"nyit" English translation

HU

"nyit" in English

EN
HU

nyit {verb}

volume_up
Magának könyvtárba kellene mennie, de az úgysem nyit ki reggelig.
You need to go to the library, but it won't be open until tomorrow.
- Legalábbis számlát nyit uraságod számára - mondta a fogadós.
It will at least open your account, said the innkeeper.
A Chase Manhattan Bank igazgatója épp most nyit ajtót az apádnak.
The manager of Chase Manhattan Bank is about to open the door for your father.

Context sentences for "nyit" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianElnök asszony, az Európai Unió a mai napon utat nyit a részvételi demokráciának.
Madam President, today the European Union is opening up to participatory democracy.
Hungarian- Nem, mert a másik tábla azt mondja, kedden és csütörtökön csak bejelentésre nyit.
No, he's got another one that says TUESDAYS AND THURSDAYS BY APPOINTMENT ONLY.
HungarianMiután any-nyit tanulmányozta a Szentírást, azt mondta, csak a belső csoda számít.
After all her studying of Scripture, she said it was the inner miracle that counted.
HungarianA Lisszaboni Szerződés új dimenziót nyit meg a polgárok érdekérvényesítésében.
The Treaty of Lisbon opens up a new dimension for citizens to assert their interests.
HungarianA zöld könyv vitát nyit a jövőről, de figyelmen kívül hagyja a valóságot.
The Green Paper launches a discussion on the actual future, but ignores reality.
HungarianAz Európai Parlament jobboldali többsége utat nyit a tömeges kiutasításoknak.
A majority on the right of the European Parliament opens the way for massive removals.
HungarianMásfelől viszont teret nyit a bűnözői tevékenység számos formája számára is.
On the other hand, however, it opens up a wide range of criminal activity.
HungarianFelugrott, futni kezdett, majd visszahőkölt, s úgy tett, mint aki ajtó nyit ki.
She ran forward, yellow hair flying, dark eyes wide with alarm... a
HungarianAztán megkérdezte: Ugye nem mondod el nekem, hogy mit nyit ez a Kulcs?
Then, after a moment: I dont suppose youre going to tell me what door this key opens?
HungarianEgy olyan rezsimnek, amely tüzet nyit saját polgáraira nincs helye a nemzetek összefogásában.
A regime which fires on its own people has no place within the concert of nations.
HungarianA globalizáció új lehetőségeket nyit meg, de új fenyegetéseket is teremt.
Globalisation opens new opportunities, but it also creates new threats.
HungarianMinden erejével azon volt, hogy vidám benyomást keltsen amikor ajtót nyit.
Abruptly he scrunched his eyebrows together, because no one was there.
HungarianEz az uniós vállalkozók előtt egy csaknem 600 millió fogyasztóból álló piacot nyit meg.
This opens up a market of nearly 600 million consumers to the European Union entrepreneur.
HungarianAz Európai Bizottság új összekötő hivatalt nyit a koszovói Pristinában.
The European Commission opens a new Liaison Office in Pristina, Kosovo.
HungarianRoy itt hagy minket, átmegy az utca túloldalára és nyit egy toplessklubot.
Roy steps outta here, steps across the street and opens a skin club.
HungarianEz a rendelet új fejezetet nyit a polgárok és az európai intézmények viszonyában.
This opens a new chapter in the relationships between the citizens and the European institutions.
HungarianMegjelenít egy figyelmeztetést, amikor az %PRODUCTNAME egy makrót tartalmazó dokumentumot nyit meg.
Displays a warning when az %PRODUCTNAME document that contains a macro is opened.
HungarianA mai napon elénk tárt jelentés erre nyit ajtót, aminek örülök.
The report put before us today opens the door to this, and I am pleased about this.
HungarianHogy rövid legyek, gondolkodni kezdtem, és a gondolkodás valójában már utat nyit a pokolból az égbe.
In short, I began to think, and to think is one real advance from hell to heaven.
HungarianDe vajon nem jelenti-e ez, hogy olyan ketrecbe zárták, amelyet nem nyit semmiféle tolvajkulcs?
It was rather like being shut up in a cell with a lock that had no key.