"nyúlik" English translation

HU

"nyúlik" in English

HU

nyúlik {verb}

volume_up
Úgy tűnik, egészen a horizontig nyúlik! mondta Rhuland.
It seems to stretch to the very horizon, Rhulad said.
A közös pont, ami egészen az első loméi egyezményig nyúlik vissza, a kereskedelem volt.
The common theme that stretches all the way back to the first Lomé Convention was trade.
- Az ő árnyéka messzebbre nyúlik, mint apádé, Janz.
His shadow stretches longer than your father's, Janz.

Context sentences for "nyúlik" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianCsak egyetlen nagy, formás virág, amely magasabbra nyúlik, mint a többi társa.
Only a large, well-formed, singly grown blossom standing higher than the reipr will do.
HungarianEz a sajátos póttörzs egy méter átmérőjű a tövénél, és 30 méter magasra nyúlik.
This particular extra trunk is a meter across at the base and extends upward for 150 feet.
Hungarian- Tradíciója van - mondta -, olyan tradíció, amely legalább a polgárháborúig nyúlik vissza.
'A matter of custom,' he said, 'a custom going back to at least the Civil War.'
HungarianEurópa egyes részein a gyümölcsborok hagyománya a XII. századra nyúlik vissza.
In certain parts of Europe the fruit wine tradition dates as far back as the 12th century.
HungarianÉn úgy hiszem, hogy az igazi kérdés sokkal mélyebbre nyúlik: a fenntarthatóságról szól.
I believe that the real issue goes much deeper: it is about sustainability.
HungarianÉs ez az idő távlat, amire visszatekintek, a földi élet keletkezéséig nyúlik vissza.
So the time scale that I would like to look at this on is the time scale of life on Earth.
HungarianA légvédelmünk hatótávolsága alig néhány száz mérfölddel nyúlik túl a határainkon.
Our interceptors cannot harm anyone more than a few hundred kilometers from our own borders.
HungarianA magasból láttam, hogy a folyó hosszan nyúlik délre is, északra is.
I flew high enough to see that the river goes a long way directly south and north.
HungarianA közös pont, ami egészen az első loméi egyezményig nyúlik vissza, a kereskedelem volt.
The common theme that stretches all the way back to the first Lomé Convention was trade.
HungarianEz nagyon kedvezőtlen jelenség, a pártpénztárnokok működésére nyúlik vissza.
This is a very bad phenomenon and it goes back to party treasuries.
HungarianPolly villám világánál látta, hogy hasadásán két szőrös láb nyúlik ki.
Lightning flashed, and she saw two hairy legs poke out through the crack.
HungarianAttól tartok, hogy végül hosszúra nyúlik ez a mese mondtam szelíden.
I'm afraid it's getting to be one of those long stories after all, I said, rather gently.
HungarianA New Rochelle Rotary Club történelme egészen 1919-ig nyúlik vissza.
MAN: The New Rochelle Rotary Club has a history that goes back to 1919.
HungarianEurópa és Kanada történelmi kapcsolata hosszú időre - még az EU előtti időkre - nyúlik vissza.
The historical relationship between Europe and Canada is long, and even predates the EU.
HungarianA végeredmény azonban a szükséges információk tekintetében rendkívül messzire nyúlik.
However, the final result is extremely far-reaching in terms of the information that is required.
HungarianAz EU és Kína közti emberi jogi párbeszéd nyúlik vissza a legrégebbre.
The EU-China human rights dialogue is the longest-standing dialogue.
HungarianA színészet iránti érdeklődésem, főleg a rossz színészet iránt, messzire nyúlik vissza.
My interest in acting, especially bad acting, goes a long way.
HungarianNéhányuk húsz méternél magasabbra nyúlik: egy mélyebb óceán maradványai.
Some stand up to twenty meters tall: relics of a deeper ocean.
HungarianAhhoz képest, hogy immár 2008-at írunk, az ügyek némelyike 2003-ra, 2004-re vagy 2005-re nyúlik vissza.
We are now in the year 2008, and some of those issues go back to 2003, 2004 and 2005.
HungarianEgy csáp nyúlik ki belőle, de olyan gyorsan mozog és változtatja a helyét, hogy képtelen vagyok követni.
A tendril touches her; it darts so swift and sudden that I cannot trace it.