"nemes" English translation

HU

"nemes" in English

HU nemes
volume_up
{noun}

nemes (also: nemesember, főnemes)
volume_up
nobleman {noun} (noblemen)
A nemes kiadta az utasításokat a személyzetnek, majd lóra szállt.
The nobleman gave instructions to the household servants and then remounted his horse.
Egy penge csúszott ki Jansibal hátából, sötéten a nemes vértől.
A blade was protruding from his back, dark with the nobleman's blood.
Azt gondolod Nemes lélekhez méltó, nem feledni A bántalmat?
Think'st thou it Honourable for a Nobleman Still to remember wrongs?
nemes (also: nemesember, úr)
volume_up
esquire {noun} [Brit.]

Context sentences for "nemes" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMert sokat hallott Lugh Samildinachról és tudta, hogy hajthatatlanul nemes lélek.
For he had heard much of Lugh Samildinach, and knew him to be of unbending nobility.
HungarianA nemes az megtanulja a tudományokat, ha alulról verik is bele, de beleverik.
If he gets flogged in school, it is for a purpose, to learn something useful.
HungarianEzt sosem fogom tudni megköszönni önnek, Sephrenia úrnő hálálkodott a nemes.
I will never be able to thank you enough, Lady Sephrenia,' he said with gratitude.
Hungarianc) Nemes szőlővesszők: a vesszők hossza legalább 50 cm, legalább öt használható rüggyel.
(c) Top-grafting cuttings : minimum length, 50 cm, with at least five usable eyes.
HungarianEbbe a jelenetbe léptek bele az újonnan érkezők magasan, büszkén és nemes tartással.
Into this grieving swept new arrivals, slim and straight-backed and proud.
Hungarian- Arthur nevelőapja, nemes származású, Arthur számos háborújának veteránja.
He is Arthur's foster-father, and nobly born, and a veteran of many of Arthur's wars.
HungarianGhasek bólintott, és Sparhawk meglátta a nemes szeme sarkában csillogó könnyeket.
Ghasek nodded, and Sparhawk could see the tears brimming in his eyes.
Hungarian. - üvöltötte a fiatal reménységnek, majd a siető nemes után indult.
With the other, he shoved the young hope of the Trumpettowers at his wife.
HungarianNemes hölgyem, higgyen nekem, ki fogják nevetni a fővárosban, ha egy olyat bérel.
A solo, gracious ladybelieve me, no one in the capital will respect you if you drive a solo.
HungarianDe legyen óvatos Cimmurában, Sir Sparhawk figyelmeztette halkan az idős nemes.
'Be very careful here in Cimmura, Sparhawk,' the old man cautioned seriously in a low voice.
HungarianHa arra jutnak, hogy ezt elf mágia tette, akkor a Nemes Erdőt nem fogják megtámadni.
If they decided elven magic was the cause, the attack on the High Forest might never come.
HungarianEzt nem sokáig fogja így gondolni, Sir Sparhawk felelte vészjóslóan a nemes.
'You may not think so for long, Sir Sparhawk,' Ghasek said ominously.
HungarianA két nemes körül a testőrök is előreléptek, kardjaik kihúzva, készen.
Around the two nobles, their body-guards surged forward, blades out and up.
HungarianAmikor megszólalt, hangja olyan nemes és lágy volt, mint egy hirtelen kélt nyári szellő.
Her voice was as high and as soft as a sudden breeze when she spoke next.
Hungarian- Nyugalom, csak a világító kövem - mondta a dallamos hangú nemes.
We can take a good look about as we talk and be gone before anyone's the wiser.
Hungarianmivel figyelembe kell venni az oltvány nemes szőlővesszők osztályozásának új módszereit;
Whereas the new techniques for grading top graft cuttings should be taken into account;
HungarianA varázslatok, melyeket használtak, távol esnek a mi Nemes Mágiánktól, ez való igaz.
The spells they hurled fell far short of our High Magic, 'tis true.
HungarianÉhes vagyok felelte a férfi, ledobva magáról a nemes udvarló mázát.
I'm hungry, he said, all semblance of courtesy lost, hungry for you, for everything.
HungarianHa el kell bújnod előlük, akkor menj fel az Unikornis Síkra és vedd be magad a Nemes Erdőbe.
If you must hide from the magelords, go up the Unicorn Run, deep into the High Forest.
HungarianMaroknyi nemes lovag, aki elviszi Európa fényét a két Tripolisz vademberei közé...
A handful of generous souls who bore the light of Europe among the savages of the two Tripolis...