungarianRemélem, nem neheztel ránk, hogy túlságosan nyersen bántunk vele, de meg kell értenie, hogy
I hope you don't think we were too rough with him, but you see you got to
HungarianCable először is megkérdezte Kriglert, neheztel-e korábbi munkaadóira.
Cable began by asking Krigler if he was angry with his former employer.
HungarianTisztában voltam vele, hogy valamiért neheztel rám, és arra gondoltam, hogy megmagyarázom...
I was uncomfortably conscious of her dislike, and found myself wanting to explain but explain what?
HungarianMindenesetre Nicholas úgy látja, hogy Rikki őszintén neheztel a dohányiparra, amiért a gyerekeket pécézik ki.
Nicholas detects a real bitterness toward the industry for duping kids into addiction.
Hungarian- Szép jellemzés - bólintott Mancuso, jelezve, hogy nem neheztel Rossellire a manővere miatt.
'Nice profile you did on him,' Mancuso put in, to show that he wasn't the least offended by Rosselli's action.
HungarianNézze mondta békítőleg, mint egy gyereknek , én megértem, hogy ön neheztel, és azt is, engedelmével, hogy ilyen tartózkodó.
Aglie insisted, conciliatory, paternal: I understand your irritation, your reserve.
HungarianMindig azt hittem, neheztel azért, mert köztünk élsz.
I always thought that she resented your presence among us.
HungarianSoha nem említett valakit, aki neheztel rá?
You never heard her mention anyone who had a grudge against her?
HungarianÉs mindennek következtében neheztel a társaságra?
And you hold a grudge against the company for this?
HungarianEgy gyerek, aki neheztel azért, hogy egy ilyen káosszal teli világba született, és hiába próbálta megtalálni a rendet.
The child who resented being born into such a disordered world, who saw chaos and yearned to find order in it.
HungarianA lány meg az apja jó barátok, s aztán a lány egy kicsit neheztel, amikor az apa túlságosan is az új felesége szoknyájához húz.
Girl and her father great pals and then she resents it a bit when he's all wrapped up in the new wife.
HungarianHiába tiltakozott Herman, Nicholas nyíltan kimondta: neheztel Cable-re, amiért sárdobálással akarja megtéveszteni őket.
Over Herman's objections, Nicholas voiced his resentment at Cable for throwing mud and trying to confuse the jury.
HungarianMarcus mostanában egy kicsit neheztel rám.
Marcus is not very happy with me right now.
HungarianTehát az egész iparágra neheztel?
Do you carry a grudge against the entire industry?
HungarianAzt hiszem, hogy Sarkizan doktor neheztel...
Hungariansaját maga kárára neheztel vkire
to cut off one's noses to spite one's face
HungarianRemélem, nem neheztel ránk ezért.
Hungarianneheztel vmi miatt
Hungariannem neheztel vkire