"nulla" English translation

HU

"nulla" in English

HU nulla
volume_up
{noun}

1. general

nulla (also: semmi)
volume_up
nil {noun}
Úgy tudom, hogy az Egyesült Államokban a ráta 0,25%, azaz gyakorlatilag nulla.
I believe the rate in the United States is 0.25%, which is virtually nil.
Kikötöttük a taxit egy sziklakiszögelléshez a gravitáció csaknem nulla volt és bementünk.
We moored our taxi to a spur of rock -- the gravity was almost nil -- and went inside.
Possibility, again practically nil.
Vagy félisten, vagy nulla lehetett csak a szemükben.
He had to be a demigod in their eyes, or nothing at all.
Öt napja ment rá, és az eredmény nulla.
He had spent five days and had come up with nothing.
Ismétlem, kacsa a zsákban, nulla baráti veszteség.
Repeat, the duck is in the bag and there are zero friendly casualties.
nulla (also: zéró, semmi)
volume_up
naught {noun}
nulla (also: semmi)
volume_up
nought {noun}
nulla (also: nem olvasandó betű)
volume_up
null {noun}
Vagy a 2022-es Nulla-G antigravitációs berendezésekre.
I cite the Null-G anti-gravity installations of 2022.
nulla (also: zéró, semmi, nullafok, nullapont)
volume_up
zero {noun}
A nulla összegezést kijelző egység (nulla kijelző) osztásértéke (do)
Scale interval (do) of the zero totalization indicating device (zero indicator)
Mindkét szám a nulla, mint nulla ökológiai lábnyom, vagy nulla olaj és kiterjeszteni a végtelenségig.
The two numbers are zero -- as in zero footprint or zero oil -- and scale it infinity.
A tengelyek metszéspontja jelenti a referenciasíkon a "nulla alapsíkot".
The intersection of the scales is ground zero.
nulla (also: semmi)
volume_up
zilch {noun}
A válasz pedig: semmit, pontosan nulla fizetség.
And the answer is zilch, exactly zero.

2. mathematics

nulla (also: számjegy, zéró)
volume_up
cipher {noun}
Az a Frank Pollard pedig, akinek hitte magát, csak egy nagy nulla volt, akinek nincsen múltja, amelyre visszaemlékezhetne.
And Frank Pollard, whom he believed himself to be, was only a cipher, a man without any past that he could recall.
The other two are ciphers.

Context sentences for "nulla" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianMájus 28-án nulla óra 45 perckor a helyzet már kritikussá vált Chamberlainben.
By 12:45 on the morning of May 28, the situation in Chamberlain was critical.
HungarianBizalmasai megállapították, hogy Roger lánya jelentéktelen, nulla, mellőzhető.
Among his intimates, his daughter has been declared incidental, unimportant, ruined.
HungarianTizenkettőő nulla nulláig nem lesz további rádió-összeköttetés a Freyával.
There will be no further radio contact with the Freya until twelve hundred hours.
HungarianA rendszer nulla-nyolc fénysebességgel mozog itt megadott egy irányvektort.
The system is moving at a point eight lights toward -- He gave a vector direction.
HungarianItt pedig Ko Li vezérőrnagy, a három-nulla-kettes páncéloshadosztály parancsnoka.
This is Major General Ge Li, commanding Three-On-Second Ar­mored.
Hungarian- Cutlass, itt Alpha az Icepack egy-nulla-egy fedélzetén, a kilences csatornán.
Copy you loud and clear now, Icepack, the lead pilot of the F-15
HungarianMa hajnalban, három óra nulla nulla perckor a Freyát fegyveresek kerítették hatalmukba.
At three oclock this morning, the Freya was taken over by armed men.
HungarianNulla óra tizenhét perckor kimászott egy kis alagsori ablakon.
At twelve-seventeen he exited through a small window in the basement.
HungarianHa önnek nincs titkos telefonszáma Hollywoodban, akkor ön egy nulla.
If you don't have a Crestview number in Hollywood you're a bum.
HungarianNéhány egy-húsz-kettes itt, arra pedig nyolchüvelykes kettő-nulla-hármasok, legalábbis annak néztük őket.
Some one-twenty-twos here, and what looks like two-oh-threes, eight inch, right here.
HungarianImperial Valley hat nulla nullakor, ismételd és nyugtázd.
That's Imperial Valley at oh-six-hundred, come back and acknowledge me.'
HungarianMennyi a gyorsulási késésünk a nulla és a csúcssebesség között?
What's our delay between slow-reverse impulse and top warp speed?
HungarianKérem Davenport nulla-egy-hét-nullát Halló, Samuel Spade beszél.
Davenport o one seven o, please Hello, this is Samuel Spade.
HungarianDuddits szeme vörös és véres nulla volt, egy szibilla szeme.
Duddits's eyes were red and bloody zeroes, the eyes of a sibyl.
HungarianAz erőfitogtatás ellenére a Fülöp-szigetek tengeri ereje gyakorlatilag nulla folytatta Rodgers.
But despite the naval buildup, the Philippine naval fleet is practically nonexistent, Rodgers concluded.
HungarianMostantól holnap tizenkettő nulla nulla óráig tart a vadászidény.
From now until 1200 hours tomorrow, it's feeding time.
HungarianAnsonnal szeretnék beszélni, a kettő nulla négyes lakásból.
I'd like to speak to Mr. Anson in Apartment two-o-four.
HungarianBullet, itt Able Nulla-Hét, ismétlem, adja meg a jelszót.
Bullet, this is Able, I say again, authenticate Victor-Kilo.
HungarianIgen, Alex úrfi mondta Walter a telefonba kettő-nulla-egyes lakosztály, azonnal átviszem a ruháit.
Yes, Master Alex, Walter said into the telephone, to suite two-oh-one, I'll bring your clothes right away.
HungarianNulla óra hat perckor megnyílt a gázvezeték a Jackson Avenue-n.
At 12:06 AM., a Jackson Avenue gas main was opened.