"nyomorúság" English translation

HU

"nyomorúság" in English

HU nyomorúság
volume_up
{noun}

nyomorúság (also: szenvedés, baj, nyomor)
volume_up
misery {noun}
Egyre nagyobb a szegénység, a nyomorúság, a munkanélküliség, a hajléktalanság.
Poverty is growing steadily, and so too are misery, unemployment and homelessness.
Ami azon túl van, az káosz, nyomorúság, vergődés és viszály.
All that lay beyond was chaos and misery and struggle and strife.
Torkát szorongatta, a szuszt belefojtotta a nyomorúság.
The misery seemed to fill her throat and block her breathing.
nyomorúság (also: szerencsétlenség, csapás, szenvedés)
nyomorúság (also: fájdalom, szenvedés, aggodalom, baj)
nyomorúság (also: nyomor, szorultság, véglet, szélsőség)
nyomorúság (also: szerencsétlenség, fájdalom, gyász, bánat)
volume_up
grief {noun}
nyomorúság (also: ínség, nyomor, szegénység)
volume_up
penury {noun}

Context sentences for "nyomorúság" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

HungarianRajta, gazdagok, jajveszékelve sírjatok a rátok törő nyomorúság miatt!
Go to now, ye rich men: weep and howl in your miseries, which shall come upon you.
HungarianÉs a nyomorúság társként kelt életre.
The plague which came as the companion to life.
HungarianSemminémű szemrehányás nem érhet tehát bennünket, ha ezt a tanácsot megfogadjuk; de nyomorúság és talán halál szakadhat ránk, ha nem fogadjuk meg.
No censure, then, can fall on us if we do as I propose; and otherwise grievous suffering, perhaps death, may ensue.
HungarianKellettek a kardinálisok és más hatalmasok palotái, amelyek a nyomorúság hosszú, keserves évei után ragyogtatták fel az Örök Várost.
I wanted the huge palazzi of the Cardinals and the other powerful inhabitants of the Eternal City which had risen after all the long miserable years.
HungarianAz embereknek szükségük van hősökre, de egy ember sem lehet olyan hatalmas, mint a nyomorúság, így hát a legenda úgy nő az igazság magva köré, mint egy igazgyöngy.
Men have to have heroes, but no man can ever be as big as the need, and so a legend grows around a grain of truth, like a pearl.
HungarianIsmét visszanézett a halott Cassiodorusra, majd lerohant hozzám a füves lejtőn, és áradt, ömlött belőle a nyomorúság, miközben felém nyújtotta karjait.
Then glancing back again at the dead Cassiodorus, he ran to me, across the sloping grass, and the need came out of him, poured from him, his arms out as it beheld me.
HungarianA barbárság és a nyomorúság évei után a végromlás túlélőinek meg kellett verekedniük a létért az öldöklő új világban, ahol már nem az ember uralkodott.
It began after years of desolation and savagery as the survivors of the holocaust struggled to subsist in a lethal new world where man was no longer the dominant species.
HungarianEgyszerre volt isteni és ijesztő - szóval leírhatatlanul vonzó, és az a szégyenletes igazság, hogy még vonzóbbá tette a pompás patina, amellyel a sok szenvedés és nyomorúság vonta be.
And the awful, shameful truth was that his bitterness and suffering had made him more attractive; it had tarnished him rather marvelously.
HungarianA vonaton, Barcelona felé menet még a front légköre hatott át mindent; ugyanaz a mocsok, zaj, kényelmetlenség, nyomorúság, rongyos ruhák, bajtársiasság és egyenlőség.
In the train, all the way to Barcelona, the atmosphere of the front persisted; the dirt, the noise, the discomfort, the ragged clothes the feeling of privation, comradeship, and equality.