"nekem" English translation

HU

"nekem" in English

EN
EN

HU nekem
volume_up

Nekem fejedelmek muzsikáltak; imádkoztak hozzám, áldoztak nekem!
Princes who played music for me; who brought me offerings and prayers.
Legalább ennyit tegyenek meg nekem, mielőtt lehetetlen helyzetbe kényszerítenek.
Give me that much at least, before you force me into an impossible position.
- Lancelet, nem nekem kéne ezeket elmondanod, nem nekem.
Lancelet, you should not say these things to me, not to me.

Context sentences for "nekem" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianHiggye el nekem, hogy a legkisebb esélye sincs, hogy élve kerüljön vissza onnan.
I assure you that there would not be the least chance of your coming back alive.
HungarianNos, valaki pontosan eltudná nekem magyarázni, hogy mi a fene történt a bankban?!
Well, would anybody like to explain exactly what the hell happened at the bank?!
Hungarianmondogatta nekem dühösen.
'Saying you know things when you haven't anything to go on!' he'd say and snort.
HungarianViszont az utolsó részletig kidolgozta és átkopogta a tervet Bertnek meg nekem.
But he'd work it out to the last detail and then pass it on to Bert and myself.
HungarianAzt hiszem, ha visszajöttél, látod majd, milyen sokat jelentett nekem elnyerni.
I just want you to know, I totally get what you said about the whole trust thing.
HungarianNem tetszett nekem különösebben ez a következtetés, de átmenetileg belenyugodtam.
I was not quite pleased with that deduction, but I let it stand for the minute.
HungarianEladják vagy megveszik a fél világot, ha megkérem őket, ennyivel tartoznak nekem.
I've got friends in the highest circles; all, like you, students of Providence.
HungarianA terved nem rossz, Tel, de szerintem nekem van egy sokkal jobb mondta a lovag.
'Your plan isn't bad, Tel,' Sparhawk said, 'but I think I've got a better one.
HungarianFel is tett nekem néhány fura kérdést a külügyminiszterük mondta a nagykövet.
I have had a few odd questions from their foreign ministry, the Ambassador said.
Hungarian- Nem tetszett nekem ez a terv, Ding - mondta Clark a nagy konferenciateremben.
Ding, I didn't like your takedown plan, Clark said in the big conference room.
HungarianNekem nagyon tetszik a válasz, de azért valójában egy kicsit még korai volna.
I like that defensive end at Penn State myself, but he'll probably go too early.
HungarianNekem húsz évem volt rá, hogy elgondolkodjam azon a napon és a következményein.
I'd had twenty years to think about that day and the consequences of that day.
HungarianNekem mindig jólesik egy csésze tea, kedvesem mondta Hopkins nővér elégedetten.
Nurse Hopkins said comfortably, Well, dear, I can always do with a cup of tea.
HungarianElmondták nekem, hogy valóban ez a szándék, de De Keyser asszony ismét szót kér.
I am told that is indeed the intention, but Mrs De Keyser has again asked to speak.
HungarianEleget lábatlankodott már itt nekem egész nap felelte kimerült hangon Mancuso.
You've thrown enough weight around for one day, Mancuso replied in a weary voice.
Hungarian- Nos - mondta a harmadik--, nekem még nem állt módomban elolvasni a mai lapokat.
'Well,' the third man said, 'I didn't have a chance to read the paper this morning.
HungarianReinhart atya azt mondta, két óra tíz perc volt, de nekem vagy másfél hónapnak tűnt.
Father Reinhart says two hours ten minutes, but it felt like a month and a half.
HungarianNekem kellene kezdeményeznem, de valójában inkább elkütyüzöm a Blackberry-men."
I think I should want to, but actually I'd rather just do things on my Blackberry."
HungarianGyönyörködtem benned, pedig nekem egyedül csak a kereséssel kellett volna törődnöm.
I was pleased with thee who should have considered my Search and my Search alone.
HungarianÕ végzi a tervezést a Qual-A-Tec-nél, nekem meg nem kéne senki más hangtompítója.
He does the design work for Qual-A-Tec, and I wouldn't use anybody else's silencer.