"nevez" English translation

HU

"nevez" in English

HU nevez
volume_up
{verb}

nevez
volume_up
to call {vb} (by a name)
Miért érdeklődnének olyasmi iránt, amit ön elvont tudásnak nevez?
Why should they be interested in what you call abstract knowledge?
- Mért ne akadhatna itt a Csempészek Szigetén is olyasvalami, amit maga holttest"-nek nevez?
Why should there not be what you call a 'body' here on Smugglers' Island?
Része annak, amit Kipling a nagy játéknak nevez.
Thats part of what Kipling used to call the Great Game.
nevez (also: hív)
- Nyugodtan idézheti is, amíg nem nevez meg.
You can quote me as long as you don't name me.
Gobbo úr számos tettet követett el annak nevében, amit ő "Padaniának” nevez.
Mr Gobbo committed a number of acts in the name of what he calls 'Padania'.
Kaszabold le, akit ellenségnek nevez urad, s elégedj meg ennyivel.
Slay whom your lord names as enemies, and be content.
nevez (also: címez, belő)
nevez (also: mond)
A Számvevőszék uniós tagállamonként egy-egy tagból áll, akiket a Tanács nevez ki hatéves időtartamra (a kinevezés megújítható).
The Court has one member from each EU country appointed by the Council for a six-year term (renewable).
Az eurócsoport új elnököt nevez ki a testület élére: Jeroen Dijsselbloem holland pénzügyminiszter két és fél évig fogja betölteni a tisztséget.
The Eurogroup appoints a new President – Dutch Minister of Finance Jeroen Dijsselbloem – for a two and a half year term.

Context sentences for "nevez" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianS persze ott vannak azok, akiket csak úgy nevez magában, hogy a négy gyanúsított.
And, of course, there were the people she called in her mind the Four Suspects.
HungarianStarvald Demelain gyermekei vagyunk, a gyermekek, akiket senki sem nevez a magáénak.
Spawn of Starvald Demelain, the aualid children whom none would claim as their own.
HungarianEz a hatalom a demokratikus döntések végrehajtására tisztviselőket nevez ki.
These authorities appoint officials to implement democratic decisions.
HungarianÖn hazugnak nevez engem? kérdezte vészjóslóan, és keze a kardja markolatára csúszott.
calling me a liar?' he demanded, his hand reaching for his sword-hilt.
HungarianAggódom a foga miatt, a szeme miatt, és amiatt, amit ragyogásnak nevez.
I worry about his teeth and his eyesight and about this thing, what he calls his shine.
HungarianEzeket a kriptákat az a nép emelte, amelyet a történelem etruszknak nevez.
These places belonged to the people known to history as the Etruscans.
Hungarian- Agravaine csúfol, bugyuta kisdednek nevez, azt mondja, nagy vagyok már a játék katonákhoz!
Agravaine mocks me and calls me a silly baby, saying I am too old for wooden knights!
HungarianA nagyapám haragszik is rám tudod, apám már nincs , lustának nevez.
My grandfather-is cross with me-I have no father, you know-he calls me lazy.
HungarianJankle, árulja el, mit nevez felelőtlen fogyasztásnak.
So tell us, please, Mr. Jankle, how does one abuse a cigarette?
HungarianTalán Lugh okosabban tette volna, ha kertészévé nevez ki és nem hadurává.
Perhaps Lugh should make you his gardener instead of his warlord.
HungarianBangwhistler-nek nevez, gondoltam, a szatyros néni nyilván ezt rikoltja:
If he had called me Bumptious Q. Bangwhistle, I thought, she would have cried, Oh, my God!
HungarianEgyetértek azzal az alapelvvel, amit Alan Greenspan a "tőzsdemámor” szakaszának nevez.
I agree with the principle of what Alan Greenspan is now calling the stage of 'irrational exuberance'.
HungarianBetelt a mérték - senki sem ússza meg szárazon, hogy homokosnak nevez, még egy vak újságosfiú sem.
He winced a little at the anger in my voice, but made himself look up again, just the same.
HungarianMárpedig merem állítani, hogy amit ő nagy vállalkozásnak nevez, az valóban nagy vállalkozás.
And I should say that what he calls a big deal is a big deal.'
HungarianAz Európai Unió újabb kiemelt területeket nevez meg költségvetésében.
The European Union decides on new focal areas in its budget.
HungarianHuszonkét éves vagyok, nem egészen egy éve vérvadász, ahogyan alkotóm nevez minket.
I'm twenty-two years old, and have been a Blood Hunter, as my Maker called it, for slightly less than a year.
HungarianErre idejön az embereivel és a lámával barátkozik, engem bolondnak nevez és igen goromba...
He comes up with his men and he consorts with the lama, and then he calls me a fool, and is very rude -'
HungarianKaszabold le, akit ellenségnek nevez urad, s elégedj meg ennyivel.
Slay whom your lord names as enemies, and be content.
HungarianHemingwaynek nevez, mert hölgyek is vannak a társaságban.
Calling me Hemingway on account of there are ladies present.
HungarianIlyen módon talán képesek leszünk megteremteni azt, amit Ek asszony európai biztonsági kultúrának nevez.
In this way, we will perhaps be able to bring about what Mrs Ek has called a European safety culture.