HU nyugtalanít
volume_up
{verb}

Ma mégis - Javier Solana és a Bizottság részéről tett jelentős erőfeszítések ellenére - éppannyira nyugtalanít bennünket a helyzet, mint nyolc évvel ezelőtt.
Yet today, despite the considerable efforts invested by Javier Solana and the Commission, we are no less disconcerted by the situation than we were eight years ago.
nyugtalanít (also: beteggé tesz, gondot okoz)
nyugtalanít (also: aggaszt)
That, do you understand, is what disquiets me.'
nyugtalanít (also: idegesít, jön-megy, babrál, izeg-mozog)
nyugtalanít (also: idegesít, felizgat, lebeg, lobog)
nyugtalanít (also: koptat, bosszankodik, dörzsöl, kimar)
Morgause nem olyan hülye, mint Morgaine, hogy izgassa a hűség meg az erény, sem olyan nyafka liba, mint Gwenhwyfar, akit mindig csak a lelke nyugtalanít.
She was no fool like Morgaine, to fret over devotion or virtue, nor a whining idiot like Gwenhwyfar, to think always about her soul.
nyugtalanít (also: zaklat, kirabol, fosztogat, rabol)
nyugtalanít (also: aggaszt, aggódik, zaklat, nyugtalankodik)
In itself, this does not trouble me much.
Csak az nyugtalanít, hogy mi lesz az öreg koldussal.
All that troubles me is what'll happen if the old beggar-man -'
- Van egy visszatérő kérdés, ami nyugtalanít.
There is a recurrent question which troubles me.

Context sentences for "nyugtalanít" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hungarian"Nyugtalanít - írta -, hogy egyszerre annyi nemi erőszakkal kerülök szemközt.""
I feel uneasy, Garp wrote, that my life has come in contact with so much rape.
HungarianEzzel együtt borzasztóan nyugtalanít, hogy Merrick napokra bezárkózik oda.
Nevertheless, it worries me dreadfully that Merrick secludes herself there for days on end.
HungarianEngem azonban az nyugtalanít, hogy Lucky szemlátomást markában tart téged.
But what's worrying me now is that Lucky seems to have got some kind of stranglehold upon you.
HungarianAmi engem megint nyugtalanít, az az, hogy a "védeni” szót hallom ebben a Képviselőházban.
What concerns me again is hearing the word 'protect' in this Chamber.
HungarianAmi azonban továbbra is nyugtalanít bennünket, természetesen, az a megegyezés minőségének a kérdése.
But the thing that concerns us still, of course, is the quality of the agreement.
HungarianTim, bocsássa meg, hogy szóba hozom, de engem nyugtalanít Molly.
Tim, you must forgive me talking to you, but I'm worried about Molly.
HungarianTudta, hogy aggódom, és nyugtalanít a többiek jelenléte.
He knew I was concerned and he was anxious about the presence of the others.
Hungarian(DE) Elnök asszony, mindannyiunkat ugyanaz nyugtalanít az európai közlekedéspolitikával kapcsolatban.
(DE) Madam President, we all share the same concern regarding European transport policy.
HungarianEngem viszont az nyugtalanít, hogy ezáltal könnyen engem is magával ránthat a halálba mondta Stark.
It's my death that I'm like to get by it that worries me, said Stark.
HungarianÁm nem az nyugtalanít, hogy ki vagyok szolgáltatva Lidércnek, hanem az, hogy mi lehet Lidércből?
But it is not my vulnerability to Goblin that worries me now.
Hungarian. - (SV) A jelentés ellen szavaztam, mert nyugtalanít mindaz, amit előrevetít a jövőre.
in writing. - (SV) I voted against the report because I am uneasy over what it will mean for the future.
HungarianNyugtalanít a múmia meg azok a mérgek a sírboltban.
I am uneasy about the mummy and the poisons contained in the tomb.
HungarianNyugtalanít azonban, hogy De Keyser asszony nem fogadta el módosító javaslataim legalább egy részét.
However, I am concerned that Mrs De Keyser has failed to accept at least some of my amendment proposals.
HungarianLátja, ő az egyetlen, aki nyugtalanít mondta Dakin , mert ő a fejes.
He's the one I worry about, you see, said Dakin.
HungarianCsak az nyugtalanít, hogy mi lesz az öreg koldussal.
All that troubles me is what'll happen if the old beggar-man -'
HungarianNyugtalanít a 7. módosítás, amely az üvegházhatás elleni küzdelemhez nukleáris energia használatát veszi célba.
I am troubled by Amendment 7, which aims to use nuclear power to combat the greenhouse effect.
HungarianAz nyugtalanít, ha látom, hogy gondolatban levetkőztetnek.
It's being mentally undressed that makes you nervous.'
HungarianAmi engem nyugtalanít, az a tartalom.
(ES) Mr Barroso, what I am concerned about is the content.
HungarianEngem nyugtalanít néhány kompromisszum megszövegezése.
I am anxious about the wording of some of the compromises.
HungarianA szüleim halála már nem nyugtalanít, mint eddig.
And my mother and father--I don't worry about them any more.