"nyilvánosan" English translation

HU

"nyilvánosan" in English

HU nyilvánosan
volume_up
{adverb}

Úgy, hogy a Szovjetuniót nyilvánosan és nemzetközi méretekben komolyan megalázza.
By inflicting on the Soviet Union a massive public and international humiliation.
De ezúttal nyilvánosan fogják megdicsérni; most nincs mit rejtegetnünk.
This time the commendation will be public-nothing red-jacketed this time.
Rendszerint nyilvánosan túrta az orrát, amit én felettébb gusztustalannak tartok.
He had a habit of picking his nose in public, and I find that disgusting.
nyilvánosan
Emellett a rendszer nyíltan és nyilvánosan üzemel, teljes átláthatósággal.
In addition, this system operates openly and publicly, with complete transparency.
A keresztények tanaiból nem ismerünk többet annál, amit nyilvánosan tanítanak.
We know nothing of the Christian doctrine, beyond what is publicly taught.
Ki kell jelenteni nyilvánosan, hogy rendes vita lehessen róla Európában.
It needs to be stated publicly so that we can have a proper debate in Europe.

Context sentences for "nyilvánosan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianAz egyház egy katonája nyilvánosan megszegte anyaszentegyházunk parancsát.
A soldier of the Church has wilfully defied our mother's lawful command.
HungarianDe mindazokat, akik nyilvánosan a követőivé lettek, eltették láb alól, mert túl sokat tudtak.
But all those who spoke out after him were eliminated, because they knew too much.
HungarianÉs természetesen találkozni is fognak, ezt én garantálom, méghozzá nyilvánosan, hogy mindenki hallhassa.
And of course they must meet, and I promise you they shallopenly, where all can see.
HungarianMásnap Rijádba repítették, és nyilvánosan lefejezték.
Ryan wondered how you said pour encouiagei les autres in Hebrew, Greek, and Arabic.
Hungarian- Halála után a fia napokig képtelen volt abbahagyni a sírást, és nyilvánosan gyászolta egy teljes évig.
Her son wept uncontrollably for days after losing her, and he grieved openly for a year.
HungarianSzeretnék nyilvánosan fejet hajtani mindazok előtt, akik a tagállami SOLVIT-központokban dolgoznak.
I would like to put on record and pay tribute to all those who work in Member State SOLVIT centres.
HungarianCorbellt meglepte, hogy teljesen nyilvánosan csinálták, még egy fátyolnyi függöny sem takarta őket.
What shocked Corbell was that they were right out in the open, not hidden by so much as a gauze curtain.
HungarianLehet, hogy fél nyilvánosan beszélgetni ővele?
Would it be bad if they were to be seen talking together? he wondered.
HungarianNem mintha Vízmélyvárában bárki is olyan ostoba lenne, hogy efféle dolgokról beszélne nyilvánosan.
Not that anyone in Waterdeep would be fool enough to let word get around about something like that, anyway.
HungarianAz információ ezáltal nyilvánosan is hozzáférhetővé vált, tehát nem lehetett visszaélni vele.
Ryan had balked at signing a consent order - understandably - and the government had not pressed him on the issue.
HungarianNyikolajev tábornok néhány napja nyilvánosan mindennek elmondta.
General Nikolayev denounced him a few days ago.
HungarianLamond nyilvánosan megalázta egy zsúfolt tárgyalóteremben.
Lamond had embarrassed him in a crowded courtroom.
HungarianNéhány héttel ezelőtt a Boeing nyilvánosan visszautasította az Airbus által felajánlott olajágat, ha hívhatom így.
A few weeks ago Boeing publically rejected the latest olive branch, if I can call it that, proffered by Airbus.
HungarianBirtokomban van a magnószalag, amit senkinek sem engedek meghallgatni, csak akkor, ha az elnök nyilvánosan cáfolja az ott elhangzottakat.
I have a tape, which I will not allow anyone to hear unless the President first denies this.
HungarianBeszélhetek nyilvánosan erről az őrültségről.
They are too valuable to be thrown away.''
HungarianAhhoz, hogy ezt a történelmi időszakot nyilvánosan megvitassuk, úgy vélem, e cikket a lehető leghamarabb el kell törölni.
In order to tackle this period in history publically, I believe that this article has to be abolished as soon as possible.
HungarianAz öreg tábornokot Grisin ezredes ítélte halálra, mert Kolja bácsi átlátott a szitán, és nyilvánosan ócsárolta Komarovot.
It was Colonel Grishin who sentenced the old general to die because Uncle Kolya saw through the facade and denounced Komarov.
HungarianEgy ilyen üzenet kézhezvétele után az áldozat előtt két út állt: vagy nyilvánosan megtagadta addigi tevékenységét, vagy elmenekült az országból.
On receiving this the victim might either openly abjure his former ways, or might fly from the country.
HungarianLefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan pellengérre állította őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk.
And despoiling the principalities and powers, he hath exposed them confidently in open shew, triumphing over them in himself.
Hungarian- Hogyan lehet nyilvánosan pihenni?